Impact van robotisering krijgt weinig prioriteit van HR-afdelingen

19-06-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Impact van robotisering krijgt weinig prioriteit van HR-afdelingen

Technologische ontwikkelingen zoals automatisering en robotisering hebben verstrekkende gevolgen voor werkprocessen en de arbeidsmarkt. Functies verdwijnen, nieuwe functies verschijnen en personeel heeft andere vaardigheden nodig. Desondanks staat het thema Robotisering slechts op de 21e plaats van de HR-prioriteitenlijst.

Dat is één van de uitkomsten van HR Trends 2018-2019, een onderzoek onder HR-professionals dat Berenschot uitvoert in samenwerking met Performa en Talentsoft. 90% van de HR-professionals merkt nu al de gevolgen van robotisering. In 40% van de gevallen zijn de veranderingen vanwege technologische ontwikkelingen zelfs groot tot zeer groot. Zo leidt robotisering in 41% van de gevallen direct tot het verdwijnen van functies. Bijna drie kwart (71%) van de functies verandert inhoudelijk en een derde van de ondervraagde HR-professionals merkt op dat door robotisering nieuwe functies ontstaan.

Impact op personeel vaak onduidelijk

Toch weet slechts 18% van de deelnemers aan het onderzoek wat robotisering concreet betekent voor het personeel, wat de mogelijke impact is op de bezetting, competenties, werving, scholingsbehoefte en de werkprocessen. Voor 80% van de HR-professionals is de impact van robotisering niet (voldoende) duidelijk. Het lijkt alsof HR zich bij dit onderwerp in een spagaat bevindt: de impact wordt onderkend, maar toch wil of kan men er geen prioriteit aan toekennen. “Uit onze salarisonderzoeken blijkt dat ook medewerkers zich terdege bewust zijn van de impact van verdergaande digitalisering en robotisering”, aldus Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek. “Zij maken zich zorgen over kunnen bijblijven qua kennis en kunde. Tegelijkertijd zijn ze teleurgesteld over de geringe ondersteuning die ze vanuit de organisatie krijgen qua advies en faciliteiten.”

Alleen in de sector Industrie en Nijverheid is sprake van enige urgentie onder HR als het over de gevolgen van robotisering en automatisering gaat. Daar stijgt het thema in 2019 naar een 12e plaats, terwijl het bij de overige sectoren rond de 20e plaats blijft steken.

Terug naar nieuws overzicht