'CIO moet ook kunnen omgaan met de Dark Side'

21-07-2018 | door: Marco van der Hoeven

'CIO moet ook kunnen omgaan met de Dark Side'

De strategische status van ICT verandert de rol van de CIO ingrijpend. Naast kennis van ICT is nu ook vaardigheid in het bedrijven van corporate politiek nodig. Iets wat de CIO traditioneel veel minder nodig had. Dit is het onderzoeksterrein van Tina Nunno, VP & Gartner Fellow. Executive People sprak met haar over de manier waarop CIO’s ook in complexe organisaties de digitale transformatie kunnen vormgeven.

Een van de aandachtsgebieden van Tina Nunno, VP & Gartner Fellow, is de manier waarop CIO’s als leider invloed kunnen krijgen in hun organisatie. Daarbij gaat ze enige controverse niet uit de weg, getuige haar boek The Wolf in CIO’s Clothing: A Machiavellian Strategy for Successful IT Leadership.

Leiderschap is een belangrijk thema voor CIO’s, maar, waarschuwt Nunno, dat geldt niet alleen voor CIO’s. Eigenlijk kunnen alle executives lessen in leiderschap gebruiken. “Tijdens Gartner Symposium/ITXpo zal ik spreken over de vraag hoe CIO’s kunnen helpen bij het nemen van strategische beslissingen, gekoppeld aan de manier waarop CIO’s problemen kunnen oplossen in organisaties waar de op concensus-gebaseeerde cultuur een probleem is geworden. Daarnaast zal ik spreken over de praktische kant van samenwerken met de board of directors, dus technieken waarmee je een duidelijke aanwezigheid kunt creëren in de board.

Niveau

Want CIO’s hebben met een aantal uitdagingen te maken wanneer ze op een hoog niveau bij de Raad van Bestuur zaken voor elkaar moeten krijgen als er beslissingen genomen worden. “De politiek binnen een organisatie gaat er vooral om hoe beslissingen in die organisatie worden genomen, en hoe er binnen die organisaties omgegaan wordt met conflicten.”

In het verlengde van die twee onderwerpen doet Tina Nunno in de eerste plaats veel onderzoek naar de politiek binnen organisaties, onder meer naar tactieken die open, eerlijk en transparant zijn. Ik praat met heel veel klanten over open, eerlijke en transparante tactieken om conflicten in organisaties op te lossen en ervoor te zorgen dat er betere beslissingen worden genomen in bedrijven.”

Dark side

Een deel van haar onderzoek naar de politiek binnen organisaties beschrijft zal als meer controversieel, zoals de onderwerpen die zij behandelt in haar boek The Wolf in CIO’s Clothing. “Daarin schrijf ik meer over ‘dark side’ tactieken in de politiek van organisaties. Die zullen tijdens Gartner Symposium/ITXpo minder aan bod komen, maar kunnen ook een rol spelen voor CIO’s.”

Controversieel was onder meer de constatering dat veel bedrijven te maken hebben met die dark side van corporate politiek. Ze maken in dat geval geen gebruik van  data en logica bij het nemen van beslissingen, maar van macht en politieke spelletjes. “Een CIO die werkt in een bedrijf met zo’n dark side zal af en toe zelf ook gebruik moeten maken van dark side-tactieken om ze als het ware het licht in te trekken, wanneer de tactieken van de light side niet werken.”

Waarde

“Een voorbeeld hiervan is een gesprek dat ik onlangs had met een CIO. Hij dacht dat het grootste probleem dat hij had in zijn organisatie was dat hij niet in staat was de waarde van IT te communiceren. In zijn bedrijf waren ze voortdurend negatief over IT. De IT was volgens de critici niet snel genoeg, het was niet goed genoeg, het bracht niet wat ze nodig hadden. Ze bleven zeggen dat ze de waarde van IT niet zagen. Maar in mijn gesprekken met deze klant bleek dat ze de waarde van IT eigenlijk wel degelijk onderkenden, maar dat ze negatieve tactieken gebruikten bij de CIO om hem te laten doen wat ze wilden. Dit was dus een vrij manipulerende organisatie.”

“Ze gebruikten dus negatieve tactieken door tegen de IT-ers te zeggen dat ze slecht werk afleverden, in plaats van te erkennen dat ze de waarde van IT wel inzagen en eigenlijk meer IT zouden willen. Ze drukten de CIO dus in de rol van de dienstenleverancier, wat we helaas vaker zien gebeuren, en daardoor werkten ze samen met IT op de juiste manier. Wat ik de CIO dus heb geadviseerd is dat we ons beter konden richten op het probleem dat de organisatie manipulatief was, in plaats van het door de organisatie gesuggereerde probleem, namelijk dat IT geen waarde zou hebben.”

Pragmatisch

Dit advies wordt goed samengevat door de ondertitel van haar boek, A Machiavellian Strategy for Successful IT Leadership. “De belangrijkste les die CIO’s kunnen leren van Machiavelli is dat ze een stevig besef van normen en waarden moeten hebben, en pragmatisch moeten zijn. Dit betekent dat ze moeten omgaan met de wereld zoals die is, en niet zoals ze vinden dat hij moet zijn. En in veel gevallen kunnen ze, door die benadering te kiezen, de wereld alsnog maken zoals hij zou moeten zijn.”

“In het geval van de casus die ik zojuist beschreef ging de CIO in op wat de stakeholders zeiden, namelijk dat de IOT geen waarde zou hebben, in plaats van het echte probleem, namelijk dat de stakeholders gewoon hun zin wilden doordrijven. Wanneer we dus de juiste variabelen erkennen waar we mee om moeten gaan dan zijn we in staat om het probleem op te lossen,. Dat leidt uiteindelijk tot een betere situatie voor iedereen.”

Strategisch

“Ik merk dat op dit moment alle CIO’s te maken hebben met hun eigen leiderschapsvragen. Voor de overgrote meerderheid gaat het om de vraag hoe ze met de rest van de organisatie moeten samenwerken om voor hun bedrijf te zorgen voor een strategische voorsprong. Veel organisaties erkennen dat technologie en digitalisering ze het businessmodel kunnen veranderen om dat voordeel te behalen.”

“Maar ze zien ook dat ze dit niet kunnen doen wanneer de IT in de rol van dienstverlener zit. Vroeger kregen ze opdracht om bepaalde dingen te doen. Maar om volledig te kunnen profiteren van digitalisering is het zaak dat de CIO een echte leider wordt, in een organisatie die dat ook daadwerkelijk accepteert.”

Terug naar nieuws overzicht

Tags

cio, gartner
Gartner