AppDev ecosysteem helpt bij innovatie
25-06-2018 | door: Teus Molenaar

AppDev ecosysteem helpt bij innovatie

Snelheid maakt het verschil. Door sneller applicaties en diensten op de markt te brengen, kunnen bedrijven zich beter onderscheiden. Om dit mogelijk te maken, moeten bedrijven kijken naar het gehele proces; van het ontwikkelen van software tot en met het in productie nemen er van. Red Hat  Nederland richtte de business unit AppDev op zodat zij, samen met zijn partners uit het ecosysteem, bedrijven hierbij kunnen helpen.

Stefan van Oirschot en Jeroen Schinkel, beiden AppDev-specialist bij Red Hat Nederland, vertellen over de beweegredenen achter de oprichting van deze gespecialiseerde business unit bij het opensourcebedrijf. Daarbij geven zij aan dat dit een Nederlands initiatief is en dat de ogen van andere Red Hat-vestigingen in Europa op hun gericht zijn.

“Kijk, het is eigenlijk heel eenvoudig”, zeggen zij: “Onze producten en diensten moeten een voordeel opleveren voor onze klanten. Organisaties moeten de manier veranderen waarop ze met hun markt willen communiceren, mede door hun initiatieven rond digitale transformatie.”

Dit betekent dat bedrijven steeds innovatiever moeten worden. Zelf je eigen software ontwikkelen maakt bedrijven onderscheidend in de markt.

“Eigenlijk is tegenwoordig elk bedrijf een softwarebedrijf”, zegt Schinkel. “Zeker als je naar de financiële sector kijkt, maar bijvoorbeeld ook naar Schiphol dat het beste digitale vliegveld ter wereld wil zijn.”

Cultuur

Bij gesprekken over informatietechnologie lijkt het altijd alleen maar over techniek te gaan, maar niets is minder waar, meent het tweetal. “Neem alleen al de open source beweging. Dit is een andere organisatievorm. Eentje die stoelt op gezamenlijkheid; samen dingen beter maken; kennis delen. Heel veel innovaties komen uit deze beweging voort; denk maar aan cloud, big data, mobiele oplossingen en initiatieven als blockchain, AI (artificial intelligence) en containerisatie. Alle vernieuwingen op het gebied van zowel de IT-infrastructuur als oplossingen voor softwareontwikkeling van het laatste decennium komen uit de open source koker.”

Voor het gebruik van de jongste vindingen uit de IT moet een organisatie ook de juiste cultuur hebben, meent Van Oirschot. “Een gemeenschap van medewerkers die zich ervan bewust is dat samenwerking tussen afdelingen en tussen personen loont. Daar moeten CIO’s ook over nadenken: hoe haal je talent binnen en hoe weet je die talentvolle medewerkers aan je te binden. Mensen die net van de universiteit afkomen, willen in een sprankelende werkomgeving werken met de nieuwste technieken en services, en een open cultuur. De processen moeten daarop ingericht zijn. Wendbaarheid, snelheid en korte time-to-value zijn daarbij de sleutelwoorden.”

Waarde van applicatie

Bedrijven moeten steeds sneller kunnen reageren op marktontwikkelingen. Dat softwareontwikkelaars daarbij een belangrijk rol spelen, zal niemand ontgaan zijn. “De programmeurs krijgen steeds meer macht; ook bij het bepalen hoe ze willen werken en met welke toolset. Maar natuurlijk hebben andere medewerkers binnen de onderneming een even grote invloed. Daarom is DevOps zo belangrijk: een gezamenlijke aanpak voor alle uitdagingen waarvoor een organisatie zich gesteld ziet”, aldus Van Oirschot.

Wat momenteel speelt is dat het bestaande applicatielandschap niet meer aansluit op de wensen van de klant. Zij willen op een meer digitale manier in contact treden. Hiervoor moet je kijken hoe van je bestaande legacy-systemen naar meer adaptieve applicaties gaat. Omdat legacy-systemen moeilijk aan te passen zijn, dien je de bestaande applicatie ombouwen of een volledig nieuwe applicatie bouwen. Hiervoor moet het huidige IT-landschap in kaart worden gebracht om te kunnen begrijpen welke aanpassingen nodig zijn om meer agile te worden en in staat te zijn om aan de wensen van de klanten te voldoen. Red Hat kan dit niet alleen en heeft daarom een uitgebreid partnerlandschap samengesteld. Deze bedrijven kunnen onder andere helpen met de migratie van bestaande applicaties naar een nieuwe platform en met het implementeren van nieuwe applicaties.

Samenwerken

Niet alleen medewerkers moeten goed met elkaar kunnen samenwerken, hetzelfde geldt ook voor applicaties. En dat is een van de kenmerken van open source.

“Gezamenlijk werken aan technologische ideeën om uiteindelijk de best mogelijke eindoplossing te maken. Immers, door je open te stellen voor bijdragen van anderen om oplossingen beter te maken, krijg je het beste resultaat. En is open communicatie noodzakelijk”, licht Schinkel toe. Hij merkt bovendien op dat open standaarden ervoor zorgen dat technologieën van verschillende bedrijven makkelijker met elkaar samenwerken dan ‘gesloten’ softwareoplossingen. “Je ziet dat bedrijven meer waarde halen uit meerdere opensourceoplossingen samen.”
Om ervoor te zorgen dat een applicatie een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen, moet het onderliggende systeem dit mogelijk maken. “Bedenk daarbij steeds dat de bedrijfsprocessen en bedrijfscultuur ook klaar moeten zijn voor het toepassen van vernieuwende IT-technologieën. Je kunt techniek en services niet zomaar een organisatie binnendragen, nog even roepen: ‘Succes ermee’, en dan de deur achter je dicht te doen. Het is belangrijk om met elkaar vast te stellen of iets wel kán werken voordat we iets leveren”, vult Van Oirschot aan.

Aanvullend

Het is geen sinecure om te beoordelen waaraan een organisatie behoefte heeft en of die in staat is om met een mogelijke oplossing aan de slag te gaan. “Het gaat niet alleen om techniek en diensten; er komt veel meer bij kijken. Dat kunnen wij niet alleen; daar hebben wij de hulp van onze partners voor nodig. Daarom hebben wij de business unit in het leven geroepen. Dat is een groep mensen van Red Hat, aangevuld met medewerkers van een aantal partners van ons. Zij kennen de klanten goed; wij kennen ons aanbod goed. We zijn wat dat betreft goed op elkaar ingespeeld. Ook de partners die meewerken vullen elkaar aan”, legt Schinkel uit.

“Deze vorm van samenwerking maakt het mogelijk om kennis uit te wisselen en sneller tot doelmatige oplossingen te komen”, vertelt Van Oirschot. “We zijn hier reeds een paar maanden mee bezig en iedereen voelt dat het werkt. We kunnen hiermee bedrijven helpen de innovatieslag te maken.”

Terug naar nieuws overzicht