Medewerkers hebben andere vaardigheden nodig

04-05-2018 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Medewerkers hebben andere vaardigheden nodig

Snel grote hoeveelheden data interpreteren en vervolgens exact de juiste handeling uitvoeren. Dat kan de computer nu in veel gevallen sneller en beter dan de mens. Het is een ontwikkeling die grote invloed heeft op HR en finance en die ook de komende jaren voor grote veranderingen zal blijven zorgen. Rob Cools, account executive financial management bij Workday, geeft ons een blik op de toekomst van HR en finance. Hoe ziet de nieuwe rolverdeling tussen medewerker en technologie eruit?

Voor Cools staat het vast dat technologie steeds meer werk voor ons gaat doen. Hij ziet ook dat dit voor financieel medewerkers en HR-medewerkers niet altijd makkelijk is. “Juist op de afdelingen HR en finance zitten veel mensen die niet staan te springen om meer technologie die het werk doet. Ze hebben jarenlang op een bepaalde manier gewerkt en willen dat graag zo blijven doen. ‘Ik weet hoe het moet, ik kan het zelf en ik doe het op mijn manier’, zijn veel gehoorde uitspraken.”

Toch ziet hij dat ook op deze afdelingen steeds meer taken door technologie worden overgenomen. “Het is voor de mensen een heel proces, maar uiteindelijk moet de gedachte worden: ‘laat dat stuk ijzer mij maar vertellen hoe het moet’.” Organisaties kunnen ook niet anders dan meegaan met de nieuwe ontwikkelingen. “Bij Artificial Intelligence, Machine Learning en big data gaat het om zulke grote hoeveelheden gegevens, waaronder ook ongestructureerde gegevens, dat we daar zelf geen garen meer van kunnen spinnen.”

Slimmer

Op meerdere gebieden is de computer slimmer dan wij. “We leggen het af tegen de technologie op snelheid van handelen en op snelheid van interpretatie.” Het gaat volgens Cools dan ook belangrijk worden dat de medewerker gaat handelen naar aanleiding van wat de computer aangeeft.

Dat handelen op basis van inzicht vanuit data, zie je volgens Cools nu al terug in de technologie die Workday levert aan klanten. “Steeds vaker wordt er gebruikgemaakt van Artificial Intelligence of Machine Learning. Een simpel voorbeeld is de manier waarop een systeem omgaat met een handgeschreven onkostenfactuur. De computer ‘leest’ een handgeschreven datum uit. Dat betekent dat de computer slim genoeg moet zijn om verschillende handschriften te herkennen. Je ziet ook steeds vaker dat facturen op basis van eerder gebruikersgedrag alvast automatisch worden ingeboekt, zodat de medewerker alleen nog maar hoeft te controleren. Hieraan zie je dat interpretatie steeds belangrijker wordt.”

Van registreren naar actie ondernemen

Met een goede interpretatie kunnen organisaties veel winst behalen, ziet Cools. “Zo zien organisaties vaak de grootste klant als meest winstgevende klant, maar dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Het financiële systeem, waarop medewerkers deze inzichten baseren, geeft namelijk helemaal geen inzicht in winstgevendheid, omdat allerlei factoren daarin niet meegenomen worden. Het systeem geeft geen antwoord op vragen zoals: hoe vaak belt deze klant naar de helpdesk? Hoeveel kosten moeten gemaakt worden om de klant te onderhouden? Slimme systemen waarin data verwerkt, gekoppeld en geïnterpreteerd wordt, kunnen voor veel betere inzichten zorgen dan wij met het blote oog kunnen.”

In de transitie naar digitaal werken zullen HR en finance functies een andere invulling krijgen, verwacht Cools. “We zien op dit moment al een verschuiving plaatsvinden van registreren en rapporteren naar actie ondernemen op basis van feiten. Op het moment dat je daar de goede systemen voor hebt, kun je als organisatie die omslag maken.”

Verschuiving

“Ik denk dat we een verschuiving zullen zien in het soort medewerkers waar organisaties naar op zoek gaan. Data-entry banen bijvoorbeeld zullen verdwijnen en functies waarbij sterke analytische vaardigheden nodig zijn, zullen er volop zijn. Organisaties moeten hier veel aandacht aan besteden, want vaak heb je echt een ander slag medewerkers nodig dan die je al hebt binnen de organisatie.”

Cools merkt dat finance vaak verandert door een grote druk op de afdeling vanuit de business. “Je ziet nog wel dat er binnen finance grote voorzichtigheid heerst, maar dat er tegelijkertijd veel druk op financiële afdelingen staat vanuit de business. De business vraagt om steeds meer informatie, terwijl de financiële wereld nog steeds grotendeels op Microsoft Excelsheets draait. Nu de business om meer informatie vraagt lopen ze aan tegen de grenzen van Excel. Als dat gebeurt, komen organisaties bij ons met vragen.”

Toch denkt Cools dat er ook in de toekomst typische finance functies en HR functies blijven bestaan. “Er blijven mensen nodig die weten hoe je de juiste informatie uit het systeem haalt en aanlevert bij de business. Dit zullen wel heel andere functies zijn dan we traditioneel zien op deze afdelingen. Van de mensen die deze rol gaan vervullen zal wel veel meer gevraagd worden en dan vooral op analytisch gebied.”

Succesvol blijven

De trein zal steeds harder gaan, verwacht Cools. Om bij te blijven moeten bedrijven dan ook zorgen dat ze flexibel zijn. “Er zijn twee redenen waarom flexibiliteit belangrijk is. Ten eerste is het belangrijk om snel in te kunnen spelen op nieuwe technologie en ontwikkelingen in de markt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Fortune 500 uit het jaar 2000 en de Fortune 500 van dit jaar, dan zie je dat de helft van de succesvolste bedrijven uit 2000 niet eens meer bestaat. Ik verwacht dat we niet tot 2036 hoeven te wachten om weer een schifting van vijftig procent te zien.”

De tweede reden waarom bedrijven flexibel moeten zijn, is om aantrekkelijk te zijn voor jonge, hoogopgeleide werknemers. “Wij staan er niet bij stil, maar Twitter wordt alweer gezien als ouderwets. We hebben echt jonge mensen nodig die opgegroeid zijn in de digitale wereld. Zij kunnen zich veel makkelijker aanpassen aan alle veranderingen. Ook is een inflexibel bedrijf helemaal niet aantrekkelijk voor jonge medewerkers. Die willen geen auto van de zaak, ze willen dat ze niet in de spits of in de file hoeven te staan. Bedrijven moeten stilstaan bij de wensen van jonge medewerkers om ook in de toekomst succesvol te kunnen blijven.”

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology