Fraude, witwassen en corruptie levert vaak meer dan 25.000 euro schade op
06-12-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Fraude, witwassen en corruptie levert vaak meer dan 25.000 euro schade op

Het risico op fraude, witwassen, corruptie en omkoping, samengevat onder de noemer Fincrime, bestaat bij vrijwel alle grotere ondernemingen en (publieke) organisaties. Dit risico is groter als deze organisaties internationaal actief zijn. Incidenten gaan gepaard met klantenverlies, reputatieschade en in veel gevallen financiële schade van meer dan € 25.000.

Dit blijkt uit onderzoek dat accountants- en advieskantoor EY in samenwerking met ICC Netherlands heeft gedaan in het kader van de Week van de Integriteit. Tijdens de Week van de Integriteit, die ondernemersorganisatie ICC in aanloop naar de VN Anti-Corruptiedag op 9 december organiseert, is er extra aandacht voor gedrag dat de markt verstoort en de rechtsstaat ondermijnt. Publieke en private organisaties wisselen kennis uit hoe zij integer handelen door hun werknemers kunnen bevorderen en corrupt gedrag kunnen voorkomen. Steeds vaker worden de risico’s van corruptie en ander grensoverschrijdend gedrag erkend en zien ondernemingen in dat zij een gerichte aanpak moeten hebben om integriteit te bevorderen en te bewaken.

Integriteitschendingen tegengaan

Een groot deel van de ondervraagden in het onderzoek van EY heeft dan ook specifiek beleid, trainingen en vaak ook een compliance officer en/of een vertrouwenspersoon om integriteitschendingen tegen te gaan. Meer dan de helft maakt echter nog geen gebruik van gerichte data-analyse om Fincrime te detecteren en mist de kans om aanvullende maatregelen te nemen. Hier liggen nog grote mogelijkheden om financieel-economische misdaad verder terug te dringen.

EY presenteert de resultaten van het onderzoek op de Internationale ICC Integriteit & Anti-Corruptie Conferentie op vrijdag 8 december a.s. in het Vredespaleis in Den Haag. Het volledige verslag van het onderzoek is hier te vinden.

Terug naar nieuws overzicht