Hoe de productiesector technologie gebruikt om efficiency te stimuleren

28-11-2017 | door: Blogger

Hoe de productiesector technologie gebruikt om efficiency te stimuleren

In de productiesector neemt de belangstelling toe voor wat in de Verenigde Staten wordt aangeduid als Smart Manufacturing en in Europa als Industry 4.0. In beide gevallen gaat het om het omarmen van digitale technologie om processen te optimaliseren en de efficiency te stimuleren. Om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken rond Industry 4.0, ondervroeg IFS 750 bedrijven in zestien landen om zo een wereldwijd beeld te creëeren rond digitale transformatie.

Eerste het goede nieuws

Het goede nieuws is, dat uit dit onderzoek blijkt dat 81 procent van de productiebedrijven digitale technologie heeft omarmd. Zij kunnen de zaken nu anders aanpakken dan dat ze altijd gewend zijn geweest. Nog beter nieuws is dat 29 procent van de respondenten zichzelf beschouwt als vooroplopend op het gebied van digitale transformatie. Dat schept vertrouwen in de toekomst en onderstreept dat de productiesector de neiging heeft om technologie eerder te adopteren dan andere sectoren. Zo maakt deze branche al tientallen jaren succesvol gebruik van robots. 

Op de vraag wat de volgende investeringsgebieden zijn, waren de antwoorden niet erg opmerkelijk: big data en analytics. Dankzij cloudtechnologie en de opkomst van het Internet of Things (IoT) hebben bedrijven toegang gekregen tot enorm veel data. De kunst is nu om daar de waarde uit te destilleren. 

En dan het minder goede nieuws

Na het bovengenoemde goede nieuws zijn er ook minder goede berichten. Zo noemen respondenten een ‘aversie tegen verandering’ als belangrijke drempel voor digitale transformatie. Bijna de helft zet dit bovenaan de lijst. Zo ervaren veel IT-medewerkers de cloud als een bedreiging voor hun baan. Dat betekent dat bedrijven duidelijker moeten maken dat deze groep collega’s misschien niet langer nodig is om servers in de lucht te houden, maar zich hierdoor juist kan richten op het ontwikkelen van nieuwe oplossingen die bijdragen aan het succes van de onderneming. 

Als het gaat om talent blijkt het grootste tekort aan goede mensen te bestaan rond artificial intelligence (AI) en robotica. 47 procent van de bedrijven wil daarin investeren. 

Digitale technologie heeft overigens niet alleen effect op de IT-afdeling. Volgens de respondenten hebben AI en robotica ook een enorme impact op afdelingen als Supply Chain, Inkoop en Human Resources. Dit zorgt weer voor nieuwe uitdagingen rond integratie van technologie. Niettemin zal de adoptie van Smart Manufacturing of Industry 4.0 leiden tot meer efficiency, een hogere betrouwbaarheid en betere marges. En dat is winst. 

Door Antony Bourne (foto), Vice President of Global Industry Sales van IFS

Terug naar nieuws overzicht