‘Data komt centraal te staan in elk verdienmodel’

05-04-2018 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

‘Data komt centraal te staan in elk verdienmodel’

De afgelopen decennia hebben we zo’n acht tot tien Zetabyte aan data gegenereerd. Het is nu al niet eenvoudig om data slim te gebruiken om er waarde uit te halen, maar de komende paar jaar zal de hoeveelheid data groeien tot zo’n vijftig Zetabyte. Het grootste deel daarvan zal ongestructureerd zijn. Theo van Teylingen, Regional Director Benelux en Nordics bij Pure Storage, stelt dat bedrijven die ook in de toekomst relevant willen blijven, nu al serieus aan de slag moeten gaan met deze verandering.

Van Teylingen ziet dat de structuur van data drastisch aan het veranderen is. “Tot nu toe hebben we digitalisatie ingezet om menselijke processen te verbeteren, te automatiseren en te schalen. Hierbij is gebruik gemaakt van menselijke algoritmen, die vertaald zijn naar computer algoritmen. Dat is het beeld zoals we dat kennen van de afgelopen vijftig jaar.”

De vijftig Zetabyte die we binnen enkele jaren tot onze beschikking hebben, zal een andere aanpak vergen. “De data zal minder gestructureerd zijn, en zal voor het grootste deel door machines gegenereerd worden. Om beter en sneller inzichten te verkrijgen uit deze data zal deze niet meer batch gerelateerd, maar steeds vaker continue en real time verwerkt moeten worden.”

Waarde

Volgens Van Teylingen is de vraag voor bedrijven nu: hoe haal je waarde uit data, wanneer de structuur en hoeveelheid drastisch veranderen? “Hoewel niemand daar nog precies een antwoord op heeft, weten we wel dat het belangrijk is om nu alvast na te denken over deze vraag. Zeker nu data centraal komt te staan in praktisch iedere organisatie en ieder verdienmodel. Deze ontwikkeling zal het hele IT-landschap veranderen.”

Tegelijkertijd ziet Van Teylingen dat er druk ontstaat op organisaties door de digitale transformatie. “Organisatie moeten kritischer zijn in hun keuze voor bepaalde investeringen. We moeten innovatiever zijn en beter nadenken of we de huidige IT euro’s wijs besteden.”

Omgaan met veranderingen

Hoewel bedrijven dus niet alles kunnen voorzien, moeten ze nu wel al in actie komen als het aan Van Teylingen ligt. Daar geeft hij verschillende redenen voor. “Ten eerste is het heel belangrijk om een visie te ontwikkelen op dit onderwerp. Wat willen wij nu eigenlijk? Hoe stimuleren we het proces waarin we data opslaan, verwerken en analyseren? Wat is de te verwachten business outcome? En vervolgens kijken hoe we nieuwe technologieën, als real time analytics, AI, machine learning en deep learning kunnen gebruiken om daarmee maximale waarde en slagkracht te creëren? Belangrijk is dat organisaties hier ruimte voor maken.”

Als tweede punt ziet Van Teylingen dat er een belemmering in de ontwikkeling van bedrijven ontstaat, doordat legacy modellen in bestaande IT-omgevingen echte innovatie in de weg staan. “Het is daarom goed om ook daar bij stil te staan. Hoe ga je als organisatie de nieuwe manier van datamodellering bedienen? Het is een spanningsveld. Er zit veel geld in het overeind houden van silo’s en kolommen die goed passen bij het traditionele data- en IT-model, maar niet bij het stromende, real time data model waar we naartoe willen. We moeten daarom zoeken naar oplossingen die ons in staat stellen om flexibel en dynamisch een brug te slaan tussen deze twee werelden.”

Mogelijkheden

Ten slotte ziet Van Teylingen dat veel organisaties naar de cloud willen, maar niet altijd om de goede redenen. “Ik zie in de praktijk dat deze wens meer gedreven wordt door de beperkingen van het eigen datacenter, dan door de mogelijkheden die cloud op zich biedt. Cloud moet zeker een belangrijk onderdeel van de strategie zijn, maar is zeker niet voor iedere workload de oplossing. Om ook in de toekomst goed om te kunnen gaan met data is het belangrijk om te onderzoeken hoe we het model, de eenvoud en de flexibiliteit van cloud in een on premise omgeving kunnen ervaren.”

Verandering IT-omgeving

Hoe de IT-omgeving van de toekomst er precies uit gaat zien blijft natuurlijk koffiedikkijken, maar Van Teylingen verwacht in ieder geval dat het over tien jaar gedaan is met het ‘hands-on’ rondlopen en systemen in de lucht houden. “Gelukkig zal dat tegen die tijd niet meer nodig zijn. Systemen moeten betrouwbaar, beschikbaar en schaalbaar zijn, en datamigraties zouden ook niet meer nodig hoeven zijn. We gaan toe naar naadloos geïntegreerde data centrische architecturen, waarbij het niet langer nodig is om na te denken over de betrouwbaarheid, performantie, locatie en beschikbaarheid.”

“Het zal zeker in een multicloud omgeving worden opgebouwd. Het zal componenten bevatten uit de publieke clouds, managed clouds bij service providers en private clouds in de eigen datacenters. Daarnaast zal alles wat er buiten de datacenters om aan data gecollecteerd en verwerkt wordt (edge computing) naadloos in een infrastructuur passen die zo commodity is als Google bijvoorbeeld. Deep learning gaat daarbij zeker helpen.”

Compliance

Voor bedrijven betekent deze verandering dat zij zich met name bezig kunnen houden met het creëren van waarde uit de data en het voldoen aan compliance. Ze zullen data meer zien als asset management. Vervolgens is de vraag: hoe zet je die waarde om in verdienmodellen?

Op dit moment heeft – volgens onderzoek van Pure onder 9000 bedrijven wereldwijd – al zevenenveertig procent van wat we verdienen te maken met data. Voor bedrijven die succesvol willen blijven opereren in hun markt en in de toekomst is het volgens Van Teylingen dan ook belangrijk dat ze zich realiseren dat ze een techbedrijf zijn. “Ieder bedrijf is een techbedrijf. Het is niet ‘iets wat je er even bij doet’. In de praktijk zie ik dat dit besef nog niet bij alle organisaties is doorgedrongen. Maar, om succesvol te blijven, moet data een centrale plek krijgen in de organisatie.”

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology