Consolidatie en centralisatie zorgt voor afname van servervirtualisatie

12-09-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Consolidatie en centralisatie zorgt voor afname van servervirtualisatie

VMware heeft zijn marktaandeel in servervirtualisatie uitgebreid naar 77 procent. Dit terwijl de penetratiegraad van servervirtualisatie een dalende lijn laat zien. Deze daling is vooral te danken aan consolidatie en centralisatie binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Dit blijkt uit een marktanalyse van Computer Profile waarbij ruim 6.000 beslissers van Nederlandse organisaties met meer dan vijftig medewerkers zijn ondervraagd. Uit de analyse blijkt dat de groei van het aandeel van VMware ten koste gaat van concurrenten Microsoft en Citrix.

Minder servervirtualisatie door consolidatie en centralisatie

De afname van servervirtualisatie volgt op een dalende lijn in servers op locatie, die al sinds 2011 is ingezet. De afname lijkt dan ook het directe gevolg van de consolidatie- en centralisatieslag die binnen het bedrijfsleven en bij (semi-)overheidsorganisaties aan de gang is.

Over alle sectoren en organisaties heen daalt de toepassing van servervirtualisatie met 2 procent ten opzichte van vorig jaar, naar 78 procent. ICT & Utilities (van 79 procent in 2017 naar 72,6 procent nu), overheid (van 94,4 in 2017 naar 86,7 procent) en manufacturing (van 80 procent 2017 naar 76,2 procent) laten relatief de grootste daling zien.

computer-profile-2018-09-penetratie-servervirtualisatie.png

Minder servers op locaties

Als het gaat om servers die op locatie draaien, is er al sinds 2011 een continu dalende lijn te zien in alle sectoren en type organisaties, met jaarlijks een gemiddelde afname van 5,5 procent. De afname in lokale servers komt door de consolidatie en centralisatie die bedrijven en overheidsinstellingen in hun organisatie doorvoeren. Voor servervirtualisatie lijkt dit fenomeen eveneens ten grondslag te liggen aan de daling die ten opzichte van 2016 en/of 2017 is ingezet.

Desondanks maakt nog ruim driekwart van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers gebruik van servervirtualisatie. De meest gebruikte oplossing voor servervirtualisatie is nog altijd VMware (77 procent). Sterker nog, VMware heeft in vergelijking met vorig jaar het aandeel verder uitgebreid (van 75,4 procent in 2017 naar 77,1 procent nu). Dit is ten koste gegaan van de nummers twee en drie, Microsoft en Citrix. Zij zagen hun aandeel dalen, respectievelijk van 16,9 procent in 2017 naar 15,8 procent en van 6,9 procent in 2017 naar 6,4 procent.

computer-profile-2018-09-installed-based-server-virtualization.png

Desktopvirtualisatie nog steeds stijgend

In tegenstelling tot servervirtualisatie stijgt het gebruik van virtuele desktops nog steeds. Ten opzichte van twee jaar geleden is de toepassing van virtuele desktops over alle sectoren en organisaties heen toegenomen van 24 naar 26 procent. In 2014 was dit nog maar 15 procent. De sector 'construction' wijkt hierbij af: hier liep de penetratiegraad van desktopvirtualisatie terug van 20 procent in 2016 naar 17 procent nu. Bij de overheidsinstellingen wordt het meest gewerkt met virtuele desktops (66 procent procent).

computer-profile-2018-09-penetratie-desktopvirtualisatie.png

Waar bij servervirtualisatie VMware de meest voorkomende oplossing is, is dat bij desktopvirtualisatie duidelijk de software van Citrix. Ruim 6 op de 10 geïnventariseerde oplossingen voor desktopvirtualisatie betreft een Citrix-toepassing. Ten opzichte van vorig jaar is het aandeel van Citrix toegenomen van 62 naar 64 procent. Nummer twee VMware ging in dezelfde periode van 30 naar 31 procent. Terwijl Microsoft, op gepaste afstand de nummer drie, van 3 naar 2 procent ging.

computer-profile-2018-09-oplossingen-desktopvirtualisatie.png

Terug naar nieuws overzicht