CIO's geven prioriteit aan optimaliseren van business om kosten te optimaliseren
24-03-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

CIO's geven prioriteit aan optimaliseren van business om kosten te optimaliseren

Het optimaliseren van de kosten van IT is op dit moment voornamelijk gericht op het optimaliseren van de business in plaats van het realiseren van kostenbesparingen. Het belangrijkste criteria voor het prioriteren van kostenoptimalisaties is business waarde of de voordelen die een optimalisatie voor de business oploopt. Het realiseren van de grootste of snelste kostenbesparing heeft minder prioriteit.

Dit blijkt uit onderzoek van Gartner onder ruim 250 IT- en business leiders. "De bevindingen van het onderzoek laten zien hoe kostenoptimalisatie gericht op de business is geworden, een continue discipline die lagere investeringen en kostenreducties opdrijft terwijl de waarde voor de business wordt gemaximaliseerd", aldus Stewart Buchanan, research vice president bij Gartner. "Het is onvoldoende om de IT-investeringen simpelweg terug te dringen; CIO's moeten opnieuw investeren in groei en transformeren om meer waarde te leveren. Wie er niet in slaagt te optimaliseren, loopt het risico besparende beslissingen opgelegd te krijgen door een adviesorganisatie met minder verstand van kansen rond IT en digitale technologie."

optimaliseren-kostenbesparingen-gartner-2018.png

Gerealiseerde besparingen teruggeven

Uit het onderzoek blijkt dat grotere en succesvollere bedrijvenmde business meer zeggenschap geven over de kostenbesparingen die zij realiseren. Zo bepaalt de business bij deze organisaties hoe gerealiseerde besparingen geïnvesteerd kunnen worden in het ontwikkelen van digitale oplossingen. "Het teruggeven van geld aan business leiders om opnieuw te investeren in IT demonstreert vertrouwen in de volwassenheis van besluitvorming door de business en de kracht van IT's business relaties", aldus Buchanan.

Ook blijkt dat de grootste en succesvolste organisaties verder kijken dan het realiseren van de snelste of grootste besparingen en prioriteren op waarde voor de business. Buchanan: "Zij zoeken niet zo zeer eenvoudige winst en deinzen niet terug voor de complexiteit van een intitiatief."

Moed en diplomatie

De grootste verschil tussen succesvolle leiders en minder goed presterende managers is volgens het onderzoek te verdelen in drie categorieën: beperkte vraag vanuit de business, onderhandelen met de business en het rationaliseren van applicatieportfolio's. "Het beperkingen van overinvesteringen moet zorgvuldig geburen, met moed en diplomatie. Hetzelfde geldt voor onderhandelingen met de business om voor goedkopere leveranciers te kiezen", aldus Buchanan. "Ongeacht hoe succesvol IT-organisaties onderhandelen met hun toeleveranciers, zullen zij ook met de business moeten onderhandelen om de vraag te beheren en een balans te vinden tussen economische aspecten van de business."

Ook geven respondenten aan dat de helft van alle investeringen in digitale technologie worden betaald door de business. Een kwart wordt betaald uit het IT-budget, waarna de kosten worden doorberekend aan de business. "Zoals verwacht hebben CIO;'s de meeste invloed op het selecteren en goedkeuren van kostenbesparingen binnen IT shared services", legt Buchanan uit. "Interessant is dat CIO's die zich richten op kansen rond digitale business meer verantwoordelijkheid hebben over kostenbesparingen dan CIO's die zich hier niet op richten. Dit suggereert dat CIO's invloed beginnen uit te oefenen op het selecteren en goedkeuren van digitale business ideeën op de business kosten te optimaliseren."

Terug naar nieuws overzicht