Computer Profile wordt ambassadeur van WerkgeversServicepunt West-Brabant
06-12-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Computer Profile wordt ambassadeur van WerkgeversServicepunt West-Brabant

Database marketing specialist Computer Profile wordt ambassadeur van WerkgeversServicepunt West-Brabant en gaat zich actief inzetten om proefplaatsen te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft Computer Profile een convenant ondertekend met WerkgeversServicepunt West-Brabant.

De participatiewet heeft als doel dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. Die afstand kan worden veroorzaakt door een beperking, maar ook mensen die vanuit een uitkering of bijstandssituatie komen of die gedetineerd zijn geweest kunnen een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Ondanks dat de participatiewet een duidelijk doel omvat, zijn werkgevers niet gehouden aan meetbare targets. Het bereiken van concrete resultaten staat of valt dus met de wil van werkgevers en werkgeversorganisaties om iets te doen op dit gebied.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Computer Profile hecht veel belang aan de principes van een inclusieve maatschappij en heeft dit doorvertaald naar een MVO-beleid. Tamar Biersma, HR-verantwoordelijke bij Computer Profile: "Wij geloven in de kracht en de verscheidenheid van mensen en kijken daarom altijd naar wat iemand wél kan, en niet zozeer wat iemand niet of minder goed kan. Juist als mensen vanuit hun sterkte werken en elkaar aanvullen, ontstaat er vaak een goede dynamiek. Wat dat betreft is het goed om te zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tegelijkertijd de organisatie ook echt verder helpt."

Het datagedreven marketingbedrijf heeft in de afgelopen twee jaren zes mensen een proefplaats aangeboden. Biersma: "Wij streven altijd naar duurzame inzetbaarheid, maar net als bij reguliere kandidaten en medewerkers kan het ook wel eens niet passen. Dat is natuurlijk jammer, maar we kunnen in ieder geval wél zeggen dat we het geprobeerd hebbben. En natuurlijk zijn we vooral heel blij met alle mensen met wie het wel is gelukt."

Proefplaatsen voor herintreders

Computer Profile richt zich vooralsnog vooral op mensen die herintredend zijn, bijvoorbeeld vanuit een uitkering. In de toekomst wil het bedrijf ook proefplaatsen gaan aanbieden aan mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.

Op de foto: De heer Lichtenberg van Werkgeversservicepunt West-Brabant en mevrouw Biersma van Computer Profile ondertekenen het convenant

 

Terug naar nieuws overzicht