Waar staat uw data? Over Dell Boomi, blockchain en Master Data Management

15-05-2018 | door: Blog

Waar staat uw data? Over Dell Boomi, blockchain en Master Data Management

Binnen Dell Technologies hebben we een weinig bekend pareltje dat Boomi heet. In 2000 begon startup Boomi met het via een eenvoudige visuele interface en met innovatieve drag- en drop-technieken kunnen integreren van processen. Dit is nog steeds een belangrijke functie van het product: het eenvoudig kunnen linken van processen en data-omgevingen.

In 2007 werd het product in de markt gebracht op basis van een gepatenteerde techniek die bekend is als ‘Atomsphere’, de mogelijkheid om cloud-omgevingen te linken en dus te integreren. Kleine lichtgewicht runtime instances – atomen – worden geplaatst op locaties waar men inzicht wil hebben van de data-omgeving en gekoppelde processen. Zo’n atoom bevat alle componenten om ter plaatse proces-integratie uit te voeren, ongeacht of dit on-premise of ‘ergens’ bij een cloudprovider plaatsvindt. Dit is het geheim van Boomi: het kan diep in allerlei cloud-omgevingen datasets en processen op basis van metadata inzien en met instructies koppelen.

Integratieplatform als een service

Dell was één van de vroege gebruikers van Boomi en eind 2010 besloot Michael Dell  het bedrijf te kopen. Afgelopen februari selecteerde de Universiteit van Sydney de Boomi-oplossing zelfs voor haar ‘integration-Platform-as-a-Service’ (iPaaS) voor alle datasystemen van de hele universiteit. Steeds vaker zijn er verspreide, cloud-gebaseerde Infrastructuren-als-een-Service (IaaS) die lokale processen ondersteunen. Elke IaaS heeft zijn eigen platform waarop datadiensten, algoritmes, analyses en apps kunnen worden ontwikkeld, maar steeds binnen de beperking van die lokale IaaS.

Boomi maakt het mogelijk die verschillen PaaS-en tot één virtuele PaaS te bouwen, waarbij in een centrale metadata repository een totaal overzicht ontstaat over alle data die zich in die aparte IaaS-en bevinden. En op basis van die kennis kunnen de verschillende platformen zich als één gedragen waardoor lokale processen kunnen worden gekoppeld. Een lokale SAP-omgeving kan op die manier simpel met externe SAP-functies in Salesforce worden gelinkt, waardoor het vervolgens ‘schijnbaar’ als één geïntegreerd systeem werkt.

Integratie Dell EMC

Een in de IT veel gebruikte uitdrukking is ‘eat your own dogfood’. Als je trots bent op je producten moet je ze zelf ook inzetten in je bedrijfsvoering. Wij noemen het liever ‘drink your own champagne’ en op die manier waren vanaf dag één van de integratie van Dell en EMC de twee verschillende Salesforce-instances van beide bedrijven via Boomi gekoppeld voor de sales-afdelingen. Vanuit de voormalige Dell-zijde was zichtbaar welke Dell-klanten ook EMC-klanten waren, inclusief daaraan gekoppelde informatie, net zoals vanuit het voormalige EMC zichtbaar was wat de inhoudelijke Dell-relatie met een klant was.

Op die manier was binnen Salesforce direct accountsynchronisatie mogelijk tussen salesomgevingen. Ook konden interne processen met elkaar gelinkt worden zoals Sales orders van Company ABC linken naar QuickBooks. Met een visuele flowchart kunnen op die wijze snel processen over verschillende data- en applicatie-omgevingen met elkaar worden geïntegreerd.

Compliance

Een belangrijke reden om in deze blog over Boomi te schrijven is dat meer en meer duidelijk wordt dat onze klanten op slimme wijze hiervan ook gebruik weten te maken bij de inrichting van hun GDPR-compliance. Omdat er slechts metadata wordt opgeslagen, blijft de inhoudelijke (privacy) data op de plek waar het hoort of moet zijn, maar is ook op andere plaatsen inzicht waar die data zich met welke status bevindt. In deze metadata is ook eenvoudig aan te geven wat de privacygevoeligheid van de betreffende datasets is, of die data ge-encrypt moet zijn of worden en welke eisen aan de opslag, protectie en beveiliging moeten worden gesteld.

Zolang er in de metadata geen privacy-informatie zit, kan Boomi de metadata-services zelfs als een dienst leveren en het is mogelijk die metadata ook in de EU op te slaan. Op die wijze is een strikte scheiding tussen onafhankelijke metadata en privacygevoelige content mogelijk waardoor snel aan GDPR-eisen kan worden voldaan. Het is te makkelijk om te zeggen dat er hiermee ook aan alle GDPR uitdagingen is voldaan, maar op data-niveau is er een duidelijk gescheiden architectuur mogelijk. Hierdoor is de kans minimaal dat ongemerkt verkeerde data op verkeerde plaatsen komt of door verkeerde applicaties wordt gebruikt.

Master Data Management

In deze blog van 10 januari 2017 haalde ik Boomi al aan toen ik het onderwerp Master Data Management besprak. Ik noemde het toen gekscherend een Supply Chain Management systeem (SCM) voor de cloud, omdat we hiermee immers aanvoerstromen van data voor te leveren informatiediensten, kunnen organiseren, plannen en managen. Net zoals in de fysieke fabriek onderdelenstromen in en tussen fabrieken worden bestuurd, moeten de onderdelen van de IT-fabriek – de datasets dus – op eenzelfde wijze worden aangestuurd.

Een Platform als een Service heeft dus naast development en analyse ook een logistieke functie en juist de integratie van die PaaS-omgevingen geeft enorme meerwaarde in hybride en multi cloud-omgevingen. Afgelopen jaar hebben we deze iPaaS-integratie gekoppeld aan decentrale analytics, waarbij de data wereldwijd decentraal in eigen data-zones kan blijven terwijl we daar toch centrale analyses op kunnen uitvoeren. Het leuke is zelfs dat ik op die toepassing daar samen met onze corporate CTO intussen inmiddels een patent op heb verkregen. In de wereld van datamanagement zijn nog veel uitdagingen die zich kenmerken door nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid en dus voor patenten.

Blockchain

Ook voor industriële toepasbaarheid van de blockchaintechniek is nog veel te ontdekken. En dit gebied kenmerkt zich wederom door het grote belang van Master Data Management. Je kunt wel reeksen van hashtag-gekoppelde ketens van metadata creëren, als je niet weet over welke inhoudelijke transactiedata het gaat, loop je als een blinde in blockchain-land rond. Data dient altijd ‘ergens ge-ankerd’ te zijn, in het Engels ‘anchoring’. Dit is naast de toepassing voor GDPR ook essentieel om een blockchain in verschillende processen te integreren. Via Boomi kan de noodzakelijk hash worden gegenereerd en uitgegeven en de ontvangst van het Blockchain ID worden bevestigd.

Vanzelfsprekend zijn we op corporate niveau druk bezig met al dit soort, totaal nieuwe uitdagingen waarbij de basis telkenmale weer een geïntegreerd dataplatform is. Het is het fundament voor onze digitale, realtime informatie-wereld: weten welke data er is, waar die data is en last but not least wie er iets mee mag doen. De komende weken zal ik over dit onderwerp zeker nog wat meer vertellen.

Soms is datamanagement net zo gortdroog als boekhouden, maar zonder goed boekhoudsysteem staat elk financieel systeem op drijfzand. Datzelfde geldt dus ook voor elk informatie systeem. Zeker als we niet meer precies weten in welke cloud of blockchain onze data ook alweer stond…

Door: Hans Timmerman (foto), CTO Dell EMC Nederland

Terug naar nieuws overzicht