Gemeente Groningen kiest Fujitsu als ICT-partner

17-07-2018 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Gemeente Groningen kiest Fujitsu als ICT-partner

De gemeente Groningen is voornemens om een fors deel van haar ICT-voorzieningen uit te besteden aan Fujitsu Technology Solutions. Het gaat om de digitale werkplekken, print-, netwerk- en telefonievoorzieningen, technisch applicatiebeheer, hosting en de gebruikersondersteuning.

Samen met Fujitsu werkt de gemeente de komende periode toe naar een moderne en robuuste ICT infrastructuur. Via een Europese mededingsprocedure met onderhandeling heeft de gemeente gezocht naar de beste partner om haar ICT-organisatie mede vorm te geven. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor het tactische en strategische ICT-beleid. Fujitsu schakelt voor de opdracht drie onderaannemers in, waarvan twee gevestigd zijn in Groningen en gaat gebruikmaken van het datacenter ODC-Noord op Westpoort.

Zorgvuldige selectie
Aan de keuze voor Fujitsu ging een uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf, waarbij het ging om de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Wethouder Ton Schroor: ‘Op basis van de definitieve inschrijvingen kan ik concluderen dat de procedure zowel kwalitatief als financieel veel heeft opgeleverd. Fujitsu is als beste in staat gebleken de eisen en wensen van de gemeente te vertalen naar een passend aanbod. Inhoudelijk in de kwaliteit van het beheer van de gemeentelijke werkplek en het technisch beheer van onze applicaties. Maar ook financieel: waar we oorspronkelijk uitgingen van een besparing van 1,6 miljoen, blijkt nu dat we vanaf 2021 een structurele besparing van 4 miljoen realiseren. Dat voordeel kan verder oplopen als we het contract na 6 jaar nog 2 keer 2 jaar zouden verlengen.’

Gevolgen
Wel is sprake van een ander financieringsritme dan waar de gemeente rekening mee hield. In het eerste jaar worden incidentele investeringen naar voren getrokken, waarna in de jaren erna meer structureel wordt bespaard. De financiele gevolgen moeten daarom nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd, maar de totale businesscase wordt ruimschoots behaald. De definitieve opdracht kan pas worden verstrekt na 2 augustus 2018, als de andere bij de procedure betrokken aanbieders de wettelijke mogelijkheid hebben gehad bezwaar te maken.

Personeel
Gevolg van de uitbesteding is een reorganisatie van een deel van de gemeentelijke organisatie. Het werk van circa 65 medewerkers wordt overgenomen door Fujitsu. De gemeente spant zich maximaal in om haar medewerkers te begeleiden naar ander werk, binnen of buiten de eigen organisatie. Hiervoor ligt er al geruime tijd een mobiliteitsplan, dat op steun kan rekenen van de vakbonden en ondernemingsraad van de gemeente. Fujitsu heeft de intentie uitgesproken om zoveel mogelijk medewerkers van de gemeente, die dat willen, over te nemen.

Dienstverlening
De ontwikkeling van een nieuwe ICT-omgeving neemt minimaal anderhalf jaar in beslag. Op 1 april 2020 moet de overgang zijn voltooid. In de tussenliggende periode blijft de continuïteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven uiteraard voorop staan.

Terug naar nieuws overzicht