Nieuwe ISO-normen voor project-, programma- en portfoliomanagement gepubliceerd
13-11-2017 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Nieuwe ISO-normen voor project-, programma- en portfoliomanagement gepubliceerd

Op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement zijn dit jaar twee nieuwe normen gepubliceerd. Het gaat om ISO 21505 ‘Project-, programma- en portfoliomanagement – Richtlijn voor governance’ en ISO 21503 ‘Project, programma en portfoliomanagement – Richtlijn voor programmamanagement’.

ISO 21505 ‘Project-, programma- en portfoliomanagement – Richtlijn voor governance’ beschrijft de context van en de richtlijnen voor het gedeelte van corporate governance dat zich bezighoudt met projecten, programma’s en portfolio’s. De norm kan worden gebruikt in elke organisatie en elke samenwerkingsvorm van organisaties voor projecten, programma’s en portfolio’s van elke omvang en complexiteit. De norm kan toegespitst worden op de specifieke eisen van elke organisatie. Bovendien is deze norm ontwikkeld als richtlijn voor bestuursorganen (‘governing bodies’) en voor het uitvoerend en hoger management die verantwoordelijk zijn voor governance binnen hun organisaties.

Studies over dit soort projecten en programma’s wereldwijd ondersteunen de conclusie dat ontbreken van governance een gemeenschappelijke hoofdoorzaak van falende projecten is. Mislukkingen resulteren vaak in substantiële verliezen aan geld en andere middelen. Denk aan het mislukken van grote infrastructurele en ICT-projecten bij de Nederlandse overheid.

ISO 21503

Nog een nieuwe norm is ISO 21503 ‘Project, programma en portfoliomanagement – Richtlijn voor programmamanagement’. Deze norm richt zich op zowel publieke- als privaatrechtelijke organisaties die zich bezighouden met (complexe) programmamanagement. De norm beschrijft de relevante termen, definities, concepten, randvoorwaarden en geeft voorbeelden van best practices met duiding van rollen en verantwoordelijkheden.

Met deze twee normen zijn de vier hoofddocumenten in de familie van normen in project-, programma- en portfoliomanagement voltooid. Eerder verschenen ISO 21500 ‘Richtlijn voor projectmanagement’ in 2012 en ISO 21504 ‘Project, programma en portfoliomanagement – Richtlijn voor portfoliomanagement’ in 2015. ISO 21500 is al in het Nederlands vertaald, de andere verschenen normen worden nu ook vertaald. Publicatie hiervan wordt eind van dit jaar/begin 2018 verwacht.

ISO 21500

In de laatste internationale plenaire vergadering is besloten om de revisie van ISO 21500 te starten. ISO 21500 is een overkoepelende richtlijn voor projectmanagement, die een gemeenschappelijk begrippenkader biedt en een processtandaard definieert.

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen? De normcommissie ‘Projectmanagement’ houdt zich bezig met het actief volgen en inbrengen van het Nederlands standpunt op het werkprogramma van de internationale technische commissie ISO/TC 258‘. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar [email protected].

Terug naar nieuws overzicht