Een op de vijf organisaties getroffen door aanval op publieke cloud infrastructuur

16-04-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Een op de vijf organisaties getroffen door aanval op publieke cloud infrastructuur

Een kwart van de organisaties die gebruikmaken van de publieke cloud heeft te maken gehad met datadiefstal. Bijna alle bedrijven (97%) maakt gebruik van clouddiensten (publiek, privaat of een combinatie), terwijl 83% gevoelige data in de cloud bewaart. 69% vertrouwt erop dat de publieke cloud hun gevoelige data goed beschermt. Een op de vijf organisaties heeft tegelijkertijd te maken gehad met een aanval op hun publieke cloud infrastructuur.

Dit blijkt uit het nieuwe McAfee-rapport ‘Navigating a Cloudy Sky: Practical Guidance and the State of Cloud Security’ dat tijdens RSA Conference USA is gepresenteerd. Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder 1.400 ICT-professionals wereldwijd en geeft een overzicht van de actuele stand van zaken rond cloud gebruik, de belangrijkste zorgen rond private en publieke clouddiensten, de security-implicaties van de cloud en de toename van ‘shadow IT’.

Gebrek aan inzicht

Gebrek aan inzicht is een van de grootste uitdagingen bij een transitie naar de cloud. Organisaties uit alle sectoren verplaatsen taken en data naar de cloud, waardoor het voor IT-professional moeilijker wordt om het overzicht te houden. Deze onzekerheid en gebrek aan inzicht in wat er precies in de cloud is opgeslagen, zorgt ervoor dat sommige managers terughoudend zijn of vast blijven houden aan bekende omgevingen. Anderen maken desondanks snelle stappen richting de cloud.

“Ondanks aanvallen en datadiefstal zet de transitie naar de cloud bij organisaties door”, zegt Christiaan Beek, Lead Scientist en Senior Principal Engineer bij McAfee. “Door maatregelen te nemen die de organisatie meer inzicht verschaffen en meer controle bieden, kunnen organisaties de cloud veilig inzetten.”

Bijna iedereen gebruikt de cloud

Bijna alle organisaties maken al gebruik van de cloud of zijn bezig met een transitie naar de cloud. Volgens het onderzoek gebruikt 97% van organisaties nu al clouddiensten. De meest populaire vorm is een combinatie van de publieke en de private cloud: 59% geeft aan dit hybride model te gebruiken. Hoewel het gebruik van de private cloud in alle sectoren ongeveer gelijk is, neemt het gebruik van een hybride cloud toe naarmate de organisatie groter is. Zo geeft 54% van de organisaties met minder dan 1.000 medewerkers aan de hybride cloud te gebruiken, terwijl dit percentage bij grotere organisaties met meer dan 5.000 medewerkers op 65% ligt.

'Cloud-first’ strategie

Hoewel de meeste organisaties nog altijd een ‘cloud-first’ strategie hanteren, worden organisaties toch wat voorzichtiger. Vorig jaar meldde nog 82% van de ondervraagde IT-professionals dat hun organisatie een cloud-first strategie hanteerde, dit jaar is dit gedaald tot 65%. Bedrijven met zo’n cloud-first strategie gebruiken meer clouddiensten en hebben tweemaal zo vaak te maken gehad met een malware-incident veroorzaakt door content afkomstig van een cloud applicatie, zoals Dropbox of Office 365.

Een meerderheid van de ondervraagde organisaties zegt gevoelige data in de cloud op te slaan; slechts 16% doet dit niet. Daarbij gaat het vooral om klanteninformatie (61%). Dit wordt gevolgd door interne documentatie, informatie over betaalkaarten en personeelsgegevens (40%). 30% bewaart intellectueel eigendom, patiëntengegevens, informatie over concurrenten en andere gevoelige informatie in de cloud.

Welke data staat waar opgeslagen?

Om de risico’s rond dit soort gevoelige data in de cloud goed te kunnen beheren, is het essentieel dat een organisatie inzicht heeft in wat er precies is opgeslagen en waar. Dit is voor een belangrijk deel aan te pakken met goede governance en technische maatregelen. Andere mogelijkheden zijn het gebruik van een Data Loss Prevention (DLP) oplossing en Cloud Access Security Brokers, evenals handmatige of geautomatiseerde classificatie van data. Op deze manier kan beter bepaald worden welke informatie wordt uitgewisseld en opgeslagen in de cloud.

Een opvallende uitkomst in het rapport is dat maar liefst een kwart van de organisaties die gebruikmaken van de cloud te maken heeft gehad met datadiefstal. Een op de vijf is het slachtoffer geworden van een geavanceerde aanval op hun public cloud infrastructuur. Hoe meer vertrouwen een organisaties heeft in de securitycapaciteiten van hun cloud provider, hoe groter de kans dat zij het komende jaar meer gaan investeren in de cloud. Organisaties met minder vertrouwen zijn eerder geneigd om hun investeringen gelijk te houden. Minder dan één op de tien denkt minder te gaan investeren in de cloud vanwege de invoering van de GDPR.

De belangrijkste zorg voor organisaties is en blijft malware. 56% van de respondenten zegt te maken hebben gehad met een malwarebesmetting die te herleiden was naar een cloud applicatie. Vorig jaar was dit 52%.

Aanbevelingen

Het rapport sluit af met drie aanbevelingen:

  1. Stap over op DevOps/DevSecOps. Deze ontwikkelmethoden hebben bewezen dat ze de kwaliteit van software verbeteren en het aantal exploits en kwetsbaarheden terugdringen.
  2. Zelfs de meest ervaren security professionals hebben moeite om het volume en het tempo van cloud projecten bij te houden. Maak daarom gebruik van geautomatiseerde tools voor cloud trajecten, zoals Chef, Puppet of Ansible.
  3. Bij gebruik van meerdere beheertools voor security is de kans groter dat er iets doorheen glipt. Door gebruik te maken van een overkoepelend beheersysteem kan de complexiteit sterk worden teruggedrongen. Breng de security van verschillende clouddiensten en providers bij elkaar in één centraal beheersysteem.
Terug naar nieuws overzicht
Security