Legacy of Good

28-06-2018 | door: Blog
Deel dit artikel:

Legacy of Good

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al jaren een belangrijk aandachtspunt voor ondernemers. Bedrijven zijn onderdeel van de maatschappij en hebben naast een economische ook een belangrijke sociale rol. Burgers, overheid en bedrijven zorgen samen dat een land niet alleen welvaart maar ook welzijn kent. Samen maken we gebruik van onze omgeving, de natuur, het milieu en alle publieke infrastructuren, van wegen tot energie en van lucht, water en grond. Samen beter is de onderliggende gedachte.

Strikt vertaald betekend Legacy for Good: ‘erfenis van het goede’. Wat moet je doen om erfgoed te creëren dat wezenlijk bijdraagt of heeft bijgedragen aan het ‘goede’ in de maatschappij. Een zichtbare nalatenschap van inspanningen op het gebied van de mens, de samenleving en het milieu. En publieke verantwoordelijkheid accepteren om samen met die maatschappij een duurzame en welvarende toekomst te realiseren.

Zichtbaar nalatenschap

Iedereen wil graag een zichtbaar nalatenschap achterlaten opdat onze volgende generaties zich naar een niveau te kunnen ontwikkelen dat we ons momenteel nauwelijks kunnen voorstellen. Herinnerd worden als persoon of bedrijf of organisatie die essentiële ontwikkelingen in gang heeft gezet en voorleeft in de harten van mensen die het betreffen. Wikipedia beschrijft het bovenstaande onder het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemerschap. Het gaat hier om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Zoals vele bedrijven heeft Dell Technologies ook zijn Legacy of Good-activiteiten, waarbij wij vanzelfsprekend uitgaan van hetgeen een technologiebedrijf kan bijdragen aan de maatschappij. Eén van die uitgangspunten is ‘Net Positive Goals’: het nettorendement moet tienmaal zo groot zijn als de geleverde inspanning of investering. Dus zaken die met onze producten en diensten kunnen worden gerealiseerd, moeten tien keer meer waard zijn dan onze inspanning die producten en diensten te creëren.

Net Positive Value

Op dit moment is er nog geen wereldwijde industriestandaard om die ‘Net Positive Value’ te meten, maar we zijn actief betrokken bij het Net Positive Project dat dat probeert te definiëren. Dat gebeurt onder andere door studies om de impact in de verschillende schakels in onze waardeketen te meten, te kwalificeren en mogelijk te kwantificeren.

Voorbeelden zijn zaken als ‘Greening by IT: hoe kunnen we met IT energie besparen? Als we tien keer meer energie kunnen besparen met onze producten dan zij aan geld en energie hebben gekost om te produceren, dan zijn we goed bezig. Als we met IT in de landbouw procenten minder overschotten en afval kunnen realiseren dan het kostte om zo’n systeem te bouwen, dan zijn we goed bezig. Als we met IT kindersterfte en honger in de wereld kunnen verminderen, dan zijn we goed bezig. Als we honderdduizenden kinderen in de wereld betere educatie op het gebied van IT kunnen geven, dan zijn we goed bezig.

Sustainable by design

Als we onze producten al tijdens het ontwerp duurzaam kunnen ontwikkelen, is de helft van de wedstrijd al gespeeld. Immers IT-producten zijn gemaakt met veel zeldzame en schaarse grondstoffen en gebruiken tijdens hun leven veel energie. Door die grondstoffen te (kunnen) recyclen en het energieverbruik te minimaliseren, kan de belasting op het milieu aanzienlijk worden verminderd. In een blog van vorig jaar vertelde ik over het initiatief van Michael Dell om de plastic soep die in de oceanen drijft te proberen aan te pakken. Door afvalplastic op rivieren, stranden en bij de kust te verzamelen als grondstof voor de verpakkingen van onze producten, snijdt het mes aan twee kanten: er is (een beetje) minder vervuiling en onze verpakkingen komen in een circulair circuit terecht.

In de blog Urban Mining van enkele weken geleden schreef ik dat het hergebruik van afvalstoffen voor nieuwe producten mooie voorbeelden oplevert. Zo bouwen we omhuizingen van sommige Ultrabooks met het afval van carbon fiber uit de vliegtuigbouw. Dit materiaal bespaart niet alleen veel gewicht, maar is ook een goede isolator waardoor uw laptop op uw schoot niet meer heet aanvoelt. En natuurlijk is het net als de verpakking gemaakt uit reststoffen.

Techniek als wereldverbeteraar

Techniek heeft door de eeuwen heen het leven van mensen verbeterd en het leven op aarde veraangenaamd. Hoewel techniek uit zichzelf neutraal is – immers het is de gebruiker die er gebruik of misbruik van maakt – zorgt de ontwikkeling van de techniek dat we steeds beter in staat zijn onze enorm groeiende en vervuilende footprint op deze aarde op zijn minst te beteugelen. Daar waar we willen en ook de inspanningen plegen, kunnen we met techniek ons milieu verbeteren en de vervuiling minimaliseren zonder in te leveren op welvaart en welzijn.

In een vorige blog haalde ik het Milieuduurzaam Nationaal Inkomen (mDNI) aan dat het CBS jaarlijks produceert. Met deze statistiek kun je een vergelijking maken met ons huidige nationaal inkomen en het inkomen dat we zouden hebben als alles duurzaam zou worden geproduceerd. In 1990 leefden we nog 2,12 maal boven onze duurzaamheidsstand, in 2005 was dat al gedaald tot 1,67 maal en de laatste berekeningen van 2015 laten een getal van 1,47 zien. In 2015 was ons nationaal inkomen 540 miljard euro, maar het mDNI zou slechts 367 miljard euro zijn geweest. Met andere woorden we leven nog steeds 173 miljard euro boven onze ‘duurzaamheidsstand’ en er is dus nog veel werk aan de winkel.

Circulaire uitdaging

Wij geloven heilig dat de circulaire economie bovengenoemde factor 1,47 nog verder omlaag kan brengen. Closed loop recycling, het tracken en terugwinnen van grondstoffen uit eWaste en het verwijderen van plastic uit de oceaan helpen daarbij. Jaarlijks stellen we onze Legacy of Good-plannen en -doelen en rapporteren we over wat we op dat gebied het afgelopen jaar hebben weten te realiseren. Een belangrijk bedrijfsdoel is de vooruitgang van de wereld; naast de circulaire economie is dat ook gericht onderzoek op het gebied van informatie voor de gezondheidszorg, medicijnontwikkeling en landbouw.

Informatietechniek zorgt op vele gebieden voor enorme doorbraken die zowel het milieu als ons welzijn de komende decennia enorm kunnen verbeteren. Daarnaast moet de komende generatie over de skills beschikken om succesvol te worden in onze tech-centric wereld. Zeker de kansarmen moeten we niet vergeten: jongeren- en lerareneducatie in arme gebieden en de distributie van nog goede PC’s voor arme scholen doen wonderen. En de inzet van kleinere leveranciers en bedrijven die worden aangestuurd door vrouwen en/of minderheden.

Legacy for Good is een prima drijver voor de menselijke vooruitgang. Als we techniek kunnen inzetten om gezondheid, geluk en voorspoed beter kunnen ontsluiten om iedereen zijn volle potentie te kunnen bereiken, dan hebben we als mensheid een stap voorwaarts gemaakt.

Door: Hans Timmerman (foto), CTO Dell EMC Nederland

Terug naar nieuws overzicht