Sterk versnipperd Arbolandschap

10-02-2018 | door: Redactie

Sterk versnipperd Arbolandschap

Uit eerder onderzoek van Conclusr bleek dat er in Nederland sprake van ruim 21.000 bedrijven die op geen enkele wijze voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom ondermeer ziekteverzuimbegeleiding zoals die in de in juli 2017 aangepaste arbeidsomstandighedenwet werden vastgelegd. Daarnaast kan worden geconstateerd dat plusminus 75.000 bedrijven slechts marginaal invulling geven aan hun arbobeleid. Wat bovendien opvalt: hoe zuidelijker in Nederland, des te slechter worden de Arbo-regels nageleefd.

Voor de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe geldt dat slechts 0,87% van de bedrijven hun arbobeleid op geen enkele wijze hebben ingevuld, in Oost-Brabant en Limburg ligt dit percentage op bijna 11%. In de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland gaat het om 2,83% van alle bedrijven, terwijl dit percentage in West-Brabant en Zeeland uitkomt op 2,78%. Uit de telefonische bevraging van ruim 1.866 directeuren en hoofden personeelszaken blijkt tevens dat 69% van de bedrijven en instellingen hun arbozaken heeft uitbesteed aan een extern arbodienstverlener. ArboNed is met een marktaandeel van ruim 23% marktleider, op afstand gevolgd door Zorg van de Zaak die met haar labels; Zorg van de Zaak, MaetisArdyn en ArboVitale goed is voor een marktaandeel van iets meer dan 12%. Toch doen zich regionaal relatief grote verschillen voor. Los van het feit dat ArboNed in alle regio’s marktleider is, is haar positie in de Randstad met 31% krachtiger dan bijvoorbeeld in de regio’s Noord-Nederland en Oost-Brabant / Limburg waar haar markaandeel respectievelijk 13,7% en 19,6% bedraagt.

Daarnaast kan worden vastgesteld dat bedrijven en instellingen doorgaans negatief oordelen over de kwaliteit van dienstverlening van de door hen ingeschakelde externe arbodienstverlener. Klanten hebben desgevraagd vaker de neiging om hun arbodienstverlener niet dan wel bij collega bedrijven of vrienden aan te bevelen. Maar ook hier doen zich grote verschillen voor. Indien de middelgrote en grote arbodienstverleners in overweging worden genomen scoren ArboAnders, ArboUnie, NLG en met name Capability positief bij haar klanten terwijl het omgekeerde geldt voor HumanCapitalCare, MaetisArdyn, en vooral voor Mkbasics en Perspectief. Niet geheel onbegrijpelijk dat 4,5% van de bedrijven en instellingen serieus overweegt binnen 12 maanden van arbodienst te veranderen. Met name treffen we een hoge kans op switch aan binnen de sectoren Onderwijs, Gezondheidszorg en Openbaar bestuur.

Terug naar nieuws overzicht