08-10-2018 | door: Blogger

Visie: Meer bedrijfswaarde dankzij een presidentiële benadering

De Amerikaanse president Benjamin Franklin sprak ooit de gevleugelde woorden: “De bittere nasmaak van slechte kwaliteit blijft hangen als de zoete smaak van een lage prijs al lang verdwenen is.”

In een wereld gedreven door technologie, blijkt de uitspraak van Franklin nog steeds zeer relevant. We zoeken allemaal voortdurend naar het beste product voor de scherpste prijs. Laten we eens dieper in Franklins denkbeeld duiken, met een focus op de software-industrie.

Aanvankelijk werden investeringen in technologie beoordeeld op basis van de kostenbesparingen die de aanschaf van een nieuw systeem zou kunnen opleveren, en de operationele efficiëntie die daar nog bovenop zou komen. Bedrijven richtten zich vooral op de aanschafkosten van nieuwe software, net zoals je zou doen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Je betaalt, je ontvangt je bestelling, het product is van jou.

Pragmatisch kijken naar waarde

Vandaag de dag is dat wel anders. We leven in een economie die steeds meer gebaseerd is op een servicemodel. Cloud computing heeft de manier waarop we IT gebruiken en betalen drastisch veranderd. De focus is verschoven van aanschafkosten naar de totaalkosten van de gehele levenscyclus van een product, en daar komen meer kwaliteit-gerelateerde elementen bij kijken, zoals bijvoorbeeld het gemak waarmee een product geïntroduceerd wordt en de algemene gebruikservaring.

Maar dat is nog niet genoeg. Klanten moeten de waarde van hun product ook kunnen afmeten aan de mate waarin het bijdraagt aan het behalen van de strategische bedrijfsdoelstellingen en de bedrijfsresultaten. Dat betekent dat klanten bijvoorbeeld kunnen overwegen of een systeem:

  • Organische en niet-organische groei ondersteunt
  • Inzicht geeft in de manier waarop geld wordt besteed in de organisatie
  • De mogelijkheid geeft de eigen organisatie te vergelijken met andere organisaties van gelijke grootte of in dezelfde branche
  • Helpt met de werving van de beste talenten en daarbij de beste recruitmentervaring biedt aan mogelijke kandidaten

Bedrijven moeten bij hun investeringen in technologie veel meer kijken naar de toegevoegde waarde op de lange termijn, dan alleen naar de investering die ze doen aan het begin van de relatie. Dat vereist een pragmatische kijk op de waarde van software. Tastbare, praktische cases van klanten die hun ervaringen met data kunnen ondersteunen zijn daarbij heel behulpzaam. Als klanten wordt gevraagd naar de manier waarop zij waarde meten, komen vaak de volgende drie onderwerpen op tafel:

Total Cost of Ownership (TCO)

Dit zijn kosten die met nieuwe oplossingen verlaagd of zelfs voorkomen kunnen worden, niet alleen in termen van abonnementen en implementatie, maar ook in kosten die ontstaan uit gebruik en beheer. Workday-oplossingen laten ten opzichte van legacy software een 10 tot 20 procent lagere TCO zien dankzij kostenreducties op het gebied van licenties, onderhoud, patches, upgrades, aanpassingen, compliance en tussenpersonen. De TCO van HRIT verbetert met 25 procent dankzij optimalisatie van de ondersteunende teams en de mogelijkheid om sneller rapportages te produceren en integraties te bouwen.

Verhoogde efficiëntie en productiviteit

Bedrijfswaarde kan ook uitgedrukt in de mate waarin kerntaken zoals Finance, HR en IT efficiënter worden uitgevoerd. Eén overzichtelijk systeem waaruit managers snel accurate en realtime data en inzichten kunnen halen die helpen bij de besluitvorming geeft al snel een forse verbetering in de efficiency van HR en Finance, doordat er meer tijd vrijkomt om te besteden aan strategisch waardevolle werkzaamheden. Een gebruiksvriendelijke interface en een configureerbaar proces-framework zorgt ervoor dat werknemers en managers dit soort oplossingen snel en zelfstandig kunnen inrichten.

 Bedrijfseffectiviteit

CFO’s en CHRO’s krijgen steeds meer zeggenschap binnen een bedrijf, nu CEO’s hen steeds vaker betrekken bij de uitwerking van de bedrijfsstrategie. Een CFO is er lang niet meer alleen ‘voor de cijfertjes’ - in zijn rol laveert de CFO nu tussen zijn traditionele verantwoordelijkheden en de groeiende behoefte aan data-analyse en inzichten die groei en strategie ondersteunen.

Datzelfde geldt voor de rol van de CHRO. Omdat talent tegenwoordig gezien wordt als een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen, is het logisch dat de persoon die verantwoordelijk is voor de werving en het behoud van talent een belangrijke bijdrage levert aan de bedrijfsstrategie.

Het is uitermate waardevol voor een bedrijf om altijd over de juiste data te kunnen beschikken, zodat betrouwbare voorspellingen worden gedaan, problemen snel worden ontleed en talent optimaal kan worden ingezet. Dat is waar Finance en HR-managers duidelijk toegevoegde waarde kunnen laten zien. De CHRO is verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie die bepaalt hoe mensen worden ingezet om de beste bedrijfsresultaten en een geonde bedrijfscultuur te bereiken. De volgende resultaten blijken haalbaar in de praktijk:

  • 2-4% verlaging van vrijwillig verloop
  • 25+% toename in beschikbare tijd voor organisatieverandering
  • 2+% verlaging van out-of-policy procurement, onkosten en uitgaven

Het meten van bedrijfswaarde is in de nieuwe wereld van cloud computing helemaal niet meer zo ingewikkeld. Het vraagt alleen een meer contextuele beschouwing van het onderwerp. Om de bittere nasmaak uit Franklins quote te voorkomen, moeten bedrijven verder kijken dan het prijskaartje, en niet alleen nadenken over hoe een product hun beweging naar de cloud mogelijk maakt, maar juist ook naar hoe het in de toekomst toegevoegde waarde blijft leveren.

Sridhar Parameshwaran is Group Director, Value Management EMEA, Workday

Terug naar nieuws overzicht