Een vooruitblik op 2018

21-12-2017 | door: Blog
Deel dit artikel:

Een vooruitblik op 2018

Data vormen de kern van veel uitdagingen waar organisaties in 2018 mee te maken krijgen. Een topprioriteit is het voldoen aan de GDPR-regelgeving die in mei 2018 van kracht wordt. GDPR (General Data Protection Regulation) is een maatregel van de Europese Unie om de persoonlijke gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Voor bedrijven betekent dit dat zij straks hun data in kaart moeten hebben en er bedrijfsbreed grip op moeten hebben.

Organisaties die hiermee snel vooruitgang boeken zijn bovendien beter gepositioneerd om de volgende uitdaging met succes aan te gaan: waarde uit die data halen. Die waarde kan zitten in het kunnen nemen van betere zakelijke beslissingen of het optimaliseren hun processen. Ook kan het gaan om de concrete waarde van hun intellectueel eigendom en de bijbehorende databronnen. 

GDPR

Verplichte GDPR-implementatie is nog maar enkele maanden verwijderd. Sommige bedrijven hebben flinke vooruitgang geboekt met hun voorbereidingen, hoewel er nog steeds veel vragen blijven over hoe de regels precies geïnterpreteerd zullen worden. Veel andere bedrijven namen tot voor kort een afwachtende houding aan. Niettemin komen zij nu ook in beweging te en analisten verwachten dan ook dat investeringen in indexeer- en data discovery-systemen en in ‘on premise’ opslagoplossingen in 2018 sterk zullen groeien. 

Organisaties en hun leidinggevenden dienen ervoor te zorgen dat alle medewerkers, van front-office tot back-office en van boven tot beneden, zich realiseren dat het een ieders verantwoordelijkheid is om op de juiste manier met data om te gaan in het licht van GDPR. Technologie kan hierbij helpen, maar het gaat er vooral om de juiste cultuur rond databescherming te creëren. Daarnaast moeten sterk gereguleerde organisaties over de mogelijkheid beschikken om specifieke dataklassen snel te kunnen afschermen en te verplaatsen op het moment dat dat vereist is. 

MIFID II

GDPR is niet de enige regelgeving die in 2018 van kracht wordt. Het Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II) van de Europese Unie treedt al op 3 januari 2018 in werking. MFID II stelt nieuwe, strenge eisen aan hoe transacties worden gerapporteerd. In plaats van alleen twee handelspartijen te registreren moeten ook klantgegevens worden toegevoegd. Zo moet worden bijgehouden of transacties tussen natuurlijke personen hebben plaatsgevonden of dat het de uitkomst van een algoritme was, welke rol het rapporterende bedrijf hierin speelde, en nog veel meer. Ook deze regelgeving biedt kansen voor leveranciers van die rapportagesystemen. 

Herken de waarde van data

Bedrijven als Google, Amazon en Facebook richten zich volledig op het verzamelen én begrijpen van data. Dit zijn miljardenbedrijven die hun data veelal analyseren met opensourcesoftware die gratis beschikbaar is. Het zijn dus de data waarover zij beschikken die grote waarde hebben, want daarmee trainen zij hun systemen en algoritmen. 

Investeringen in 2018

Pure Storage staat op het punt de omzetgrens van 1 miljard dollar te doorbreken. Marktonderzoeker IDC voorspelt dat 34% van de Europese organisaties hun uitgaven aan on-premise opslagapparatuur zullen uitbreiden om te voldoen aan de GDPR-regelgeving. Dit valt samen met de trend die Pure Storage ziet op het gebied van hybride/private clouds. Dit alles biedt ons grote kansen.

Kijkend naar opslaggerelateerde uitgaven in West-Europa die verband houden met GDPR, dan voorspelt IDC voor 2017 investeringen ter waarde van $2,4 miljard, om te stijgen tot $3,37 miljard in 2018. In de jaren tot 2021 zullen die investeringen jaarlijks rond de $2,5 miljard dollar blijven schommelen. Hierdoor krijgt het gehele data-ecosysteem een flinke stimulans. Ook door MIFID II, dat het vastleggen van duizenden transacties per seconde vereist, zal de vraag toenemen naar oplossingen die dit aankunnen en data razendsnel kunnen analyseren. 

Dit helpt Pure Storage om onze positie bij ’s wereld grootse ondernemingen en overheidsorganisaties uit te breiden. Zij zijn bezig met het reorganiseren van hun data om de controle erover weer in huis te halen. Het opslagmodel verschuift daardoor naar de hybride cloud, wat voor ons grote kansen biedt bij cloud serviceproviders en voor lokale private clouds. 

DGX-1

In vele sectoren zetten bedrijven de eerste stap om waarde uit data te halen met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning. Naarmate bedrijven deze technologieën beter onder de knie krijgen, zal de vraag naar onze FlashBlade-platforms, die bij uitstek hiervoor geschikt zijn, naar verwachting verder toenemen. Het Nvidia DGX-1 platform vormt het hart van veel van 's werelds meest veeleisende deep learning- en analyse-omgevingen. Het is een belangrijke partner van Pure Storage, wat onder meer tot uitdrukking komt in onze recente overeenkomst met PNY Technologies, de Europese distributeur van Nvidia. Gezamenlijk zien wij er dan ook naar uit om organisaties te helpen hun analyse te versnellen en hun ‘time-to-innovation’ te verkorten. 

Door: Theo van Teylingen (foto), Regional Director Benelux, Pure Storage

Terug naar nieuws overzicht