Publiek-private aanpak van kinderporno wordt geïntensiveerd
29-04-2018 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Publiek-private aanpak van kinderporno wordt geïntensiveerd

Bedrijven, sector organisaties, het EOKM, justitie, politie en wetenschap spraken onlangs met minister Grapperhaus (Justitie) en staatssecretaris Keizer (EZK) over de aanpak van online seksueel kindermisbruik. De bespreking had als doel de publiek-private aanpak te intensiveren waarmee kinderpornografie kan worden verbannen van het internet. Dat is hard nodig stelt Stichting DINL, want Nederland valt in negatieve zin op in de internationale lijsten.

Het EOKM verwerkt jaarlijks inmiddels zo’n 150.000 URL’s, het gaat om tienduizenden meldingen waarvan er 11.000 ook door de politie worden behandeld. Daarmee staat Nederland bovenaan in de Europese lijsten en is nummer 2 in de wereld als het gaat om de opslag en verspreiding van dit soort verwerpelijke content. De oorzaak is volgens DINL dat enkele Nederlandse en een aantal buitenlandse hosting providers die hun servers in Nederland hebben staan, het niet zo nauw nemen met meldingen van het EOKM. Zij leggen klanten die dit soort content toelaten en verspreiden geen strobreed in de weg. Dat moet stoppen, benadrukt DINL. De aanwezige partijen hebben gesproken over de technische, juridische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om dit type abuse een halt toe te roepen, en dit soort bedrijven uit Nederland te verdrijven.

Abuse bestrijding in het algemeen

DINL geeft aan hierin ook de grote lijnen voor abuse bestrijding in het algemeen te zien. Want er zijn veel vormen van abuse, en het is voor kleine bedrijven ondoenlijk om voor elke vorm van onrechtmatige content aparte oplossingen te moeten implementeren. DINL noemt het van belang dat er modaliteiten komen die niet alleen kinderporno verminderen, maar ook kunnen bijdragen aan het verminderen van die andere vormen van abuse. Als voorbeelding noemt DINL standaardisatie, het verbeteren van bereikbaarheid voor meldingen en het versterken van meldpunten. Ook wijst DINL erop dat enkele partijen werken aan een code of conduct die inzet op pro-actieve abuse bestrijding.

De betrokken stakeholders werken de plannen en ideeën de komende maanden verder uit.

Terug naar nieuws overzicht
Security