Simulatie bereidt onderwijs- en onderzoekssector voor op cybercrisis

05-10-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Simulatie bereidt onderwijs- en onderzoekssector voor op cybercrisis

Vijf instellingen en ruim twaalfhonderd mensen hebben deelgenomen aan een gesimuleerde cybercrisis die door het SURF is georganiseerd voor de Nederlandse onderwijs- en onderzoekssector. Tijdens de oefening is een hack met gijzelingssoftware gesimuleerd, waar alle deelnemende organisaties door werden geraakt. De oefening heeft als doel de weerbaarheid van instellingen en de sector als geheel te vergroten bij een cybercrisissituatie.

"In het licht van de berichtgeving van de MIVD op dezelfde dag als wij onze oefening startten, zijn wij nog eens extra gesterkt in onze overtuiging dat dit type oefeningen van groot belang is", aldus Erwin Bleumink, bestuurder van SURF.

Oefenen blijkt zinvol

De afgelopen jaren zijn de cyberdreigingen toegenomen. Om deze reden hebben instellingen in de Nederlandse onderzoek, onderwijs en zorgsector crisismanagementplannen gemaakt, om in geval van een incident hier het hoofd aan te kunnen bieden. Grote, sectorbrede crises hebben zich echter nog niet voorgedaan. Door de oefening hebben de instellingen ervaren of hun plannen bij de realiteit aansluiten.

"Het samen doorleven van een oefencrisis helpt de instellingen om te onderzoeken of zij klaar zijn voor een échte crisis", zegt Marjolein Jansen, bestuurslid bij de VU en ambassadeur binnen de sector voor cybersecurity. "Het samen oefenen helpt de sector ook om plannen aan te scherpen waar dat nodig is. Tevens komt het thema cybersecurity hierdoor weer extra onder de aandacht, iets dat enorm van belang is."

Meer dan 1200 deelnemers bij 50 instellingen

Bij de ruim vijftig instellingen hebben meer dan twaalfhonderd mensen meegedaan, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. De deelnemers werden op hun eigen werkplek geconfronteerd met een opbouwende crisissituatie, toegespitst op hun instelling. Samenwerken met verschillende lagen binnen en buiten de organisatie was essentieel om de crisis in goede banen te leiden.

De deelnemers, waaronder universiteiten, hogescholen, mbo’s, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen hebben kunnen onderzoeken hoe hun organisatie reageert op een digitale dreiging. Hierdoor hebben zij kunnen testen of hun crisismanagement plannen in de praktijk werken. Bij de oefening is de mogelijkheid geboden te onderzoeken hoe om te gaan met alle betrokken partijen, zoals studenten, leveranciers, de politie, de Autoriteit Persoonsgegevens en koepelorganisaties. Die partijen hebben waar mogelijk ook meegespeeld.

Terug naar nieuws overzicht
Security