DevOps groeit in populariteit
19-04-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

DevOps groeit in populariteit

DevOps, een toevoeging aan de Agile principes, komt op. Meer dan 63 procent van alle teams uit een Agile community gaan de komende zes maanden aan DevOps implementaties beginnen of werken hier al mee.

Dit blijkt uit een onderzoek onder de Europese Agile community uitgevoerd door Agile transformatie specialist Wemanity. De term DevOps staat voor Developments en Operations. Bij DevOps teams zijn teams zélf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van applicaties of systemen en het operationele gedeelte ervan. De voorheen geïsoleerde teams komen nu samen en werken aan een gemeenschappelijk doel. Deze manier van werken helpt bij het sneller maken van het test– en implementeer proces.

Verklaring groei DevOps

Een eerste verklaring voor de opkomst van DevOps is dat deze toevoeging steeds belangrijker wordt gevonden. Uit het onderzoek blijkt dat 50 procent van alle ondervraagden DevOps (zeer) belangrijk vindt, 21 procent geeft aan DevOps een beetje belangrijk te vinden en slechts elf procent vindt dit niet belangrijk. Ook het grote belang van DevOps transformaties draagt bij aan de groeiende populariteit hiervan. Met behulp van DevOps zijn bedrijven in staat snel aanpassingen door te voeren. Zeker in een wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen, zijn dit de bedrijven die overleven.

Met DevOps liggen er nieuwe uitdagingen voor andere teams naast de IT-teams. Waar Agile in eerste instantie vooral werd gebruikt bij IT-afdelingen met Agile practices, gaat DevOps juist naar een standaard waar alles wordt gestroomlijnd. Doordat development en operationalisering gaan samenwerken, wordt tegelijkertijd ontwikkelt en getest. Naar schatting heeft op dit moment 36 procent van de ondervraagde teams een DevOps expert in de Agile teams, een aantal dat komende jaren zeer waarschijnlijk blijft groeien.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

DevOps, agile