Amsterdam is de startuphoofdstad van Nederland
13-11-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Amsterdam is de startuphoofdstad van Nederland

55 procent van de Nederlandse vacatures van startups worden in Amsterdam uitgeschreven. Het aantal vacatures is met 7 procent gegroeid, wat hoger is dan in Berlijn, Londen en Parijs bij elkaar. Startupmedewerkers verdienen gemiddeld 34.190 euro per jaar.

Dit blijkt uit een analyse van startupvacatures en een enquête onder startupmedewerkers van metabanenzoekmachine Joblift. Startups zorgen voor innovatie en banen en zijn daarmee voor veel steden belangrijk. Ook bedrijven profiteren van het positieve startupimago door zichzelf bijvoorbeeld te profileren als een “multinational met een startupspirit”. Toch heeft dit imago recent krassen opgelopen door schandalen rondom seksisme en slechte arbeidsvoorwaarden. Deze tegenstelling heeft metabanenzoekmachine Joblift ertoe bewogen uit te zoeken hoe de Nederlandse startupscene ervoor staat.

Amsterdam groeit harder dan Berlijn, Londen en Parijs bij elkaar

In de afgelopen twaalf maanden werden er in totaal 4.271 vacatures door Nederlandse startups uitgeschreven. Amsterdam is met meer dan de helft van deze vacatures de onbetwiste startuphub van ons land. Utrecht (10 procent) en Rotterdam (6 procent) volgen op afstand. De gemiddelde maandelijkse vacaturetoename van 7,2 procent zorgt ervoor dat Amsterdam Europese startuphubs als Londen (4,8 procent), Berlijn (geen toename) en Parijs (1,6 procent afname) achter zich laat.

Aan vacatures bij startups geen tekort, maar hoe is het om bij een startup te werken? Het beeld dat startupmedewerkers lange uren werken voor een laag loon wordt door de deelnemers aan Joblifts enquête bevestigd: het gemiddeld aantal uren dat de startupmedewerker in Nederland werkt ligt op 43. Vergeleken met andere landen houden we het in Nederland echter redelijk binnen de perken: in Duitsland en Frankrijk ligt het gemiddeld op 46 uur per week, in het Verenigd Koninkrijk (VK) zelfs op 49 uur per week. De Nederlandse startupmedewerker werkt lang, maar met gemiddeld 34.190 bruto per jaar ligt het salaris 7 procent onder het modale inkomen in Nederland.

Meer mannen op topposities dan vrouwen

Een kloof tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers is in veel opzichten zichtbaar. Zo geeft slechts 37 procent van de bevraagden aan dat er een goede balans is tussen het aantal mannen en vrouwen binnen hun organisatie. Van de startupmedewerkers die aangeven binnen hun bedrijf een positie als CEO of managing director te hebben is slechts 21 procent vrouwelijk. Ter vergelijking: dit percentage is 55 procent voor de bevraagden die aangeven geen leidinggevende positie te hebben.

Hiermee doen startups het slechter dan het Nederlands bedrijfsleven als geheel, waar volgens de Emancipatiemonitor van het CBS een kwart van alle topposities door vrouwen wordt ingenomen. Het grote verschil tussen de posities van mannen en vrouwen geldt overigens niet alleen in Nederland: voor alle vier onderzochte landen bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen maar liefst 7.000 euro.

Discriminatie op de werkvloer

Hoe zit het met discriminatie op de werkvloer? 13 procent van de bevraagden in Nederland geeft aan slachtoffer te zijn geweest van discriminatie op hun werk. In 7 procent van de gevallen gaat het om seksisme. Een kwart van de groep die zich gediscrimineerd voelt was slachtoffer van ongepaste opmerkingen. Allemaal voelen ze zich slachtoffer van ongelijke carrièrekansen. Hoewel alleen in Duitsland startupmedewerkers vaker slachtoffer van discriminatie zijn (20 procent), ligt het percentage medewerkers dat getuige is geweest van discriminatie zowel in Duitsland als het VK, met 20 procent, hoger dan in Nederland, waar dit percentage op 6 procent ligt.

Terug naar nieuws overzicht