Creativiteit en rolmodellen spelen cruciale rol bij keuze bètarichting van vrouwen
07-04-2018 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Creativiteit en rolmodellen spelen cruciale rol bij keuze bètarichting van vrouwen

Microsoft maakt in de aanloop naar Girlsday 2018 op 12 april de resultaten bekend van een nieuw onderzoek naar creativiteit en rolmodellen in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics; ook wel bèta genoemd in het Nederlands). Uit eerder onderzoek van Microsoft bleek dat Nederlandse meisjes weinig interesse tonen in bètaonderwerpen en vaak al op hun veertiende afhaken voor deze vakken. Redenen zijn onder andere het ontbreken van vrouwelijke rolmodellen en een negatief beeld van de sociale interactie en creativiteit in STEM-beroepen. Uit het nieuwe onderzoek van Microsoft blijkt echter dat creativiteit en onderwerpen als wetenschap en technologie nauw met elkaar verbonden zijn.

Duidelijke link tussen creativiteit en STEM-onderwerpen

Het nieuwe Microsoft-onderzoek laat namelijk zien dat creativiteit sterk samenhangt met de interesse van Nederlandse meisjes en vrouwen in STEM-onderwerpen. Een aantal belangrijke uitkomsten:

meisjes en vrouwen met een sterke interesse in STEM zijn vaak zeer tot extreem creatief (67 procent);

meisjes die zichzelf als extreem creatief beschouwen, zien zichzelf ook eerder in een STEM-beroep werken (vijftien procent) in verhouding tot meisjes die niet weten of ze in STEM zouden willen werken (negen procent) of die geen interesse hebben in een dergelijke baan (zeven procent);

ruim de helft van de vrouwen (54 procent) werkzaam in een STEM-gerelateerde baan, beschouwt zichzelf als extreem tot zeer creatief. Van de vrouwen in andere vakgebieden is dat slechts 36 procent.

Docent belangrijker rolmodel dan celebrity

Ook is er een duidelijke link zichtbaar tussen rolmodellen en hun impact op de interesse van Nederlandse meisjes en vrouwen in STEM-onderwerpen. Een aantal resultaten:

53 procent van de meisjes met een STEM-rolmodel heeft ook interesse in dat gebied; 

slechts vijf procent van de meisjes zonder rolmodel heeft interesse in STEM, de overige 19 procent van de meisjes zonder rolmodel staat hier neutraal tegenover, en 76 procent heeft geen interesse in STEM;

van de meisjes en vrouwen die weinig tot geen interesse hebben in STEM (21 procent), geeft 76 procent aan ook geen rolmodel op dat gebied te hebben;

meisjes die een STEM-rolmodel hebben, geven ook aan beter te presteren in bètavakken op school. Zo gaf 56 procent van de meisjes met rolmodel aan erg goed te zijn in wiskunde, ten opzichte van slechts dertien procent van de meisjes zonder rolmodel;

de belangrijkste rolmodellen voor meisjes en vrouwen zijn docenten, vooraanstaande bètaorganisaties, en vrouwen werkzaam in een STEM-functie. Celebrity’s zijn het minst belangrijk.

Cara Antoine (foto), directeur Marketing & Operations bij Microsoft Nederland: “Het is een alarmerende ontwikkeling dat de technologiesector op dit moment wordt gedomineerd door mannen en hun visie op producten en innovatie. Mensen met STEM-vaardigheden zijn gewilde kandidaten op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling zal de komende jaren toenemen en het is belangrijk dat ook vrouwen hier deel van uitmaken. Veel bedrijven staan op dit moment aan het begin van een digitale transformatie. Zo’n transformatie kan alleen goed verlopen als er voldoende STEM-talent beschikbaar is én als diversiteit binnen de organisatie wordt gewaarborgd. Het is voor zowel vrouwen als de Nederlandse economie van groot belang dat zij zich blijven ontwikkelen in STEM-vaardigheden.”

Kansen en mogelijkheden

Microsoft omarmt en stimuleert diversiteit binnen bedrijven en organisaties, en wil van Nederland een voorloper op het gebied van digitale transformatie maken. Het streeft daarom naar het enthousiasmeren van meisjes en vrouwen voor bètavakgebieden. Zo start het in samenwerking met VHTO, het landelijk expertisebureau voor meisjes en vrouwen in bèta en techniek, vanaf april 2018 met workshops voor meisjes van 12 tot 16 jaar. Hierbij verkennen meisjes de banen van de toekomst en gaan zij zelf aan de slag met hun toekomstige baan. Het resultaat wordt gepresenteerd aan de ouders die voorlichting krijgen over STEM. Daarbij wordt ook ingezoomd op de manieren hoe zij hun dochters kunnen begeleiden en ondersteunen. Daarnaast startte Microsoft op 3 april 2018 met een pilot van de Microsoft Azure Academy, waarbij meer dan twintig vrouwen in elf weken tijd via een volledig betaalde opleiding worden klaargestoomd voor een carrière als Data Scientist.

Lees meer over het onderzoek in Cara’s blogbijdrage.

Over het onderzoek ‘Girls in STEM 2018’

In samenwerking met professor Martin W. Bauer, werkzaam bij het Department of Psychological and Behavioral Science van de London School of Economics (LSE), nam Microsoft deel aan focusgroepen bestaande uit 54 meisjes die hun mening gaven over STEM-gerelateerde onderwerpen. Het onderzoek vond plaats onder focusgroepen in negen verschillende landen: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Finland, Italië, Polen en Rusland. De verkregen inzichten werden gebruikt voor de ontwikkeling van een kwantitatieve enquête onder 11.500 meisjes, onder wie duizend Nederlandse meisjes, in samenwerking met communicatiebureau Creation en onderzoeksbureau KRC Research.

Terug naar nieuws overzicht