De tien belangrijkste strategische technologische trends van 2019

17-10-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

De tien belangrijkste strategische technologische trends van 2019

Autonome dingen, augmented reality en AI-gedreven ontwikkeling zijn in 2019 belangrijkste strategische technologische trends. Ook gaan bedrijven inzetten op Digital Twins en de Empowered Edge.

Dit voorspelt Gartner, dat een top 10 heeft opgesteld van de belangrijkste strategische technologische trends van 2019. Een strategische trend wordt door het onderzoeksbureau gedefineerd als een trend met een substantieel disruptief potentieel dat op steeds bredere schaal wordt gebruikt en impact heeft. Ook gaat het om snelgroeiende trends met een hoge mate van volatiliteit die in de komende vijf jaar een kantelpunt bereiken.

Autonome dingen

Autonome dingen zoals robots, drones en zelfrijdende voertuigen maken gebruik van AI om functies te automatiseren die voorheen door mensen werden uitgevoerd. Hun automatisering gaat verder dan de automatisering die wordt geleverd door rigide programmeermodellen; zij zetten AI in om geavanceerd gedrag mogelijk te maken die op natuurlijk wijze interactie heeft met de omgeving en mensen.

Augmented Analytics

Augmented analytics richt zich op een specifiek gebied van augmented intelligence en maakt gebruik van machine learning om de wijze waarop analytische content wordt ontwikkeld, gebruikt en gedeeld te transformeren. Gartner verwacht dat augmented analytics functies snel op grote schaal zullen worden ingezet voor datapreparatie, datamanagement, moderne analyics, business process management, process mining en data science platformen. Geautomatiseerde inzichten die augmented analytics oplevert zullen ook worden gebruikt in enterprise applicaties - zoals die van HR, de financiële afdeling, sales, marketing, klantenservice, procurement en asset management - om besluitvorming en acties van werknemers te optimaliseren.

AI-gedreven development

De markt verschuift snel van een aanpak waarbij professionele datawetenschappers samenwerken met applicatie ontwikkelaars om AI-gebaseerde oplossingen te ontwikkelen naar een model waarbij professionele ontwikkelaars met behulp van gedefinieerde modellen die worden geleverd as-a-Service zelfstandig kunnen opereren. Dit geeft ontwikkelaars toegang tot een ecosysteem van AI-algoritmen en -modellen, evenals ontwikkeltools die ontwikkeld zijn met het oog op AI-functionaliteiten en -modellen. Gartner verwacht ook dat het toepassen van AI op het ontwikkelproces om functies rond data science, applicatieontwikkeling en testen te automatiseren. In 2022 wordt bij tenminste 40% van de nieuwe ontwikkelprojecten AI co-developers ingezet, voorspelt het onderzoeksbureau.

Digital Twins

Een digital twin is een digitale representatie van een fysieke entiteit of systeem. Gartner verwacht dat in 2020 er meer dan 20 miljoen verbonden sensoren en endpoints zullen zijn, terwijl digital twins beschikbaar zullen zijn voor miljarden dingen. Organisaties zetten in eerste instantie eenvoudige digital twins in. Deze worden na verloop van tijd doorontwikkeld, waarbij hun vermogen om de juiste data te verzamelen en visualiseren wordt verbeterd, de juiste analytics en regels worden toegepast en effectief zijn toegespitst op doelstellingen van de business.

Empowered Edge

De edge refereert naar endpoint apparaten die mensen gebruiken of embedded zijn in de wereld om ons hen. Edge computing beschrijft een computing topologie waarin verwerking van informatie en het zowel verzamelen als leveren van content dichter bij deze endpoints wordt geplaatst. Dit helpt de hoeveelheid netwerkverkeer en latentie te beperken door verwerkingen lokaal uit te voeren.

Edge wordt in de nabije toekomst in belangrijke mate gedreven door IoT en de noodzaak verwerkingen lokaler uit te voeren in plaats van op een cloud server. In plaats van een nieuwe architectuur te creëren, zullen cloud computing en edge computing zich ontwikkelen als complementaire modellen. Cloud services worden hierbij beheerd als een gecentraliseerde service, die draait op gedistribueerde servers die on-premises worden gehost en op edge apparaten zelf.

Immersive Experience

Conversationele platformen veranderen de wijze waarop gebruikers interactie hebben met de digitale wereld. Virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) veranderen de manier waarop mensen de digitale wereld zien. In combinatie met verschuivende perceptie- en interactiemodellen leidt dit in de toekomst tot een immersive user experience, verwacht Gartner.

Blockchain

Blockchain gaat sectoren hervormen door vertrouwen mogelijk te maken, transparantie te faciliteren en frictie tussen verschillende business ecosystemen te verminderen. In potentie kan de technologie kosten verlagen, transacties sneller verwerken en de cash flow van bedrijven verbeteren. Vertrouwen wordt vandaag de dag geplaatst in banken, clearinghouses, overheden en andere instituten als centrale autoriteiten die over een 'enkele versie van de waarheid' beschikken, die is opgeslagen in hun databases. Dit gecentraliseerde model zorgt echter voor vertraging en onnodige kosten, zoals commissies en verloren tijd, bij de verweking van transacties. Blockchain biedt een alternatief en kan een alternatief zijn voor centrale autoriteiten.

Smart Spaces

Een smart space is een fysieke of digitale omgeving waarin mensen en technologie-enabled systemen interactie hebben in open, verbonden, gecoördineerde en intelligente ecosystemen. Verschillende elementen zoals mensen, processen, services en dingen komen in een smart space samen om een meer immersive, interactieve en geautomatiseerde experience te creëren voor doelgroepen.

Digitale ethiek en privacy

Digitale ethiek en privacy zijn een groeiende bron van zorgen voor individuen, organisaties en overheden. Mensen maken zich steeds meer zorgen over de wijze waarop bedrijven in zowel de publieke als private sector hun persoonlijke informatie gebruiken. De impact hiervan op organisaties die deze zorgen niet proactief adresseren zullen alleen maar toenemen, voorspelt Gartner.

Kwantumcomputing

Kwantumcomputing is een vorm van computing op basis van de kwantumstaat van subatomische deeltjes, zoals electronen en ionen. Deze representeren informatie als elementen die quantum bits (qubits) worden genoemd. De mogelijkheid parallele verwerkingen uit te voeren en de exponentiële schaalbaarheid van kwantumcomputers zorgt dat zij zeer geschikt zijn om problemen aan te pakken die te complex zijn voor een traditionele aanpak of waarbij traditionele algoritmes te veel tijd nodig hebben om een oplossing te vinden. Sectoren zoals de automotive industrie, financiële sector, verzekeringssector, farmacie, defensie en onderzoeksorganisaties kunnen volgens Gartner het meest profiteren van ontwikkelingen op het gebied van kwantumcomputers.

Terug naar nieuws overzicht