IoT is ‘making stupid things smart’

12-12-2017 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

IoT is ‘making stupid things smart’

Onlangs vond op kasteel Hooge Vuursche in Baarn weer een Executive People CIO Round Table  plaats. Dit keer was het thema IoT. Dit thema zorgde voor een drukbezochte bijeenkomst, waar werd gediscussieerd over theorie en praktijk van IoT. Een belangrijke vraag waar veel aanwezigen mee worstelden was de manier waarop ze waarde konden halen uit het verbinden van de vele assets waar ze over beschikken. Executive People organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met JOIN Experience en Q-Loud,

De avond begon met een korte videoterugblik op de Smart City Expo in Barcelona, waar ook Nederland prominent vertegenwoordigd was. Smart Cities zijn bij uitstek een gebied waar Internet of Things (IoT)-toepassingen in toenemende mate in gebruik worden genomen. Met name in het verkeer zien we steeds meer slimme toepassingen die zowel de drukte van het privéverkeer als intensief gebruikt openbaar vervoer efficiënt kan reguleren. Steden als Den Haag, Utrecht en Eindhoven zijn allemaal bezig met Smart City-initiatieven.

Hoe zet je ideeën om in praktijk, ofwel: hoe realiseer je IoT? Om dit te illustreren gaf Arnoud Fontein, directeur van Blue Current een presentatie over de manier waarop zij hun laadpalen voor elektrische auto’s connected hebben gemaakt.  Een elektrische auto of laadpaal hoeft niet per se verbonden te zijn in een netwerk. Maar wanneer je er goed over nadenkt kan het verbinden van laadpalen wel degelijk verschillende voor gebruikers relevante functies hebben, die ook voor de leverancier commercieel interessant zijn.

Capaciteit

De eerste toepassing is de meest voor de hand liggende, namelijk betalen voor de afgenomen elektriciteit. Daarnaast kan een verbonden laadpaal een noodsignaal verzenden wanneer de gebruiker op de een of andere manier in problemen komt. En tenslotte is connectiviteit belangrijk bij een ontwikkeling die steeds belangrijker wordt, namelijk het in evenwicht brengen van de capaciteit.

Naarmate steeds meer mensen een elektrische auto hebben, wordt gebruik van het netwerk intensiever. Bij connected laadpalen die onderdeel zijn van een intelligent grid is het mogelijk de capaciteit te dirigeren op de juiste momenten naar de locaties waar dit het meest nodig is.

Blockchain en cryptocurrency

Een van de zaken waar Bluestream mee te maken had was het zoeken van een verbinding die de 20-25MB/maand die een laadpaal verzendt aankan. Het businessmodel vertrouwt daarbij op partners. Zelf is het bedrijf leverancier van een dienst, het is aan de partners om dit aan te bieden aan eindgebruikers.

Een van de zaken waar op het gebied van elektrische auto’s over werd gediscussieerd is het probleem dat nog niet alles is gestandaardiseerd. Er zijn weliswaar Europese richtlijnen, maar die dekken nog niet de hele gebruikerservaring. Een van de aanwezigen bijvoorbeeld klaagde erover dat zijn elektrische auto niet past op de laadpalen voor snelladen in twintig minuten.

De discussie wordt breder wanneer ook treinen erbij worden betrokken. In feite gaat het voor de eindgebruiker om mobility as a service. Daar wordt bijvoorbeeld in Luxemburg al mee geëxperimenteerd waar het mogelijk is om bij bepaalde laadpalen aan te geven hoeveel stroom voor hoeveel afstand er nodig is. Ook hier is het dan mogelijk voor het gridbedrijf om loadbalancing te doen.

Verdienmodel

Een belangrijk aspect in IoT is het verdienmodel voor de aanbieders. Ook zij moeten hun businessmodel onder de loep nemen. Waar een abonnementsmodel voor particulieren uitgaat van individuen die per maand bijvoorbeeld dertig tot vijfendertig euro kan worden gefactureerd, is dat bij IoT radicaal anders. Daarbij gaat het om aansluitingen die per maand misschien een euro aan omzet genereren.

Het is dus zaak om vanwege deze lage marge te streven naar volume, en bovendien ernaar te streven deze constructie zoveel mogelijk geautomatiseerd te maken. IoT zorgt voor daarnaast het ontstaan van allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals de IOTA Crypto Currency waarmee in de IoT wereld betaald kan worden.

Tracking and tracing

Op dit moment is een van de meest gebruikte, maar tegelijk meest basale toepassingen van IoT, tracking and tracing. Bijvoorbeeld in connected fietsen die kunnen worden gevolgd, of die een signaal geven wanneer de berijder valt. Ook auto’s en vrachtwagens worden in toenemende mate uitgerust met IoT-toepassingen voor tracking and tracing.

IoT is ‘making stupid things smart’, zegt een van de deelnemers. De vraag is: hoe kun je de juiste dienst toevoegen aan de producten die ik mijn klanten aanbiedt? Dat is de eerste kwestie die geadresseerd zou moeten worden. Vervolgens komt, als afgeleide daarvan, de vraag aan de orde welke connectiviteit daarbij nodig is.

Eindresultaat

Een van de deelnemers voegt daaraan toe dat het voor de eindgebruiker uiteindelijk helemaal niet uitmaakt welke connectiviteit uiteindelijk nodig is, het gaat om het eindresultaat. Er kan dus ruimte zijn voor zowel LoRa, Sigfox en NB-IoT.

Een andere deelnemer maakt daarbij de vergelijking tussen de standaardisering in de videobranche en de strijd tussen VHS en Video 2000  en Betamax. Die strijd werd uiteindelijk beslecht doordat de uiteindelijke verliezer besloot geen porno toe te laten. Naar analogie daarna werd de opmerking gemaakt dat ook IoT een nieuwe golf nodig heeft die de standaardisering van connectiviteit verder brengt.

Complexiteit

De complexiteit van IoT is op dit moment onder meer dat de toepassingen die er zijn, zover uit elkaar liggen. En allemaal hebben ze een ander businessmodel, een andere kostenstructuur, en leveren ze ander besparingen op. Het is nog allemaal niet eenduidig genoeg om daar algemene gevolgtrekkingen uit te trekken. Een andere deelnemer gaat daarop in met de opmerking ‘kill the products’.  Het gaat uiteindelijk allemaal om diensten, dat is alles wat de eindgebruiker wil. Dit verandert ook het playing field met andere partijen die het business model ‘driven’. Er is bijv. een initiatief om wasmachine as a service te bieden, niet georganiseerd door een wasmachinefabrikant, maar een bank! In het services business model is het niet meer de beste of goedkoopste wasmachine, maar die met de beste ‘connection’ en serviceability.

Een belangrijke trend in IoT, waar de discussie mee besloot, is retrofit. Met deze term, oorspronkelijk veel gebruikt in de elektrotechniek, wordt bedoeld dat oude machines zodanig  worden aangepast dat ze weer helemaal up-to-date zijn. En zoals veel trends is dit zowel een bedreiging als een kans. In ieder geval is het iets om in de gaten te houden, vanwege de relatief lage kosten. Zoals een van de deelnemers waarschuwde, iedereen kan het doen. Niet alleen jij, maar ook je concurrent kan jouw apparaat verbinden, en meer weten over jouw klant. Er is dus een echte race aan de gang in IoT.

Terug naar nieuws overzicht