Jay Ramsanjhal, DynamicsHUB: eindklant dient actieve rol te pakken
19-11-2017 | door: Martijn Kregting
Deel dit artikel:

Jay Ramsanjhal, DynamicsHUB: eindklant dient actieve rol te pakken

DynamicsHUB vertaalt als community de behoeften van Microsoft eindklanten naar Microsoft partners en biedt tools en inzichten in hoe deze behoeften met Microsoft toepassingen in te vullen. Alles voor iedereen betekenen, betekent echter gebrek aan focus. Dat geldt zowel voor IT-aanbieders als DynamicsHUB zelf. Daarom wil voorzitter Jay Ramsanjhal de community de komende jaren richten op de impact van digitalisering en automatisering op strategische keuzes van organisaties en Microsoft partners daarin helpen hun pad te bepalen.

Jay Ramsanjhal heeft als voorzitter van Microsoft community DynamicsHUB meerdere rollen. Aan de ene kant brengt hij trends en ontwikkelingen in kaart waar eindklanten van zakelijke Microsoft-oplossingen mee te maken krijgen en faciliteert hij met DynamicsHUB de kennisoverdracht tussen gebruikers en Microsoft-partners. Anderzijds brengt de veranderende rol van Microsoft in kaart - van technologieaanbieder naar ondersteuner van businessprocessen  - betekent voor partners, evenals hoe zij dit kunnen vertalen naar eindklanten.

Net als voorheen blijft het uitgangspunt het helpen van leden bij het halen van maximaal rendement uit hun investeringen in Microsoft oplossingen. Daarvoor is het echter nodig om op diverse gebieden een vinger aan de pols te houden. Microsoft leunt steeds meer op communities zoals DynamicsHUB om in beeld te krijgen hoe oplossingen beter aansluiten bij behoeften van eindgebruikers en hoe het diverse ecosysteem van partners - ISV’s, system integrators en resellers - hier een optimale rol in kan spelen.

Microsoft-ambitie: naadloze gebruikerservaring

Zo heeft Microsoft afgelopen juli een nieuwe partnerstrategie naar buiten gebracht, de One Commercial Partnerstrategie. De belangrijkste ambitie is om de samenwerking met partners eenvoudiger te maken en de versnippering van proposities te beperken. Zo moet het voor eindklanten, ongeacht de rol van Microsoft of een partner, een naadloze Microsoft experience worden.

“Dat betekent dat partners van Microsoft ook een duidelijke keuze moeten gaan maken,” stelt Jay Ramsanjhal. “Wat kunnen zij in het ecosysteem van Microsoft tot en met eindklant betekenen? Alles voor iedereen, dat kan niet meer in het huidige complexe IT-landschap. Jack of all trades is Master of none.”

Transformatie DynamicsHUB

Om hierbij de juiste hulp te bieden, moet ook DynamicsHUB veranderen en keuzes maken, stelt de voorzitter. Die verandering werd enkele jaren geleden ingezet, toen de Dynamics user group haar huidige naam kreeg. Alle stakeholders in de community moesten gefaciliteerd worden. Ook vond een transformatie plaats van ondersteuning op operationeel, tactisch niveau naar strategisch niveau.

“Voorheen hadden we een focus op de directe eindklant en richtten daar onze dienstverlening ook op in. Maar we realiseerden ons dat de impact van technologie steeds meer plaatsvindt op het snijvlak van IT en business. Daarom zijn we ons gaan richten op eerst het CIO-niveau en daarna op de vragen en behoeften die er zijn op het niveau van het algemeen management: de CFO, de CMO en de CEO.”

Een volgende stap in de transformatie van DynamicsHUB vindt nu plaats, vertelt Ramsanjhal. “Als relatief kleine organisatie hadden we behoefte aan een strategische partner die een deel van ons werk over kan nemen, zodat we ons niet meer hoeven te richten op zaken zoals de backoffice, maar alleen op de spin-in-het-webfunctie op strategisch niveau.”

Nieuwe partner ontzorgt DynamicsHUB

Die partner is de Amerikaanse organisatie Dynamics Communities Inc, die een focus heeft op de ondersteuning van technologie centrische gebruikersgroepen, de oorspronkelijke basis van DynamicsHUB. Tijdens de Algemene Leden Vergadering is besloten om met Dynamics Communities Inc. samen te gaan.

“Deze organisatie heeft een geweldige track record in de ondersteuning van gebruikersgroepen, zowel online als offline. Zij kan veel beter het operationele, tactische niveau van onze dienstverlening inrichten. Wij kunnen nu echt richten op het samenbrengen van IT- en business vraagstukken zoals de impact van digitale transformatie. Daarnaast kunnen we Microsoft beter helpen bij het aan tafel komen bij het algemeen management, om inzicht in deze vraagstukken vanuit de business te krijgen.”

Microsoft-partners helpen met keuzes

Nu de eigen keuzes gemaakt zijn, kan DynamicsHUB Microsoft partners ook beter helpen in het maken van keuzes. Zo hoort Ramsanjhal steeds vaker dat eindklanten een IT-project zien mislukken omdat de leverancier onvoldoende kennis heeft van de specifieke vertical waarin een organisatie actief is. “Zij willen een IT-partner die vanaf begin tot einde begrijpt wat de impact van een geleverde IT-oplossing is op hun businessprocessen, hun interne gebruikers en hun klanten. Dat geldt ook voor Microsoft oplossingen.”

Als voorbeeld noemt Ramsanjhal KPMG, dat op een diepgaand niveau samenwerkt met Microsoft en zo multidisciplinair (dus productgroep overstijgend) IT-projecten kan oppakken. Wanneer KPMG bepaalde kennis niet in huis heeft van een bepaalde vertical, werken zij op dit gebied dus steeds meer en vaker samen met IT-partners die hier hun onderscheid hebben.

Actieve rol eindklant gewenst

Overigens, stelt de DynamicsHUB-voorzitter tot slot, dient ook de eindklant een actieve rol op te pakken. “Organisaties dienen actief de regie in handen te nemen: luisteren daar waar een IT-partner de kennis van zaken heeft, bepalen waar het de wensen en behoeften van de organisatie betreft. Te vaak mislukten in het verleden IT-trajecten omdat een technologiepartner alleen op technologievlak werd uitgedaagd, zonder dat er gekeken werd naar de impact op mensen en processen, dus op de business.”

Digital Engagement Kwadrant

Jay Ramsanjhal heeft dit kwadrant ontwikkeld om meer duiding te geven aan waar bij een digitale transformatie project naar gekeken moet worden, daar waar voorheen de focus vooral op technologie lag. Het gaat om:

a)      Visie en leiderschap

b)     Mensen en cultuur

c)      Processen die de eerste twee ondersteunen

d)     Digitale volwassenheid: welke technologische componenten zijn nodig om de eerste drie te faciliteren

Terug naar nieuws overzicht