'Juiste ecosystemen vormen basis onder digitale transformatie’

15-10-2018 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

'Juiste ecosystemen vormen basis onder digitale transformatie’

Digitaal leiderschap in een organisatie is nodig om succesvol mee te gaan in de digitale transformatie. Het maakt niet uit of het een mkb-onderneming is, een multinational, een gemeente of een ziekenhuis. Een CIO, CEO of wie de handschoen ook oppakt, moet dan wel een ICT-omgeving hebben die hem of haar de juiste instrumenten biedt. Hiervoor is een goede ICT-partner nodig. In de steeds complexer wordende digitale wereld kan een wereldwijd actieve distributeur zoals Arrow deze partner helpen met de juiste mix van technologiepartners en ICT-instrumenten, stelt Bart van Rheenen.

Digitaal leiderschap vergt meer dan alleen zorgen voor een goede IT-infrastructuur. Het betekent dat een CIO, CTO of CEO in staat moet zijn om zijn organisatie door de uitdagingen van de digitale transformatie naar kansen te sturen. Een goede en flexibele IT-infrastructuur is hiervoor de basis. De toenemende complexiteit ervan maakt ondersteuning van een goede IT-partner een vereiste. Distributeur Arrow ECS Benelux brengt technologiepartners en IT-oplossingen samen in ecosystemen die het kanaal, en daarmee de eindgebruiker, ontlasten.

“Organisaties moeten de focus kunnen leggen op het gebruik van hun IT-omgeving, niet op het onderhoud en beheer ervan,” meent directeur Bart van Rheenen van VAD-distributeur Arrow. “Maar ook voor IT-resellers, ISV’s en system integrators wordt het steeds lastiger om in elk aspect van digitale transformatie organisaties te helpen. Bij de overgang van on premises naar cloud, bij het inpassen van regulering zoals privacywetten in hun architectuur, bij het combineren van systemen en sensors voor een IoT-oplossing.”

Helpen bij vraag eindklant

Als wereldwijd actieve distributeur heeft Arrow ECS Benelux altijd expertise inzetbaar. Zelf houdt de distributeur geen grote voorraden aan, een tak van sport waar Van Rheenen haar concullega’s voor respecteert. Maar toch is Arrow in staat om de juiste oplossingen of technologiepartners bij elkaar te brengen, om de eigen kanaalpartners te helpen bij de vraag van een eindklant.

Drie elementen zijn daarbij volgens van Rheenen essentieel om niet alleen die partners, maar ook en vooral eindgebruikers te faciliteren in een zo succesvol mogelijke digitale transformatie:

  • Het vinden van de juiste technologiepartners om die transformatie – en het doel ervan – dichterbij te brengen.
  • Het combineren van de juiste oplossingen en aanbieders in de ecosystemen die IT-omgevingen tegenwoordig zijn.
  • Het bieden van technologie zoals no-code software om simpel en effectief maatwerk te leveren ter verrijking van standaardprogramma’s.

“Arrow is geen logistiek huis. Wij hebben er in de Benelux bewust voor gekozen om geen mobieltjes, laptops of servers te distribueren. Onze focus ligt op het vinden van de juiste combinaties in technologie en partners. ICT wordt namelijk steeds complexer. Ik heb veel respect voor distributeurs die zich wel bezighouden met logistiek rondom hardware, maar ons onderscheidend vermogen ligt op het verbinden.”

Technologiepartners met focus op transformatie

Huawei is een goed voorbeeld van een technologie-partner die als leverancier van netwerkproducten en verbindende softwareplatforms ook een focus op succesvolle digitale transformatie heeft. Zij kennen vanuit hun netwerkverleden en heden het belang van een betrouwbare, veilig IT-omgeving. Van Rheenen: “Het interesseert de eindklant steeds minder hoe iets werkt, die wil gewoon dát het werkt. Daar kunnen we via de oplossingen van Huawei aan bijdragen voor onze IT-partners.”

Succesvolle klantcases van de technologie-aanbieder in Nederland zijn onder meer de samenwerking tussen Huawei, de gemeente Haarlemmermeer en de Amsterdam ArenA “Daar laat Huawei zien hoe het digitale transformatie kan versnellen,” meent Van Rheenen.

Samen met dit soort technologiepartijen levert Arrow volgens Van Rheenen de benodigde hard- en software en de verbindende elementen die samen een IT-omgeving vormen. Als het gaat om een IoT-omgeving voor een industriële partij, dan kan Arrow via de Amerikaanse moederorganisatie de sensors leveren. De netwerk- en serveromgeving komt van Huawei, de back-up bijvoorbeeld van Comvault en de data analytics om alle sensorinformatie van een productiestraat te verwerken van een derde partij. Een technologiepartner zoals Checkpoint verzorgt dan weer de security.

Combinaties binnen ecosystemen

“Dit soort combinaties vormen de ecosystemen die nodig zijn om wensen van organisaties te vervullen rondom storage, security, datamanagement, maar ook IoT en analytics. Er is niet één aanbieder die alles kan oplossen, het is altijd een samenspel. Arrow heeft de kennis en connecties in huis om dergelijke oplossingen al naar gelang de noodzaak samen te voegen tot het ecosysteem waar de IT-partner en diens eindklant behoefte aan heeft. Wij zijn hier matchmaker. De IT-partners voegen de kennis toe van de eindklant, aangevuld met eigen expertise.”

Arrow faciliteert ook waar nodig bij financiering, stelt Van Rheenen. “Dat helpt ons ook, want zo’n 20 procent van onze omzet realiseren wij doordat we helpen bij de financiering van ICT-trajecten. Daar spelen we ook vaak matchmaker. Dat geldt ook voor het ontwikkelen van oplossingen die nuttig zijn bij het succesvol doorvoeren van digitale transformatie, maar waarvoor de financiële armslag ontbreekt.”

Volgende stap in vereenvoudiging

Van Rheenen is al ruim drie decennia actief in de ICT en reist regelmatig de wereld af, op zoek naar verborgen diamanten. Zo stuitte hij vooral bij toeval op no-code leverancier WEM. Low-code leveranciers zoals Mendix en OutSystems bieden al platforms, die het ontwikkelen van software eenvoudiger maken. Volgens Van Rheenen vormt het platform van WEM de volgende stap. Zowel IT-aanbieders als organisaties zelf kunnen hiermee intuïtief, zonder allerlei kennis van software-code en -ontwikkeling, maatwerk bouwen om bestaande oplossingen aan te sluiten op de behoefte van eindgebruikers.

“Grote platforms zoals van Microsoft, SAP of Oracle bieden ontzettend veel mogelijkheden. Toch is het vaak lastig om de juiste aansluiting te vinden op de behoefte van eindgebruikers. Maatwerk kost vaak veel tijd en geld en succes is allerminst verzekerd. Toen wij zelf voornemens waren een dienst te ontwikkelen, om onze partners te voorzien van alle prijsinformatie die nodig was om bijvoorbeeld offertes te maken, liet ik daar eerst een standaard softwarebouwer op los. Drie maanden en veel geld verder had ik nog geen werkend platform. Toen ik iemand van WEM op bezoek had, bouwde hij tijdens ons overleg op zijn laptop een demo van het stuk maatwerk dat ik nodig had. Hij leverde in drie dagen wat ik zocht, voor een fractie van het geld dat ik eerder kwijt was.”

Pijlers onder digitale transformatie

Uiteindelijk, stelt Van Rheenen, is no-code software zoals van WEM een belangrijke derde pijler onder een succesvolle digitale transformatie, naast de juiste technologiepartners en ecosystemen van dergelijke leveranciers en oplossingen, al naar gelang de gewenste IT-omgeving.

“Hoewel IT steeds complexer wordt omdat alles digitaal gaat, is het ook nodig om als eindgebruiker grip te houden op de totale omgeving. Door IT-afdelingen te ontlasten, hebben ze meer tijd om binnen hun eigen organisatie mee te denken met de business, en zelf het laatste stukje maatwerk te bedenken, te bouwen en te beheren. Op die manier blijft een organisatie in staat om alle kansen van de digitale transformatie te pakken.”

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie