SAP en DesignWeek@School laten kinderen kennismaken met 21e-eeuwse vaardigheden
30-11-2017 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

SAP en [email protected] laten kinderen kennismaken met 21e-eeuwse vaardigheden

SAP gaat [email protected] ondersteunen. Deze stichting laat kinderen kennismaken met 21e-eeuwse vaardigheden als design thinking, computational thinking en programmeren. Consultants van SAP ondersteunen bij de begeleiding van workshops en lesprogramma's op scholen. Daarnaast verleent het technologiebedrijf financiële steun aan het project.

Programmeren, probleemoplossend denken, inlevingsvermogen en samenwerken zijn belangrijke vaardigheden. Allerlei maatschappelijke vraagstukken vragen om creatieve en originele inzichten. Steeds vaker heeft technologie daarin een groot aandeel. Het is voor veel basis- en middelbare scholen echter lastig om die vaardigheden te integreren in het bestaande lesprogramma. Leerkrachten beschikken niet altijd over voldoende tijd en kennis om hier actief mee aan de slag te gaan. De Nederlandse overheid buigt zich over het vraagstuk hoe scholen ondersteund zouden moeten en kunnen worden om onze kinderen de genoemde vaardigheden te leren, maar concreet is er nog geen goede en toekomstbestendige oplossing.

Status quo doorbreken

[email protected] wil die status quo doorbreken. De stichting wil kinderen én leerkrachten op een uitdagende en leuke manier laten kennismaken met 21e-eeuwse vaardigheden en hen laten ervaren hoe zij met die vaardigheden een positieve impact kunnen hebben op de maatschappij. Scholen worden bovendien ondersteund met de integratie van deze vaardigheden in de dagelijkse lessen.

Het project, dat eind 2016 van start ging, richt zich met name op basisschoolleerlingen. Gedurende de projectweek leren ze samenwerken, creatief naar oplossingen zoeken en maken ze kennis met de basisbeginselen van programmeren. Tijdens lessen en workshops leren ze bijvoorbeeld robots aansturen en apps ontwikkelen in een op kinderen toegespitste programmeertaal. Het niveau is daarbij afgestemd op de leeftijd.

Maatschappelijke impact

In een deel van de lessen staat het zoeken naar een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk centraal. Bijvoorbeeld het verbeteren van de veiligheid in de omgeving van de school of het tegengaan van pesten onder leerlingen. In de hoogste klassen (groep 7 en 8) formuleren de leerlingen zelf een probleem, waarna ze daarvoor vervolgens een oplossing uitwerken.

Het doel van [email protected] is dat scholen na afloop zelfstandig verder kunnen met de materie en die kunnen opnemen in hun lesprogramma. "Het natraject is daarom voor ons erg belangrijk", legt Floor Coonen, initiatiefnemer & Kids Design Officer bij [email protected], uit. "We ondersteunen scholen met de integratie in de lesprogramma's. Bovendien hebben ze na afloop vaak een brede kring van enthousiaste ouders en contacten uit het bedrijfsleven om zich heen verzameld. Dat helpt natuurlijk enorm."

sap-designweekatschool.jpg

Enthousiast

Basisschool De Piramide uit Vught was de afgelopen periode één van de deelnemende scholen. Louise Strijk, directeur van de basisschool De Piramide: "We hebben tot nu veel enthousiaste reacties van leerkrachten, ouders en natuurlijk de kinderen zelf ontvangen. Het is een mooie, inspirerende week waarmee je mensen enthousiasmeert. Leerkrachten vinden het vaak spannend hiermee aan de slag te gaan. Zij worden aan de hand meegenomen. Je ziet als leerkracht wat er allemaal mogelijk is en dat je samen veel kunt bereiken."

"De wereld om ons heen verandert, alles wordt digitaal. Zowel SAP als [email protected] vindt dat technologie de wereld mooier kan maken, en levens van mensen kan verbeteren", zegt SAP-architect Koen van Sabben. Hij is een van de vrijwilligers bij [email protected] "Je moet kinderen digitale vaardigheden meegeven, daarmee bereid je ze voor op de toekomst. De ontwikkelingen gaan echter sneller dan de scholen zelf kunnen bijbenen. Wij kunnen ze daarbij helpen. Dat zijn we maatschappelijk verplicht. Nederland is een innovatieland, dat moet zo blijven."

Jan Willem Goes, initiatiefnemer [email protected] & Practice Manager bij SAP-partner The Next View vult hem aan: "Kinderen doen natuurlijk in hun privéleven al veel met technologie. Maar wij willen laten zien dat je met creatieve oplossingen ook echt een positieve bijdrage kunt leveren aan de maatschappij."

Socialer en duurzamer

Wekelijks komen bij de stichting [email protected] nieuwe aanvragen binnen van basis- en middelbare scholen in heel Nederland. Niet voor niets, aldus Coonen: "Er is grote behoefte bij scholen om de 21e-eeuwse vaardigheden op een betekenisvolle manier op te nemen in het lesprogramma. Het gaat daarbij niet alleen om leren programmeren, maar juist om hoe je die kennis met behulp van design thinking en nieuwe technologie kunt inzetten voor een socialere, duurzamere maatschappij."

De groeiambitie is groot. In 2020 wil de stichting 100.000 kinderen hebben bereikt. Floor Coonen: "We zijn dan ook ontzettend blij met sponsors als SAP Nederland en The Next View die deze visie onderschrijven. We zijn ervan overtuigd dat we met de hulp van deze en andere bedrijven en de Nederlandse overheid onze doelstelling gaan verwezenlijken."

Een video over [email protected] is hier te vinden.

Terug naar nieuws overzicht