Consumentenbond en Samsung voor de rechter wegens updatebeleid smartphones
26-03-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Consumentenbond en Samsung voor de rechter wegens updatebeleid smartphones

De rechtbank in Den Haag buigt zich vandaag over de rechtszaak tussen de Consumentenbond en Samsung over het updatebeleid voor smartphones van Samsung. De Consumentenbond eist dat Samsung smartphones gedurende de ‘gehele gebruiksduur’ blijft updaten. Het gaat hierbij om een periode van minimaal twee jaar na aankoop of vier jaar na introductie. Ook wil de Consumentenbond dat Samsung klanten beter informeert over zijn updatebeleid.

Al langer uit de Consumentenbond kritiek op het updatebeleid van Samsung. Zo wijzen eerdere onderzoeken van de Consumentenbond uit dat veel Android smartphones onvoldoende worden geüpdatet. Zo blijkt uit het meest recente onderzoek uit februari 2018 dat 22% van de smartphones die tussen januari 2015 en februari 2018 zijn aangeschaft in januari of februari 2018 een veiligheidsupdate hebben gekregen. Met updates voor het besturingssysteem lopen fabrikanten nog verder achter. De Consumentenbond is daarnaast niet te spreken over de communicatie over dit updatebeleid vanuit fabrikanten naar consumenten.

Kort geding

In februari 2016 spande de bond al een kort geding aan tegen Samsung. De Consumentenbond schrijft over dit kort geding: "De rechter kwam toen niet tot een inhoudelijk oordeel omdat hij de kwestie te complex achtte voor de snelle kort gedingprocedure. Vanwege het belang voor consumenten, besloot de Consumentenbond een uitgebreidere bodemprocedure te starten en dagvaardde Samsung in november 2016. De rechtszaak vindt plaats in de Rechtbank Den Haag en begint om 9:30 uur."

Samsung is het niet eens met deze uitleg van het vonnis. Het bedrijf meldt in een reactie via e-mail: "De rechter oordeelde in het eerdere kort geding dat de Consumentenbond er niet in is geslaagd aan te tonen dat er sprake is van concrete beveiligingslekken in het Android besturingssysteem die voor de bezitters van een Samsung smartphone aanzienlijke risico’s met zich mee kunnen brengen. De rechter wees daarom alle vorderingen van de Consumentenbond af." Het volledige oordeel van de rechter in het kort geding is hier te vinden.

Terug naar nieuws overzicht
Security