EU treedt op tegen wetovertredende telecomaanbieders

21-05-2018 | door: Redactie

EU treedt op tegen wetovertredende telecomaanbieders

Onlangs publiceerden de Europese Commissie en nationale consumentenbeschermingsautoriteiten de resultaten van een EU-brede screening van 207 websites die diensten aanbieden op het gebied van vaste / mobiele telefonie, internet, audio en video. Uit de screening blijkt dat 163 van deze websites mogelijk een inbreuk vormen op de EU-consumentenwetgeving.

Enkele van de meest voorkomende problemen die worden geïdentificeerd, zijn de advertenties van zogenaamd gratis of scherp geprijsde pakketten die in feite een gebundelde aanbieding zijn, het ontbreken van een systeem voor geschillenbeslechting of het feit dat deze websites eenzijdig de voorwaarden van het contract kunnen wijzigen zonder informatie of rechtvaardiging voor de consument.

Vera Jourová, commissaris voor Justitie, Consumenten en gendergelijkheid, zei: "Consumenten gebruiken hun mobiele telefoon- of internetabonnementen elke dag en zouden op deze diensten kunnen vertrouwen. Deze screening bevestigt echter dat een aantal websites die dergelijke diensten verkopen, misleidend zijn consumenten door reclame te maken voor nepkortingen of niet de volledige informatie te verstrekken die nodig is om een geïnformeerde keuze te maken. Ik verwacht dat de valse en misleidende informatie zo snel mogelijk wordt gecorrigeerd om ervoor te zorgen dat de sector de EU-consumentenregels volledig naleeft. "

De Commissie heeft onlangs een nieuwe overeenkomst voor consumenten voorgesteld, die de consument verder zal versterken ten opzichte van handelaars die oneerlijke handelspraktijken gebruiken en de handhaving van de EU-consumentenvoorschriften door de autoriteiten versterkt.

Voornaamste bevindingen:

In 50% van de gevallen adverteert de website gratis een pakket van diensten of met korting, terwijl het slechts een dienst is die wordt aangeboden in een gebundeld pakket;
in

78,7% van de gevallen leverde de website geen link op naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting;

op 40,6% van de websites was er geen beschrijving van een systeem voor geschillenbeslechting;

31,9% van de websites kan eenzijdig de voorwaarden van het contract of de servicekenmerken wijzigen zonder de consument hiervan op de hoogte te stellen en de consument niet toe te staan het contract te annuleren;

25,1% van de websites gaf geen duidelijke of waarheidsgetrouwe informatie over compensatie- en terugbetalingsregelingen wanneer de aangeboden dienst niet is waarvoor de klant had betaald;

21,7% heeft geen duidelijke en volledige informatie verstrekt over de automatische verlenging van het contract;

Volgende stappen

Nationale autoriteiten zullen de 163 websites met onregelmatigheden verder bekijken, die indien bevestigd zullen moeten worden opgelost. De samenwerkingsinstanties voor consumentenbescherming zullen ervoor zorgen dat websites weer op één lijn komen te liggen met behulp van hun nationale handhavingsprocedures, aldus de EU.

Terug naar nieuws overzicht