Cloud automation levert koplopers meer omzet en winst op

13-05-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Cloud automation levert koplopers meer omzet en winst op

Bedrijven die vooroplopen met het toepassen van cloud automation voor hun bestaande applicaties en processen, behalen een aanzienlijk concurrentievoordeel ten opzichte van de achterblijvers. Deze zogeheten 'Fast Movers' zien een toename van 75% in omzet en winstgevendheid, terwijl 80% van deze bedrijven zegt dat de flexibiliteit van hun organisatie is verbeterd.

Dit blijkt uit het nieuw rapport 'The automation advantage: Making legacy IT keep pace with the cloud' van Capgemini en Sogeti. Voor het rapport zijn 415 IT-managers geïnterviewd bij organisaties met veel legacy-systemen in acht verschilende landen, om de voordelen te onderzoeken van cloud automation voor operationele IT-processen. Van de bedrijven die vooroplopen met de toepassing van cloud automation zegt:

  • 80% meer agile te zijn geworden;
  • 86% dat de customer experience van hun klanten is verbeterd;
  • 59% dat zij software-engineers hebben kunnen inzetten op projecten met een hoge toegevoegde waarde zoals softwareontwikkeling.

Het gebruik van cloudtechnologieën om bestaande applicaties en IT-activiteiten te automatiseren, levert bedrijfsvoordelen op die verder reiken dan de totale omzet en winstgevendheid. 'Fast Movers' implementeren code twee keer zo vaak als de volgers. Een nog selectievere groep (5%) van de Fast Movers implementeert continu code. Bovendien beschouwen de 'Fast Movers' cloud automation als iets waardevollers dan enkel een methode voor kostenbesparing of efficiency. 75% van deze bedrijven heeft geprobeerd cloud automation te gebruiken om hun bedrijfsmodellen te innoveren. Meer dan acht op de tien bedrijven geeft aan dat hun klantervaring hiervan profiteert.

Tekort aan vaardigheden

Aangezien 70% van de executives een tekort aan vaardigheden als een grote uitdaging ziet, moeten organisaties het talent waarover ze wél beschikken zo veel mogelijk inzetten voor de taken met de hoogste waarde voor de business. Dit wordt mogelijk door cloudtechnologieën in te zetten om legacy-applicaties en operationele IT te automatiseren, zodat professionele engineers meer tijd overhouden om te werken aan projecten die rechtstreeks de winstgevendheid ten goede komen: 59% van de Fast Movers hebben engineers overgebracht naar activiteiten met een hogere bedrijfswaarde, zoals het ontwikkelen van nieuwe software. Het elimineren van monotone taken was een prioriteit voor de Fast Movers. Circa 73% van de processen voor applicatietesting bij deze bedrijven is nu geautomatiseerd, en dat is bijna vier keer zoveel als bij de Followers. Dankzij deze extra flexibiliteit kunnen bedrijven de vaardigheden van hun mensen verder ontwikkelen in lijn met hun DevOps-strategieën, en dat heeft een gunstige uitwerking op de managementprocessen.

Veel bedrijven aarzelen om hun verouderde operationele IT te automatiseren met cloudtechnologie, omdat ze zich zorgen maken over cyberbeveiliging. Zorgen om de beveiliging (27%) en de gegevensprivacy (19%) worden door bedrijven het vaakst genoemd als de belangrijkste obstakels voor automatisering van de operationele IT-processen. Dit geldt zowel voor Fast Movers als voor Followers. Nu op 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treedt, krijgt dit onderwerp hernieuwde aandacht. IT-managers staan onder grote druk van CEO’s en raden van bestuur om te waarborgen dat nieuwe IT-initiatieven geen grotere risico’s voor gegevenslekken met zich meebrengen. Maar doordat cloudproviders steeds zorgvuldiger worden en gebruikmaken van Security as Code-processen kan de automatisering juist leiden tot een verbeterde beveiliging, stelt Capgemini.

Hindernissen overwinnen

Om de Fast Movers uit het onderzoek te kunnen bijbenen en concurrerend te blijven, hebben de Followers nog veel werk te verzetten. In het rapport worden praktische stappen beschreven voor Followers die cloud automation en enterprise DevOps willen omarmen, zoals het formuleren van een automatiseringsstrategie om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren en het opbouwen van het governancemodel, de processen en de cultuur voor DevOps.

Het rapport is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud