Slimme bijenkorven op afstand te monitoren via NB-IoT
27-06-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Slimme bijenkorven op afstand te monitoren via NB-IoT

Bij het hoofdkantoor van Deutsche Telekom in het Duitse Bonn staan tegenwoordig twee slimme bijenkorven. De korven zijn uitgerust met IoT-technologie en gekoppeld aan het NarrowBand IoT (NB-IoT) machine- en sensornetwerk van Deutsche Telekom. De bewoners worden verzorgd in nauwe samenwerking met een lokale bijenhouder.

Slimme sensoren verzamelen en versturen gegevens over aspecten zoals temperatuur, vochtigheid, geluid en gewicht direct vanuit de bijenkorven naar de imker. Dat gebeurt via de T-Systems cloud. De bijenhouder ziet op zijn of haar smartphone of tablet hoe het met de bijen gaat. Hij of zij kan het gedrag van de bijen en de omstandigheden in de korf op ieder moment beoordelen en in actie komen als dat nodig is. Ook kan worden nagegaan hoe vol de honinggraten zijn. Dit voorkomt overbodige bezoekjes aan de korven en zorgt voor minder onrust voor de bijen.

Slimme bijenkorven bij T-Systems

Twee andere digitale bijenkorven bij het Innovation Center van T-Systems in München sturen ook gegevens naar Bonn. De data uit München kunnen worden vergeleken met de gegevens uit Bonn. Het gaat daarbij zowel om de data van een imker uit de omgeving van Bonn van wie de bijenkorven eveneens met sensoren zijn uitgerust, als om de gegevens van de nieuwe bijen van Deutsche Telekom. Dit maakt het mogelijk de verschillende omstandigheden van de locaties te vergelijken. Het project laat zien hoe digitalisering een belangrijke bijdrage levert aan de overleving van de soort.

Bijen zijn belangrijk voor mens en natuur

Bijenvolken vliegen van bloem naar bloem om pollen en nectar te verzamelen. In de zomer groeien bijenkolonies in omvang, ze zijn dan tussen de 40.000 en 60.000 bijen groot. Het grootste deel van onze gecultiveerde en wilde planten is voor de bevruchting afhankelijk van honingbijen. Experts zijn ervan overtuigd dat “de mensheid zal sterven zonder bijen”.

Honingbijen zijn ook van belang voor de economie. Afgelopen jaar berekenden landbouweconomen van de Universiteit van Hohenheim in Duitsland dat de bestuiving door bijen naar schatting EUR 1,6 miljard per jaar opleverde. Dat is 13 keer meer dan de bijdrage van de honing- of bijenwasindustrie. Zonder bestuiving zou de winst op land- en tuinbouwgewassen fors afnemen.

Stervende bijen

Wereldwijd hebben we te maken met een hoge bijensterfte. Uit een groot wetenschappelijk onderzoek in 2017 bleek het aantal nuttige vliegende insecten in Duitsland in de afgelopen 30 jaar met 75 procent te zijn gedaald. De exacte oorzaken voor de bijensterfte zijn onbekend; mogelijk gaan ze dood door pesticiden, monotone landschappen, voedselgebrek, het verdwijnen van de natuurlijke omgeving van dieren of parasieten zoals de varroamijt.

Dit jaar riep de Verenigde Naties 20 mei uit tot Wereld Bijendag, om mensen bewuster te maken van de belangrijke rol van deze insecten en hun sterk dalende aantallen.

Terug naar nieuws overzicht