‘Machine learning is de hype voorbij’
10-10-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

‘Machine learning is de hype voorbij’

Machine learning levert een wezenlijke bijdrage aan de alledaagse werkprocessen binnen bedrijven en is dan ook geen hype meer. Om het volledige potentieel van machine learning te benutten, heeft de technologiesector echter behoefte aan meer gekwalificeerde talenten die met machines samen kunnen werken. Daarnaast moeten organisaties en processen opnieuw worden ingericht.

Dit blijkt uit het onderzoek “The Global CIO Point of View”. Voor dit onderzoek heeft ServiceNow 500 CIO’s uit 11 landen en 25 sectoren, waaronder 45 CIO’s uit Nederland, ondervraagd. Het onderzoek brengt de concurrentievoordelen van het toepassen van machine learning in kaart. Daarnaast werd onderzocht hoe CIO’s resultaten kunnen behalen met behulp van machine learning. IDC verwacht dat de investeringen in machine learning tot 2020 bijna zullen verdubbelen. Een recente analyse toont aan dat de machine learning-specialist één van de snelst groeiende functies binnen de IT is.

Vertrouwen in machine learning groeit

Het onderzoek toont een groeiend vertrouwen onder Nederlandse CIO’s dat machine learning zal leiden tot snellere en nauwkeurigere beslissingen. Machine learning software beschikt over de mogelijkheid om de eigen prestaties te analyseren en te verbeteren zonder tussenkomst van een medewerker. Hierdoor kan machine learning steeds complexere beslissingen nemen.

Enkele resultaten van het onderzoek:

 • Slechts 23% van de Nederlandse respondenten zegt dat ze inmiddels verder zijn dan het automatiseren van routinetaken zoals beveiligingsnotificaties, en zich richten op het automatiseren van complexe beslissingen, zoals het reageren op beveiligingsnotificaties.
 • 73% van de Nederlandse CIO’s geeft aan dat beslissingen substantieel nauwkeuriger worden. Ongeveer de helft (48%) geeft aan te verwachten dat de beslissingen op basis van machine learning nauwkeuriger zullen zijn dan beslissingen genomen door mensen.
 • 38% van de Nederlandse CIO’s zegt dat het nemen van beslissingen behoorlijk veel tijd van medewerkers en executives in beslag neemt, waarmee de potentiële waarde van automatisering wordt onderstreept. Wereldwijd is 57% van de ondervraagden deze mening toegedaan. 47% van de Nederlandse CIO’s verwacht dat het automatiseren van beslissingen bij zal dragen aan de omzetgroei van de organisatie.

‘Machine learning is de hype voorbij’

“Automatisering kan drie verschillende soorten beslissingen tot doel hebben, namelijk beslissingen die te maken hebben met routing, rangschikken of prognoses,” zegt Michael Maas, Area Vice President, Noord-Europa, ServiceNow. “De automatisering van dagelijks werk zoals het toewijzen van IT-tickets en het routeren van salesleads leveren al resultaten op. Machine learning is geen hype meer, maar is realiteit geworden.”

Meer dan de helft (51%) van de Nederlandse CIO’s geeft aan dat ze de leiding hebben over de digitalisering van hun bedrijf en meer dan een derde (36%) is van mening dat machine learning hierin een belangrijke rol speelt. Hoewel slechts 22% van de Nederlandse CIO’s aangeeft dat hun bedrijf gebruikmaakt van machine learning, is 69% van plan om de technologie op termijn te implementeren.

Om de kansen van machine learning volledig te benutten, moet er echter wel goed worden gekeken naar een aantal belangrijke onderdelen van talent, organisatie en processen:

 • Slechts 27% van de Nederlandse CIO’s heeft medewerkers aangenomen die over de vaardigheden beschikken om met intelligente machines te werken.
 • Slechts 18% van de Nederlandse CIO’s heeft de functieomschrijvingen aangepast op het werken met intelligente machines, 56% geeft aan niet over de vaardigheden te beschikken om slimme machines te beheren en 51% zegt geen budget te hebben voor de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.
 • CIO’s geven aan dat datakwaliteit (51%) en verouderde processen (44%) de belangrijkste obstakels zijn voor de adoptie van machine learning.
 • Slechts 31% van de Nederlandse CIO’s heeft methodes ontwikkeld om fouten van machines te monitoren.

‘Bedrijfsvoering digitaliseren’

“Machine learning maakt het voor bedrijven mogelijk om hun bedrijfsvoering te digitaliseren op een manier die eerder niet mogelijk was,” zegt Maas. “Om het volledige potentieel van machine learning te benutten, moeten CIO’s hun rol veranderen naar een transformatieleider die invloed heeft op de manier waarop organisaties bedrijfsprocessen inrichten, data organiseren, en talenten werven en trainen.”

Een kleine groep van de ondervraagde CIO’s (minder dan 10%) loopt voor op hun collega’s als het gaat om het gebruik van machine learning. Zij zorgen voor een model waarmee andere CIO’s leren hoe ze machine learning beter kunnen inzetten:

 • Bijna 90% van de progressieve CIO’s verwacht dat het automatiseren van beslissingen de omzetgroei van het bedrijf stimuleert, tegenover 67% van de overige CIO’s.
 • Ongeveer 80% heeft methoden ontwikkeld om de fouten van machines te monitoren, tegenover 41% van de overige CIO’s.
 • Meer dan driekwart heeft functieomschrijvingen herschreven om de focus te leggen op het werken met machines, tegenover 35% van de overige CIO’s.
 • Meer dan 70% heeft een roadmap ontwikkeld voor toekomstige veranderingen in bedrijfsprocessen, tegenover slechts 33% van de overige CIO’s.

“Progressieve CIO’s die machine learning combineren met nieuwe bedrijfsprocessen en vaardigheden, ondersteunen hun bedrijf beter in de groeimogelijkheden,” zegt Maas. “Ze zien meer zekerheden in het gebruik van fundamentele technieken, wat hen in staat stelt om zich te concentreren op innovatie. Denk bijvoorbeeld aan het automatiseren van complexe beslissingen die direct impact hebben op de winst van een bedrijf.”

Terug naar nieuws overzicht