AVG: hoe ziet een privacy statement er in de praktijk uit?

20-05-2018 | door: Redactie

AVG: hoe ziet een privacy statement er in de praktijk uit?

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken moeten onder de AVG de personen van wie zij gegevens verwerken hiervoor informeren. In de praktijk wordt hiervoor in veel gevallen een privacy statement gebruikt. Hoe ziet zo'n verklaring er echter in de praktijk uit? Nederland ICT heeft een voorbeeld privacy statement opgesteld.

De voorbeeld privacy statement is beschikbaar als onderdeel van de AVG Toolkit. Deze toolkit van Nederland ICT met tools en publicaties helpt organisaties die persoonsgegevens verwerken aan de AVG te voldoen. Het voorbeeld van de privacy statement die nu aan de toolkit is toegevoegd is opgesteld met als uitgangspunt de informatieplichten van de AVG. De Europese privacywetgeving stelt namelijk meer eisen aan de informatieplichten aan betrokkenen dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

Meer informatie is te vinden in een artikel dat Nederland ICT over de voorbeeld privacy statement heeft gepubliceerd. Het voorbeeld is gratis beschikbaar voor leden van Nederland ICT. Niet-leden kunnen de volledige Avg Toolkit via de website van Nederland ICT aanschaffen voor 1.500 euro, exclusief BTW.

Terug naar nieuws overzicht
Security