Bewustwording en mogelijkheden; data in de zorg

22-03-2018 | door: Blogger

Bewustwording en mogelijkheden; data in de zorg

Net als in veel andere Big data omgevingen is er in de zorg behoefte aan een nieuwe kijk op de opslag en gebruik van data binnen de zorg industrie. Aan de ene zijde heeft de zorg te maken met gigantische data stromen voortkomende uit velerlei soorten medische devices, IoT en applicaties die om een veilige en kosten efficiënte landingsplaats vraagt, en aan de andere kant begint de zorg-industrie de meerwaarde van (grote hoeveelheden) data te herkennen. 

Op zich niet vreemd, want de potentie van Big Data is enorm. Aan de hand van opslag en beheer van grote data hoeveelheden krijgen zorg organisaties zicht op het vinden van patronen en verbanden in grote hoeveelheden data. Nieuwe innovatieve en cognitieve opslag structuren combineren Data Science met Business Intelligence (BI) met security en kosten efficiëntie. Goed voorbeeld van medische efficiëntie en kosten besparingen, is het voorspellend karakter dat in toekomstige situaties gehaald kan worden door applicaties of tools die op basis van medische gegevens van vergelijkbare patiënten adviseert wat de beste behandeling is voor een patiënt.

Een 24/7 bewaking van patiënten door middel van sensoring (IoT) maakt dat inzichten zwaar verbeterd worden. Op termijn zal dit laatste kunnen leiden tot een adequate vermindering van de werkdruk in de zorg. Binnen deze nieuwe bewustwording verwachten zorg-organisaties binnen een aantal jaren aanzienlijk te willen investeren. Verder geeft het op basis van decentrale storage werkende platform zorg-professionals inzicht in werkzaamheden en in uitvoering van de werkprocessen zodat nog meer winst te behalen valt in de sturing op het zelfsturend vermogen in de organisatie.

Innovatief platform op basis van “Blockchain”

Op basis van nieuwe technologische data management systemen worden nieuwe mogelijkheden geboren. De combinatie  “distributed ledger” waarvan de meest bekende variatie bekend staat als “Blockchain” bieden ruimte voor mogelijkheden. Innovatieve “out of the box thinking”  storage technieken combineren data opslag met machine learning en artificial intelligence. 

De in “distributed ledger” opgeleverde administratieve processen zijn veel efficiënter in te richten en de zorg-afnemer/patiënt  krijgt echt regie over zijn eigen zorggegevens. De nieuwe innovatieve data management en opslag systemen geven de mogelijkheid om data centraal en dus de burger nog meer centraal te stellen zonder hierbij het privacy belang te vergeten. Cognitieve structuren maken het mogelijk om indien gegevens een uniek object of persoon identificeert en een eventuele inbreuk op de privacy zou dreigen gegevens los te koppelen van ID en research data.

Blockchain is een cryptografische internet-technologie die is gebaseerd op een decentraal gedistribueerde database. Dit zorgt er voor dat de data blok-keten niet te beïnvloeden, kraken noch te censureren is. Om die reden zijn distributed Ledger data opslag/data management systemen bij uitstek geschikt voor de opslag en uitwisseling van gevoelige medische informatie.

Eenvoudige koppeling met oude zorg systemen

Nieuwe technologieën bieden modulaire functionaliteiten. Er zullen voortdurend nieuwe functionaliteiten beschikbaar worden die speciale “vaardigheden” bezitten om uw data slim te maken.  Ze worden met een eigen interface geleverd als losse producten en de toepassingen zijn via RESTFUL Api’s te integreren in bestaande oplossingen. Het geheel vaak in een vendor-lock vrije opzet. Deze bijzondere technologieën helpen de zorg-organisatie al haar bedrijfsprocessen nog sneller, beter, efficiënter en zo nodig winstgevender maken. 

Machine learning

Een en ander gebeurt op basis van “machine learning”. Deze kracht (Artificial Intelligence) bestaat uit het feit dat u cognitieve technologie een vaardigheid kunt leren. U kunt het cognitieve technologisch platform één keer een vaardigheid aanleren en deze zal dat vervolgens toepassen waar dat nodig is. Het is onnodig om deze opdracht vaak te herhalen omdat de cognitieve intelligentie deze vaardigheid in zich opneemt.

Uitermate goed schaalbaar

Door de inzet van Cognitieve platformen moet het opschalen en delen van specialistische kennis in een stroomversnelling raken. ‘Een gemiddeld ziekenhuis heeft maar een klein aantal echte experts die alle informatie over behandeltrajecten in hun hoofd hebben. Het gaat dan vooral om veelvuldig repeterende behandelingen, voor minder voorkomende trajecten is deze groep nog eens veel kleiner. Het cognitieve platform combineert alle aanwezige data die zich bevindt in alle in de Enterprise aanwezige systemen en kennisomgevingen die algemeen beschikbaar zijn en eventueel via API`s gekoppeld kunnen worden. Verder zullen de samenwerkingen die Cloud computing ons gaan brengen zullen zeker mogelijkheid verhogend zijn.

Onderscheidend vermogen:

Organisaties in de zorgsector, overheden en kennisindustrieën zullen zich moeten gaan onderscheiden, met uitstraling, doelmatigheid, kwaliteit en prijs zal er een verschil gemaakt worden. Blockchain en Cognitieve technologieën gaan hierbij helpen.

De Active Archive solution is te zien op Zorg&ICT van 17 t/m19 april in de Jaarbeurs Utrecht.

Door: Harold Koenders, Director Active Archive bij Pronovus

Terug naar nieuws overzicht