Europese glasvezelexploitanten: 'Zorg dat telecomregels uitrol van glasvezel stimuleren'

14-03-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Europese glasvezelexploitanten: 'Zorg dat telecomregels uitrol van glasvezel stimuleren'

De European Local Fiber Alliance (ELFA) roept besluitvormers op om de uitrol van snelle glasvezelnetwerken naar panden (Fiber To The Premise, FTTP) te bevorderen. Tegelijkertijd moet ook duurzame concurrentie op de markt worden gewaarborgd. De oproep wordt gesteund door de Nederlandse Fiber Carrier Association (FCA), dat lid is van de ELFA.

De alliantie doet de oproep in het kader van de lopende onderhandelingen over de herziening van het Europese wetgevingskader voor telecommunicatie (Telecom-code) en de vraag hoe de glasvezelmarkten in de toekomst moeten worden gereguleerd. De FCA moedigt een slim marktontwerp aan zodat het potentieel van de glasvezelinfrastructuur ten volle kan worden benut en alle marktspelers FTTP in een concurrerende omgeving kunnen inzetten.

Deregulering én meer regelgeving

De FCA wijst er echter op dat de huidige beleids- en regelgevingsdiscussie zich meestal tussen twee extreme polen beweegt. Enerzijds is dat een onvoorwaardelijke volledige deregulering van voormalige monopolististen en anderzijds een uitbreiding van de regelgeving tot alle marktdeelnemers, onafhankelijk van marktmacht (symmetrische regulering). De ELFA-leden zijn ervan overtuigd dat geen van deze opties zal leiden tot een brede uitrol van glasvezel en evenmin zal bijdragen aan een concurrerende marktstructuur - zeker niet als beide uitersten naast elkaar worden ingevoerd omwille van een politiek compromis.

De FCA is van mening dat een volledige deregulering van de glasvezelnetwerken van de gevestigde exploitanten in de vorm van "regulatory holidays" niet alleen de concurrentie in de toekomst dreigt te belemmeren vanwege ontoereikende, onduidelijke of geen voorwaarden, maar ook het reeds bereikte concurrentieniveau dreigt terug te schroeven. De brancheorganisatie waarschuwt dat een dergelijk scenario waarschijnlijk zal leiden tot het herstel van monopolistische structuren op de markt. Een gelijktijdige invoering van verplichtingen inzake symmetrische toegang voor alle marktdeelnemers, ongeacht hun positie in de markt, is volgens de FCA een straf voor degenen die glasvezel in semi-stedelijke en landelijke gebieden uitrollen. Dit terwijl bij dergelijke projecten vaak al de grenzen van rentabiliteit moeten worden opgezocht.

Evenwichtigere aanpak

In het licht van deze radicale opties stelt ELFA daarom een evenwichtiger aanpak voor de glasvezelmarkten voor:

  1. Geef de voorkeur aan open-toegangsmodellen boven traditionele vooraf ingevoerde regelgeving, aangezien de samenwerkingsovereenkomsten op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden worden gesloten en door een grote meerderheid van de markt worden aanvaard.
  2. Indien commerciële onderhandelingen worden geweigerd of zelfs mislukken, kan de nationale regelgevende instantie tussenbeide komen en als scheidsrechter optreden om geschillen te beslechten.
  3. Deze regels mogen niet worden toegepast in een starre, uniformen aanpak, maar moeten worden aangepast aan nationale omstandigheden.
Terug naar nieuws overzicht