Cyber Security Week: Together we Secure the Future
13-09-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Cyber Security Week: Together we Secure the Future
(02-10-2018)

De derde editie van de internationale Cyber Security Week vindt van 2 tot en met 5 oktober plaats in Den Haag. Tijdens meer dan 50 evenementen zullen honderden experts op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap gedurende een week hun kennis delen, de laatste ontwikkelingen bespreken en nieuwe innovatieve ideeën pitchen. Samen met zo’n 4000 bezoekers gaan ze op zoek naar oplossingen voor één van de grootste uitdagingen in onze moderne, digitale wereld: hoe verzekeren we ons van een veilige cybertoekomst?

Nederland heeft als internationaal dataknooppunt en digitale toegangspoort tot Europa een belangrijke taak om de cyberveiligheid van onze vitale infrastructuur maximaal te garanderen. Cybersecurity is om verschillende redenen steeds vaker in het nieuws. Onze digitale beveiliging vraagt nadrukkelijk om innovatieve oplossingen waarbij internationale samenwerking tussen landen en hun cyberprofessionals een voorwaarde is. Een belangrijk actueel vraagstuk daarbij is het huidige tekort aan cybersecurity professionals waar zowel overheid, bedrijfsleven als kennisinstellingen mee te maken hebben. Zowel het ontwikkelen en enthousiasmeren van dit cybersecuritytalent als het samenwerken aan innovatieve veiligheidssoplossingen staan centraal tijdens deze 3? editie van de Cyber Security Week.

Meer talent opleiden, aantrekken en behouden

Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal van de gemeente Den Haag: “De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en het huidige tekort aan talent neemt toe als we als samenleving niets doen. Daarom is het belangrijk dat overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven de krachten bundelen om meer talent op te leiden, aan te trekken en te behouden. Het is ook daarom van belang kinderen van jongs af aan te scholen in digitale vaardigheden. Van basisschool tot universiteit moet het opleiden van cybertalent hoog op de agenda staan. We willen dat iedereen mee kan doen en dat we samen werken aan een veilige samenleving.”

De Cyber Security Week wordt georganiseerd door The Hague Security Delta (HSD), een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van veiligheid. De Cyber Security Week is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag.

Programma

Deelnemende partijen aan de Cyber Security Week zijn o.a. CIPRE, Incident Response, vertegenwoordigers van een groot aantal veiligheidsclusters uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Israël, de Verenigde Staten, Canada, India en Japan. Daarnaast zijn er vele grote en kleine bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in cybersecurity. Tezamen bieden ze een breed scala aan interactieve cybergames, challenges, presentaties, workshops en showcases.

Tevens vindt in de eerste week van oktober de start van de Alert Online Campagne plaats en de One Conference (2-3 oktober). Dit alles onder de noemer van de European Cyber Security Month. Van 2 tot en met 4 oktober komen internationale cyberdeskundigen tijdens CIPRE bijeen om kennis te delen over de bescherming van onze vitale infrastructuur. Op 4-5 oktober kunnen er training-sessies, praktische workshops en netwerkbijeenkomsten van de Amerikaanse Incident Response Community worden bijgewoond.

Ook staat de Fokker Terminal in Den Haag op 4-5 oktober helemaal in het teken van de CSW Congress & Expo. Het Congress bestaat uit een matchmaking-programma, een Access to Capital-event, een Access to Talent-event, een MKB Cyber Awareness Event en tientallen andere workshops, sessies en keynotes op het gebied van cyber security. Tijdens de CSW Expo presenteren nationale en internationale organisaties hun innovatieve cybersecurity-oplossingen.

Meer informatie over het programma vindt u op cybersecurityweek.nl

Bezoekers

Naar verwachting zullen zo’n 4000 bezoekers deelnemen aan de Cyber Security Week. Het gaat hierbij om:

  • Cybersecurity professionals uit 70 landen
  • Nederlandse MKB-ers die cybersecurity als risico voor hun onderneming erkennen en op zoek zijn naar oplossingen;
  • Startups/scale-ups en investeerders die elkaar ontmoeten tijdens het Access to Capital-event;
  • Studenten en young professionals die een gericht programma wordt aangeboden tijdens het Access to Talent-event.
Terug naar nieuws overzicht

Tags

Security
Security