Michiel van Vlimmeren: ‘Bouwen netwerkorganisaties is sleutel tot succes!’

20-08-2018 | door: Dick Schievels
Deel dit artikel:

Michiel van Vlimmeren: ‘Bouwen netwerkorganisaties is sleutel tot succes!’

Niet lang na de splitsing van HP in HPE (Hewlett Packard Enterprise) en HP Inc. nam Michiel van Vlimmeren bij HPE Nederland het roer over. Die splitsing zelf was eind 2015 en van Vlimmeren begeleidde een groot deel van het daaropvolgende proces. Als we hem spreken op het door HPE georganiseerde Reimagine 2018 is hij ruim 1,5 jaar Managing Director, een mooi moment om  een eerste balans op te maken.

“Zo’n splitsingsproces is uiteraard bijzonder intensief want het raakt álles in je organisatie”, opent hij het gesprek. “Maar ik ben bijzonder enthousiast over de focus die het heeft opgeleverd. Die focus leidt tot veel meer ruimte om te investeren in innovatie en acquisities ter versterking van ons portfolio. Tijdens het Reimagine event in Barneveld, lieten we hiervan vele voorbeelden zien. Op het gebied van innovatie is een mooi voorbeeld de samenwerking met Nico.lab en Tymlez. Nico.lab biedt een oplossing waarmee hersenscans op basis van Artificial Intelligence sneller en beter geanalyseerd kunnen worden. Daaronder zit een Blockchain-oplossing van Tymlez, en daaronder bevindt zich weer de technologie en de infrastructuur van HPE. Een mooi voorbeeld van hoe wij samen met ecosysteempartners komen tot innovatie en oplossingen op maat.”

HPE en Ajax

Een ander tot de verbeelding sprekend voorbeeld van innovatieve samenwerking is het eerder dit jaar voor vijf jaar getekende technology partnership tussen HPE en Ajax. Binnen die samenwerking levert HPE een innovatieve Composable infrastructuur voor  storage en compute en Aruba netwerken. Dit soort HPE-technologie draagt bij aan het real-time analyseren en optimaliseren van de spelersprestaties met behulp van AI (Artificial Intelligence).

Deze voorbeelden laten zien dat HPE zich heeft ontwikkeld tot een partij die niet alleen praat over trends als Blockchain, IoT, Data Analytics en AI, maar ook al zijn bijdrage levert aan de oplossingen op die gebieden. “Veel van deze topics bevinden zich nog wel vooraan de hype cycle”, zegt Van Vlimmeren. “Maar ondanks dat er door de meeste partijen nog vooral heel veel over gesproken wordt, zie je nu dat de eerste concrete oplossingen op de markt komen die daadwerkelijk ook meerwaarde laten zien. Blockchain bijvoorbeeld is niet meer iets dat zich alleen in de financiële sector afspeelt. We zien het bijvoorbeeld ook al in de zorg en binnen de overheid terugkomen. Het zijn allemaal eerste stapjes, maar wel stapjes met potentie voor veel toegevoegde waarde.”

Verschuivend partnerlandschap

Kijk je naar het HPE-partnerlandschap, dan is daarin volgens Van Vlimmeren een duidelijke verschuiving waar te nemen. “Waar we in het verleden voornamelijk samenwerkten met onze traditionele partners – de distributeurs en resellers ­– zie je nu dat ons partnerlandschap verbreed naar serviceproviders en technologiepartners. Dus dat partnerlandschap wordt steeds diverser en dat geeft onze groeiende mogelijkheden aan.”

Serviceproviders

HPE voorzag al eerder groei in de serviceprovider-markt. “Ik denk dat wij in Nederland in staat zijn geweest om snel te anticiperen op de opkomst van cloud. We beseften dat als je zonder een eigen ‘public cloud’-oplossing, in die markt toch succesvol wilt zijn, je de samenwerking moet zoeken met serviceproviders. Dus zijn we al heel vroeg serviceproviders bij onze business gaan betrekken. Vanuit het geloof dat het slimmer is je klanten onder te brengen bij serviceproviders die met ons bekend zijn, dan te wachten tot de klant eventueel zelf een andere keuze maakt.

Dat betrof zowel de lokaal als de wereldwijd opererende  serviceproviders. Kijk je naar de grote wereldwijd opererende cloud-serviceproviders dan doet HPE heel veel samen met Microsoft. HPE heeft de Microsoft Azure-oplossing volledig geïntegreerd in zijn propositie, zegt Van Vlimmeren. “Kijk je bijvoorbeeld naar HPE GreenLake, waarbij we het cloud-leveringsmodel toepassen op on-premise omgevingen, daarin kunnen wij nu ook naadloos Azure integreren.”

Grootste winst

De grootste winst gaat volgens Van Vlimmeren zitten in dat HPE public cloud, private cloud en on-premise volledig kan integreren. “Het is mooi als je alles naast elkaar kunt laten bestaan, maar als je praat over hybrid-IT dan is de werkelijke toegevoegde waarde het kunnen bieden van één naadloze omgeving, waarin je de workloads, afhankelijk van vraag en aanbod, kunt verschuiven over de diverse omgevingen. Met name dat hybride aspect biedt voor ons natuurlijk toekomst.”

Intelligent Edge

Een andere belangrijke pijler onder de business van HPE is de zogeheten Intelligent Edge. In een ontluikende IoT-wereld waarin alles met alles wordt verbonden, besef je volgens Van Vlimmeren dat ‘mobile first’-netwerkarchitecturen leidend moeten zijn. Door de enorme toename in data wordt het daarbij zaak om die data zoveel mogelijk te verwerken en analyseren op de plaats waar die data verzameld wordt. “Dat betekent dat we compute naar het netwerk moeten brengen, en dat is wat wij verstaan onder Intelligent Edge. Ons Aruba netwerkportfolio biedt hiervoor een uitstekende, veilige basis.”

En met een blik op het partnerlandschap vervolgt hij: “Traditioneel gezien waren er eigenlijk twee partnerlandschappen: één aan de traditionele netwerkkant en één aan de datacenterkant. Dat zie je nu bij elkaar komen, omdat de Intelligent Edge zoals zojuist aangegeven allang niet meer alleen over networking gaat. Dat gaat ook over zaken als security en compute in het netwerk. Dus je ziet dat steeds meer samenvloeien.”

Synergy

Iets waarmee Van Vlimmeren zeer in zijn nopjes is, is het succes van HPE Synergy in Nederland. HPE Synergy is het Composable Infrastructure Platform waarmee resources heel flexibel kunnen worden ingezet. “Daarmee zijn we in Nederland enorm succesvol, óók als je het vergelijkt met de rest van de wereld. De adoptiesnelheid daarvan in de Nederlandse markt is relatief hoog. Daar ben ik heel tevreden over. En ook over de partners die daarbij betrokken zijn.”

Toekomstperspectief

Gevraagd naar de toekomstkansen van HPE zegt Van Vlimmeren tot slot: “De sleutel tot toekomstig succes ligt verborgen in de mate waarin je in staat bent om netwerkorganisaties te bouwen. Want ik ben er vast van overtuigd dat geen enkele partij in onze branche in staat is om oplossingen zoals die hier op Reimagine 2018 getoond zijn, nog volledig zelfstandig te kunnen fabriceren. Het bouwen van die netwerkorganisaties is daarvoor essentieel. En met ons nieuwe HPE-profiel is het nu veel eenvoudiger om die noodzakelijke samenwerking met andere marktpartijen tot stand te brengen.”

Door: Dick Schievels en Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht
Cloud