Programmatuur heeft invloed op klantbeleving

29-01-2018 | door: Teus Molenaar

Programmatuur heeft invloed op klantbeleving

IT-afdelingen dienen een toegevoegde waarde te hebben voor de wensen van de business en ervoor te zorgen dat online-ervaringen met klanten en partners positief verlopen. CA Technologies heeft de Modern Software Factory ingericht om dit mogelijk te maken. Volgens country manager Niels Beckers rust deze op vier pijlers.

CA Technologies is een softwarebedrijf dat zijn wortels heeft in het mainframetijdperk. In de volksmond heet de onderneming CA. Door zijn lange staat van dienst en voortdurende aanpassing aan de marktvraag kent het bedrijf het klappen van de zweep.

“Wij hebben de behoeften van onze klanten, van het bedrijfsleven gaandeweg zien veranderen en spelen daarop in”, vertelt Beckers. “Er zijn steeds meer online interacties tussen een organisatie en haar klanten, burgers en partners. Bovendien zie je dat klanten en burgers sneller hun mening uiten via social media over hun digitale ervaringen met bedrijf of (semi)-overheid. Dit betekent dat er niets mis mag gaan tijdens die interacties.”

CA gelooft dat elk bedrijf een software bedrijf wordt. Bedrijven dienen de juiste functionaliteit tegen de juiste kosten op het juiste moment te leveren, om competitief/relevant te blijven. CA’s visie is dat dit op basis van het concept ‘the Modern Software Factory’ kan.

Agility

De eerste pijler betreft agile werken. “Dat gaat verder dan op een wendbare manier software bouwen. Met de opkomst van DevOps is deze methode ook uitgebreid naar IT-operations. En wij trekken dit ook door naar beveiliging en bedrijfsvoering”, legt Beckers uit.

Een gevolg is dat er geen monolithische applicaties meer worden toegepast, maar aparte onderdelen die via API’s in elkaar grijpen en data op de juiste manier afhandelen; daarom is API-management zo belangrijk. “Met containerisatie luistert dit nog nauwer. Het betekent in elk geval dat je het beheer van API-levenscycli strak in de hand moet houden. Aangezien wij steeds vaker via partners naar de markt gaan – zij leveren immers de diensten en kennen de behoeften van hun klanten – hebben wij de API Academy in het leven geroepen. Hier kunnen zij cursussen volgen over dit onderwerp.”

Automation

De twee pijler wordt gevormd door automation: het automatiseren van IT-handelingen. “Om de kosten in de hand te houden, is het automatiseren van test- en releaseprocessen in de software delivery lifecycle (SDLC) noodzakelijk. Je kunt immers geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de applicaties. Elke handmatige handeling levert vertraging op. Wij hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in het visualiseren van testomgevingen en DevOps. Door het sneller ontwikkelen van applicatieonderdelen neemt de druk op testen toe. Wij nemen die druk weg door het simuleren van real-world testomgevingen en het genereren van Test Data on Demand”, aldus Beckers.

“Dit levert software op met het juiste kwaliteitsniveau. User experience is namelijk erg belangrijk voor gebruikersadoptie. Daarnaast hebben wij recent het bedrijf Veracode overgenomen. Dat is gespecialiseerd in het doorlichten op beveiliging (vulnerabilities) van on premise, cloud en mobiele applicaties, eventueel in combinatie met applicaties van derden”, vult Anne Plancius aan. Hij is Business Technology Architect bij CA.

Beveiliging

Security is de derde pijler van de Modern Software Factory. “Zoals uit vele studies blijkt, is het laat oplossen van fouten in de software delivery lifecycle (SDLC) extreem kostbaar. Dit geldt ook voor kwetsbaarheden in de ontwikkelde code”, legt Beckers het belang hiervan uit.

Beiden onderstrepen het belang om zo vroeg in de SDLC een vulnerability scan van de code uit te voeren en direct actie te ondernemen als hier aanleiding toe is. “Dat is niet alleen nodig vanwege de trend dat elk bedrijf een softwarebedrijf wordt, maar ook vanwege strenger wordende wet- en regelgeving. Denk alleen maar aan de General Data Protection Regulation die volgend jaar van kracht is. Ook de Payment Services Directive2 van de Europese Commissie speelt een rol.”

Inzicht

De vierde pijler ten slotte is ‘inzicht’. Als eenmaal een applicatie zorgvuldig is gebouwd, getest en in gebruik genomen, dan is het zaak om na te gaan hoe die wordt gebruikt en door wie, en wanneer. CA heeft in het verleden bij zijn managementsoftware al veel ervaring opgedaan met neurale netwerken. Dit is uitgemond in kunstmatige intelligente en machine learning die worden ingezet om applicaties te monitoren.

Beckers: “Data analytics is nodig om applicaties te blijven verfijnen. Inzicht gaat niet alleen over de klassieke infrastructuur en applicatiemonitoring, maar ook over de gebruikte functionaliteiten en hoe snel de gewenste functionaliteit beschikbaar is. Met onze Modern Software Factory zijn we uiterst interessant voor bedrijven met ontwikkelteams.”

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software