VMware koestert sfeer van innovatiecultuur
20-11-2017 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

VMware koestert sfeer van innovatiecultuur

Eén van zijn belangrijkste taken, zo zegt Ray O’Farrell, Chief Technology Officer bij VMware, is het scheppen en in stand houden van een cultuur van innovatie. Dat valt niet mee binnen een organisatie waar de onderzoekscentra wereldwijd verspreid liggen. “Maar het gaat ons toch goed af, als we klanttevredenheid als graadmeter nemen.”

Ondanks zijn volle programma met klantbezoeken in Nederland en België, en overleg met zijn Nederlandse collega’s, oogt O’Farrell ontspannen. Hij vertelt graag over wat hem bezig houdt als CTO.  En hij pakt dat gestructureerd aan. Er zijn drie gebieden die al zijn aandacht vergen, begint hij. En al snel blijkt dat er heel veel deelgebieden zijn.

Het creëren van een sfeer met een drang naar vernieuwing noemt hij als eerste. Dat is lastig, omdat de onderzoekscentra geografisch verspreid liggen. “Wij hebben 160 kennis-ambassadeurs. Mensen wier taak het is onze ideeën over technologie over te brengen bij klanten en tegelijkertijd bij hen te achterhalen aan welke vernieuwingen zij behoefte hebben. Dat werkt twee kanten op.”

De ideeën komen ook van de onderzoekers zelf, verenigd in de VMware Research Group (VRG). “Sommige ingevingen hebben niet meteen een relevante waarde voor huidige klanten, maar zijn wel het onderzoek waard. We moeten immers voorop blijven lopen. Die groep werkt nauw samen met universiteiten. In het lab testen we die vondsten. Soms leidt het tot niets, soms tot prachtige producten of diensten. Zo zijn we nu bezig met blockchain-ontwikkelingen. En we zijn aan de slag met nieuwe hardware. Denk aan apparatuur voor virtual of augmented reality. Ook die apparaten moeten een veilige plek krijgen binnen het netwerk en moeten eenvoudig te beheren zijn. En hoe ga je het beste om met dergelijke gedistribueerde omgevingen?”

Talenten binnenhalen

De vernieuwers binnen VMware moeten volgens O’Farrell niet alleen een technische knobbel hebben, ze moeten ook goed kunnen omgaan met klanten, goed kunnen begrijpen waaraan zij behoefte hebben. Om dat begrip vervolgens te laten leiden tot nieuwe producten. “Gelukkig staan we bekend als een innovatief bedrijf en willen mensen graag bij ons werken. Toch moeten we ons best blijven doen om talenten binnen te halen”, zegt de CTO.

Een hoogtepunt is de jaarlijkse RADIO (R&D Innovation Offsite). Dan komen zo’n 1300 à 1400 knappe koppen bij elkaar gedurende drie of vier dagen om gedachten uit te wisselen. Laatst nog in juni in het Bulgaarse Sofia waar VMware een groot R&D-centrum heeft. “Daar presenteren mensen technisch hoogstaande papers. Uiterst waardevol voor het bedrijf.”

O’Farrell heeft nog veel te vertellen over de innovatiecultuur, maar wil ook zijn andere taken nog belichten. Wel wil hij even het CTO-team noemen dat zich vooral richt op bepaalde industrietakken om goede feedback te krijgen. Bijvoorbeeld op de telco’s. Die zijn vrij laat met virtualisatie, onder meer door de vergaande regulering, “maar 4G en 5G is zonder virtualisatie niet mogelijk”, onderstreept O’Farrell het belang van zijn bedrijf voor deze bedrijfstak.

Onafhankelijk

“En natuurlijk werken we veel samen met onze collega’s van Dell. Er is sprake van kruisbestuiving.”

Om er direct op te laten volgen ook nauw op te trekken met de techneuten van IBM, Lenovo en andere hardwareleveranciers. “Wij kunnen een onafhankelijke koers volgen ten opzichte van moederbedrijf Dell”, legt hij uit. “Toen wij in 2004 werden overgenomen door EMC was er veel wantrouwen bij andere storagefabrikanten. Maar wij hebben toen bewezen dat wij relevant werk verrichten voor elke partij. En dat blijven we doen. Ik moet zeggen dat de scepsis in 2004 groter was dan toen wij door Dell werden overgenomen. Wellicht omdat wij al bewezen hebben een onafhankelijke koers te volgen.”

Meer dan virtualisatie

VMware is bekend geworden met zijn hypervisor vSphere. Dat op zich is een heel platform aan producten, maar de onderneming doet zo veel meer dan virtualisatie.

“Het is mijn taak om al die producten goed op elkaar te laten inwerken, maar ook om bij klanten helder te maken dat wij veel meer te bieden hebben. Denk aan software om workloads eenvoudig te verplaatsen. Denk aan middelen om de beveiliging op een aanvaardbaar niveau te brengen. Denk aan het beheer van mobiele apparaten. En dat gaat tegenwoordig veel verder dan alleen maar laptops. Smart phones zitten daar natuurlijk bij, maar VR-en AR-brillen moeten ook worden beheerd. Wat dat betreft, zijn we nooit klaar, want er komen steeds meer andere apparaten bij. Het Internet of Things past in deze ontwikkeling.”

Hij komt met het voorbeeld van Workspace ONE met Identity Manager, Single Sign-On en Airwatch. “De autorisatie van de apparatuur is geregeld in VMware”, legt hij het verband uit tussen dergelijke beheeroplossingen en de hypervisor. “En dan natuurlijk het beheer van de virtual desktops zelf. Dat is een enorme groeimarkt”, vult hij aan. “Wij hebben klanten die tienduizenden virtual desktops gebruiken.”

Beveiliging

O’Farrell is nog lang niet klaar met het benoemen van wat er op zijn CTO-bordje ligt. Hij voert de bezoeker langs AR, hyperconverged infrastructuur, IoT (VMware IoT Pulse is in beta; een beheertool), API’s, streaming en milliseconden latency.

Om als slotwoord het belang van beveiliging mee te geven. “We hebben net AppDefense uitgebracht. Daarmee is onze hypervisor gevoelig voor de context van applicaties. Op grond van kunstmatige intelligentie leert het zichzelf welk gedrag bij bepaalde applicaties en gebruikers hoort. Zo kan het waarschuwen als iets niet klopt. Want het belang van een goede beveiliging staat buiten kijf”, besluit hij zijn betoog.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

online