Cloud 4.0: hoe kom jij van a naar b?

17-04-2018 | door: Anne van den Berg

Cloud 4.0: hoe kom jij van a naar b?

Cloud is een commodity geworden en eindgebruikers weten dat. ‘De vragen gaan niet over: doet het wel wat ik wil? Is het wel veilig? Nu gaat het over: wat heb ik nodig om van a naar b te komen? Wie wat levert, maakt dan minder uit’, vertelt Martijn van Zoeren, directeur van Nederlandse cloudprovider Dutch Cloud en consultancybedrijf Cloud41. Daarom breekt een nieuw tijdperk aan, waarin flexibiliteit en de business case van IT-infrastructuur veel belangrijker worden. 

‘We praten al een tijd over cloud, maar de markt is wezenlijk veranderd in de afgelopen jaren. Het onderwerp ‘cloud’ blijft daarom actueel’, vertelt Martijn van Zoeren. Hij heeft de cloudmarkt als directeur van cloudprovider Dutch Cloud voor zijn ogen zien veranderen. ‘Negen jaar geleden, toen we begonnen met Dutch Cloud, ging het gesprek over wat is cloud? Moeten we het wel of niet doen? Die discussie is nu weg.’

‘De cloud is een commodity geworden. Klanten weten dat de cloud betrouwbaar, goed gecertificeerd en compliant is. Daarom is het gesprek dat wij met klanten voeren ook veranderd. De klant wil zelf aan de knoppen zitten van zijn infrastructuur, of het nu on-premise, in de private of public cloud staat. Ze willen controle kunnen uitoefenen op wat ze inzetten, hoe ze dat doen en hoe ze de samenstelling kunnen veranderen’, vertelt Van Zoeren.

No one ever got fired for choosing Azure

Hij vertelt verder: ‘Niemand gaat helemaal naar de public cloud of blijft on-premise, het is altijd een middenweg. Dan vormt de keuze voor de juiste provider en locatie waar je je infrastructuur opzet, de grootste uitdaging. Het gaat niet meer zo zeer om de naam, alhoewel een bepaalde naam wel vertrouwen wekt. Zo wordt gezegd: ‘No one ever got fired for choosing Azure.’ Maar als je kijkt naar wat je wilt bereiken met je infrastructuur, dan mag je je afvragen of Azure altijd de juiste keuze is.’

‘Ik moet dan altijd denken aan de oud-CEO van Shell, Van der Veer, die in zijn steenkolenengels zei: ‘It’s about how you cum from a to b.’ Klanten willen een plan hebben hoe ze van a naar b komen. Ze willen bijvoorbeeld voldoen aan de komende AVG, die op 25 mei van kracht wordt. En kosten blijven een rol spelen, maar ze moeten vooral inzichtelijk zijn.’ Cloudproviders zullen daarom openheid van zaken moeten geven, bepleit Van Zoeren.

‘Als je je als cloudprovider wil onderscheiden, dan moet je inzage geven in het prijsmodel en prijscalculatie, naar de toekomst toe, toestaan. Welke impact heeft de groei van een bedrijf op de kosten en de prestaties van de ingekochte infrastructuur? Alleen dan kunnen klanten een goede beslissing nemen’, vertelt Van Zoeren. Het is dan ook gek dat hun klanten wél openheid van zaken moeten geven om de juiste diensten af te kunnen nemen, maar dat die wederkerigheid niet altijd wordt gehonoreerd. 

Van Dutch Cloud naar Cloud41

De grootste verandering in de markt heeft dus niet te maken met wat cloud allemaal kan, maar hoe klanten worden geholpen om de juiste Cloud-toepassing op te zetten. Het is dan ook niet gek dat Van Zoeren naast Dutch Cloud een nieuw adviesbureau heeft opgezet, genaamd Cloud41. ‘Het draait dus veel meer om het adviseren van de klant om de juiste business case te maken voor hun Cloud-oplossing, onafhankelijk waar je het laat landen.’

‘Ik zie het als Cloud 4.0, de volgende stap in cloud computing. Ik moet daar wel bij zeggen: zeven jaar geleden was ik op een conferentie van IBM en Gartner. Wij spraken alle drie over transparantie, controle en het maken van een business case. Het is schrijnend om te zien dat het zeven jaar heeft geduurd voordat we nu echt zover zijn dat bedrijven business cases voor hun IT maken. En ja, die business case gaat ook over hoe je daadwerkelijk geld kan verdienen met de Cloud.’

‘Elke business case is uniek. Ik heb heel lang gehoopt dat er standaardmodellen te bedenken zijn, maar elke klant moet je met een team in verschillende expertises begeleiden. Je moet achterhalen hoe ‘a’ eruitziet en hoe ‘b’ eruitziet, dan kan je de verschillende aanvliegroutes onderzoeken en op basis daarvan de beste route kiezen. Om bedrijven daarmee te helpen en samen de stap naar het nieuwe tijdperk te zetten, heb ik Cloud41 opgezet.’

Slechts 10 procent is serieus bezig met AVG

Een duidelijke case die door ieder bedrijf gemaakt zou moeten worden, is hoe bedrijven voldoen aan de AVG. ‘Ik durf wel te stellen dat slechts tien procent van de bedrijven echt serieus bezig is met de AVG. Persoonlijk snap ik dat niet, ze denken dat het wel goed komt, maar AVG is niet een vinkje wat je kan zetten. Je kunt beargumenteren of het zinvol of zinloos, of het leuk of niet leuk is, maar het is verplicht! Dat is ook niet zo raar. Je moet toch voorzichtig omgaan met privacygevoelige data?!’

Een kanttekening heeft Van Zoeren wel: ‘Je kunt nooit 100 procent vrij zijn van risico’s. Maar alleen als je de risico’s op papier zet, kan je zien welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke niet. Bijvoorbeeld: een risico is dat je datacenter uitvalt omdat Nederland onder water komt te staan. Je servers zijn misschien droog, maar de kabel daartussen is niet meer beschikbaar. De kans is klein dat dit echt gebeurt en je kunt je daar moeilijk tegen wapenen. Dus dat is een aanvaardbaar risico.’

‘Overigens moeten alle bedrijven aan de slag met de AVG en wij kunnen daarin alleen ondersteunen’, vertelt Van Zoeren. ‘Ik doe mijn huiswerk, maar jij moet ook je huiswerk doen. Maak een impactanalyse van wat je moet regelen als je wilt voldoen aan de AVG. Dan schrik je voldoende, is mijn idee. Het is dan een kwestie van goed documenteren en uitschrijven hoe je processen lopen en waar kwetsbaarheden zich voordoen die je moet verhelpen. Uiteraard is daar ook een rol weggelegd voor de consultants.’

Een nieuw tijdperk voor Dutch Cloud

Ook voor Dutch Cloud is een nieuw tijdperk aangebroken. Van Zoeren verkocht een deel van zijn aandelen aan Main Capital, die het wil integreren met de grotere cloudhosting provider Denit. ‘Voor mij is Dutch Cloud ‘af’ en ik ben en blijf een ondernemer. Als kroon op mijn werk won ik afgelopen jaar de Award voor Cloud Service Provider of the Year, uitgereikt tijdens het Dutch ITchannel Awards Nieuwjaarsgala.’ Dat hoofdstuk is voor Van Zoeren afgesloten, maar een nieuw hoofdstuk is eveneens begonnen: dat van Cloud41.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud