Ruim 600 privacy-gerelateerde klachten binnengekomen bij AP

30-06-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Ruim 600 privacy-gerelateerde klachten binnengekomen bij AP

Ruim 600 mensen hebben een privacy-gerelateerde klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 400 van deze klachten zijn inmiddels geanalyseerd. Mensen blijken vooral problemen te ondervinden met het laten verwijderen van hun persoonsgegevens.

Dit meldt de AP. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei van kracht. De wet versterkt de privacyrechten van gebruikers en legt organisaties meer verplichtingen op over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan. Gebruikers kunnen bij de AP klachten indienen indien zij van mening zijn dat hun privacyrechten worden geschonden. Ruim 600 mensen hebben dit inmiddels dus gedaan.

Gegevens niet kunnen verwijderen of inzien

Bijna een derde van alle binnengekomen klachten heeft betrekking op problemen met het laten verwijderen van persoonsgegevens. Daarnaast klagen mensen dat zij gegevens niet mogen inzien of hun gegevens ongewenst aan derde partijen zijn verstrekt. 87% van de binnengekomen klachten heeft betrekking op bedrijven. De overige klachten gaan over overheidsinstanties. De AP meldt alle klachten te gaan behandelen en twee keer per jaar te zullen rapporteren over de wijze waarop de klachten zijn behandeld.

84 van de binnengekomen klachten zijn grensoverschrijdend. Een deel van deze klachten wordt daarom door de AP doorgestuurd naar een andere Europese privacytoezichthouder.

Terug naar nieuws overzicht