Gebouwbeheer van de toekomst: slim, veilig en digitaal!

12-05-2018 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Gebouwbeheer van de toekomst: slim, veilig en digitaal!

Van Dorp Installaties is een technisch dienstverlener die duizenden gebouwen en hun installaties beheert. Technisch gebouwbeheer is een traditionele markt waarin gewoonlijk niet veel innovatie plaatsvindt op het proces. Het onderhoud aan panden conform gemaakte afspraken met pandeigenaren en het opstellen en uitvoeren van onderhoudsplannen volgens KPI’s en strategische doelen van de klant, worden vaak in verschillende systemen vastgelegd. Hierbij ontbreekt een duidelijk inzicht in het nakomen van gemaakte afspraken, de actuele status van onderhoud en meldingen.

Technologische innovatie binnen een traditionele markt
Binnen het Building Monitor-project bij Van Dorp Installaties is een applicatie ontwikkeld voor desktop en mobile, die eenduidig en helder real-time informatie per beheerd pand verschaft, voor zowel Van Dorp Installaties als de klant zelf. Innovatieve technieken zoals het uitlezen van slimme-meterdata, dynamische bepaling van operationele energielabels, slim asset management, het automatisch matchen en inplannen van gecertificeerde monteurs op specifieke meldingen van klanten, worden gecombineerd in één overzichtelijke applicatie.

De informatie en de acties die daaruit voortvloeien, worden proactief met de klant gecommuniceerd, wat leidt tot kortere doorlooptijden, geoptimaliseerde planning en kostenbesparing. Met als resultaat een betere samenwerking en relatie tussen klant en dienstverlener en een betere, duurzame benutting van middelen in een traditionele markt, ondersteund door innovatieve technische middelen. Volgens Jacques Van Der Krogt (Adjunct-directeur Business Development) kan het bedrijfsleven een grote rol spelen in het oplossen van klimaatproblemen. Een van de missies van Van Dorp is om de wereld beter achter te laten dan dat zij hem aan hebben getroffen. “Dat moeten we dan wel doen en dit soort oplossingen en technologieen gaan het verschil maken."

Uitdagingen tackelen door samenwerking over de domeinen heen
Het combineren van grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen tot één duidelijk, realtime overzicht voor de klant was een behoorlijke uitdaging. Slimme meters, sensoren, (legacy-)gebouwbeheersystemen, het Kadaster, het Energieregister, allemaal leveren ze verschillende data aan. Het verhogen van datakwaliteit, het verrijken hiervan en het vervolgens beschikbaar maken aan klanten, waren uitdagende operaties met risico’s op gebied van datavervuiling en -consistentie. Deze risico’s zijn tijdens het project door het professionele ontwikkelteam, in samenwerking met domeinexperts ondervangen door continue onderlinge afstemming en door goed met elkaar samen te werken over domeinen heen.

Transparantie, efficientie en kostenbesparing
De Building Monitor app heeft geleid tot volledige transparantie over interne werkprocessen richting de externe klant, faciliteren van het optimaal inzetten van mensen, middelen en geld. De interne klant kan haar eigen processen inzichtelijk, beheersbaar en beheerbaar maken en innovatieve, nieuwe diensten aanbieden aan klanten in een traditionele sector. Jacques Van der Krogt: “De oplossing wordt zo goed ontvangen binnen Van Dorp Installaties dat er zelfs ambassadeurs zijn opgestaan. Daar ben ik trots op.”

Externe klanten zoals eigenaren en huurders van panden hebben volledig, realtime inzicht in alle relevante gegevens betreffende de panden en gemaakte afspraken. Zij ontvangen proactieve communicatie over ingediende meldingen, planning en afhandeling ervan en ontvangen advies over te nemen beslissingen op basis van gemeten en geprognosticeerde data.

Succesfactor
Het succes is te danken aan de hechte, continue samenwerking tussen Van Dorp Installaties, TimeSeries en Mendix. De sterke toekomstvisie van Van Dorp Installaties om haar data en systemen open te stellen aan klanten heeft geleid tot nieuwe inzichten en nieuwe oplossingen. Samen werden kaders, domeinkennis en ideee?n omgevormd tot de beste oplossingen voor klanten en in korte tijd gerealiseerd met de nieuwste technologieen zoals het Mendix applicatieplatform, Elasticsearch, Optaplanner en Google Traffic.

Wil je meer weten over Van Dorp Installaties en de Building Monitor App? Kom dan op 29 mei naar Mendix on Tour in de Cruise Terminal in Rotterdam. Klik hier om je aan te melden.

Terug naar nieuws overzicht
Cases