Wat is de relatie tussen netneutraliteit en 5G?

15-04-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Wat is de relatie tussen netneutraliteit en 5G?

Een nieuw model helpt beleidsmakers, toezichthouders, netwerkexploitanten en dienstaanbieders bij het structureren van discussies over netneutraliteit. Het model is ontwikkeld door TNO op basis van een onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen netneutraliteit en 5G uitgevoerd.

Het onderzoek maakt inzichtelijk welke aspecten van 5G-technologie eenvoudig te beoordelen zijn in de context van netneutraliteit, en welke aspecten complexer zijn en een nadere analyse vereisen. TNO-onderzoeker Pieter Nooren: “Ons onderzoek biedt verschillende handvatten voor het beoordelen of applicaties en diensten over toekomstige 5G netwerken in lijn zijn met de regels voor netneutraliteit. We hebben de relatie tussen 5G en netneutraliteit zorgvuldig geanalyseerd aan de hand van drie use cases die uitdagende eisen stellen aan de connectiviteit geleverd door 5G netwerken. Daarbij hebben we een model ontwikkeld dat beleidsmakers, toezichthouders, netwerkexploitanten en dienstaanbieders helpt bij het structureren van hun discussies over netneutraliteit.”

Verschil van mening

5G-netwerken bieden hogere snelheden en meer capaciteit dan de huidige 4G-netwerken. Daarnaast kunnen 5G-netwerken connectiviteit bieden die specifiek is toegesneden op de behoeften in de mobiliteitssector, de gezondheidszorg, media, openbare veiligheid en andere sectoren. Denk hierbij aan verbindingen met heel korte vertragingen (latencies) of hele hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Het aanbieden van zulke connectiviteit op maat wordt met enig voorbehoud en twijfel tegemoetgezien. Connectiviteit op maat lijkt namelijk op gespannen voet te staan met de uitgangspunten van netneutraliteit. Daarin is de hoofdregel dat alle internetverkeer gelijk behandeld moet worden.

Verschillende spelers in de industrie zijn bang voor een strikte interpretatie van de regelgeving, die vanuit hun perspectief de uitrol van netwerkdiensten op maat bemoeilijkt. De meeste beleidsmakers delen deze bezorgdheid niet. Zij verwachten dat de regels de nodige ruimte bieden voor gedifferentieerde IP-connectiviteitsdiensten. Het meningsverschil levert onzekerheid op: welke soorten toegesneden connectiviteit mogen straks worden gebruikt in 5G-netwerken? Dit kan van invloed zijn op de investeringsplannen en uiteindelijk op de daadwerkelijke uitrol van 5G in Europa.

Drie use cases

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie uiteenlopende use cases die elk uitdagende eisen stellen aan de connectiviteit die door 5G moet worden geleverd. Het gaat hierbij om de volgende use cases:

  • Virtual Reality in media en entertainment
  • Missie-kritische communicatie in openbare orde en veiligheid
  • Geautomatiseerd rijden

Deze uiteenlopende toepassingen stellen verschillende eisen aan 5G-netwerken, zoals korte vertragingen (latenties), hoge bandbreedte en hoge betrouwbaarheid van de connectiviteit. TNO heeft een model ontwikkeld dat de relatie legt tussen de netneutraliteitsregels, de eisen aan connectiviteit uit de use cases en de verschillende manieren om deze connectiviteit te leveren in een 5G netwerk. Het model gaat daarbij in op belangrijke 5G technologie ingrediënten zoals network slicing, edge computing en QoS differentiatie.

Het onderzoeksrapport van TNO is hier beschikbaar. 

Terug naar nieuws overzicht