Enterprise Mobility als specialisme
10-10-2018 | door: HP van Tilburg

Enterprise Mobility als specialisme

Mobile First: dat is de term die veel bedrijven gebruiken als ze het hebben over de communicatie met hun klanten. Maar ook voor de werkplek geldt tegenwoordig: Mobile First. De digitale werkplek is voor alles mobiel. Het efficiënt inrichten van die mobiele werkplek vergt veel kennis en kunde op het gebied van Mobility Management, Enterprise apps én systeemintegratie. We spreken met de CEO van BLAUD, Thierry Lammers, over wat zijn bedrijf specialist maakt op dit gebied.

Wappen

Het is altijd leuk om te horen hoe een bepaalde bedrijfsstrategie tot stand is gekomen. In deze tijd is alles mobiel en toch bestaat BLAUD als spin-off van het zusterbedrijf e-office eigenlijk al bijna 24 jaar. Dat klinkt in de wereld van Mobiel als uit de oertijd. Op de vraag hoe dat zo is ontstaan antwoordt Thierry Lammers: "Zo rond de eeuwwisseling hadden wij met een aantal mensen bedacht dat ‘wappen' misschien wel een handig instrument was om essentiële bedrijfsgegevens zoals agenda en email op een mobiele telefoon te presenteren. Zoals bekend was WAP vooral een marketing fenomeen en we hebben er geen gulden aan verdiend. Wat het wel opleverde was kennis van telecom operators, hardware-fabrikanten en ‘mobile first' denken. Toen de BlackBerry op de markt kwam vielen veel puzzelstukjes op hun plaats en ontstond dé standaard op mobiel email-gebied. Daar zijn we volop ingesprongen en in meegegroeid.

Eerst was de BlackBerry slechts in gebruik bij de top van het zakenleven, maar al snel werd ‘mailen op je mobiel' gemeengoed. Voorzichtige stappen zetten we toen in de app wereld met de NOS Teletekst app. Na de komst van de iOS en Android smartphones zakte de vraag naar BlackBerry apparaten weg, sterker nog, deze positie werd zo goed als overgenomen door bedrijven als Apple en Samsung. Op die golf is het mobile team van BLAUD behendig meegegroeid als totaalleverancier op het gebied van Mobility Management en Enterprise Apps. Fast forward naar nu: BLAUD bouwt aan een efficiënte en mobiele wereld waarbij onze oplossingen uitblinken in gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit en veiligheid. De omgevingen die wij bouwen brengen de wensen en eisen van de gebruiker én de belangen van het bedrijf bijeen zodat bedrijfsprocessen optimaal en efficiënt worden ingericht. Om dit doel te realiseren werken wij samen met de beste producenten en leveranciers uit de wereld van hardware, software, cybersecurity, networking en consultancy.”

Van BlackBerry naar Unified Endpoint Management

In de beginjaren van de BlackBerry en de opkomst van de smartphone hadden alle operators eigen BlackBerry afdelingen. "Maar in feite zaten wij hier in Houten met gespecialiseerde kennis en kunde aan de knoppen. Dit deden we voor de grote eindklanten van deze operators. En nu zijn wij nog steeds de motor achter heel veel mobility-processen. Door de opkomst van de cloud en integratie van IT met Telecom is dat steeds belangrijker geworden. Het gaat in de kern om het veilig ontsluiten van de juiste informatie op de smartphones, laptops en nu ook desktops", zegt Thierry Lammers. "Het beheer van mobiele devices kan een flinke druk leggen op IT afdelingen. Daarom kiezen veel organisaties voor uitbesteding van beheer na de implementatie van Unified Endpoint Management. Zo kan de eigen IT afdeling zich focussen op primaire taken, en zorgt BLAUD voor alle beheerstaken die bij Unified Endpoint Management komen kijken."

Freedom, Safety & Attention

"Kijk, het gaat ons bij BLAUD uiteindelijk om de Happy Employee in een accelerated organisatie”, zegt Thierry als we met hem door een korte PowerPoint lopen. Hij laat ons aan de hand van een model met vier kwadranten zien dat het bij Enterprise Moblity zeer vaak draait om Unified Endpoint Management, het beheren van alle internet connected devices. Daarvoor heeft BLAUD kennis van alle operatingssystemen als IOS, Android, macOS, ChromeOS en Windows 10 en de bekende UEM merken als MobileIron, Airwatch, BlackBerry en Intune. Daarnaast staat er in het kwadrant (gebruikers)adoptie van de gekozen oplossing. Uiteraard is continuïteit een primaire voorwaarde. Onze support afdeling levert gespecialiseerd support en managed services. Dit team helpt bij calamiteiten maar helpt ook bij de uitrol van enterprise apps. Die apps waarmee we workflows versnellen, verslimmen en mobiliseren komen vaak uit ‘de keuken' van BLAUD. Om de cirkel compleet te maken: je zult weer een UEM omgeving nodig hebben om die apps op de devices bij je eindgebruikers te brengen. Enterprise Mobility is gewoon een bedrijfsproces.

Ook willen bedrijven erop vertrouwen dat de bedrijfsgegevens veilig en vertrouwd beschikbaar worden gesteld op smartphones en tablets. Duizenden smartphones en tablets van honderden organisaties worden dagelijks door BLAUD beheerd en onderhouden. Eerst was dat de league van enterprises, maar nu gaan we ook steeds meer de MKB-ers bedienen."

Klanten rechtstreeks of via indirect model bedienen

Het MKB wordt door BLAUD soms rechtstreeks bediend, maar ook steeds vaker via een indirect model via een netwerk van ICT-specialisten. Deze partijen hebben vaak regionaal een belangrijke positie en geven het bedrijf daarmee een groter afzetgebied.

Terug naar nieuws overzicht