Benut digitale zelfredzaamheid van jonge professionals
11-10-2017 | door: Blogger

Benut digitale zelfredzaamheid van jonge professionals

Millennials, ofwel de Generatie Y (jongeren tot dertig jaar), hebben minder geduld. Als zij met een IT-probleem worden geconfronteerd, gaan ze niet via de formele bedrijfsbureaucratie een verzoek aan de IT-afdeling te richten om dan braaf op een oplossing te gaan zitten wachten. Liever lossen ze het zelf op. De zelfredzaamheid van deze ‘digital natives’ vertaalt zich in een toenemende behoefte om dingen zelf, online, snel te organiseren. Bedrijven die deze mentaliteit geen plek weten te geven maar blijven hangen in stroperig top-downmanagement gaan getalenteerde medewerkers kwijtraken in een arbeidsmarkt die door pensioenuitstroom steeds krapper wordt.

De klassieke IT-aanpak komt dus langzamerhand buiten spel te staan. Er is een groeiend tekort aan programmeurs waardoor de IT-afdeling de handen vol heeft aan onderhoud van bestaande systemen en nauwelijks nog toe komt aan innovatie. Laat dat dus over aan jonge professionals die opgegroeid zijn met Plug & Play devices zoals smartphones, tablets welke zich (zonder handleiding) intuïtief laten besturen. Ze zijn gewend om zelf een probleem op te lossen door bijvoorbeeld zelf op zoek te gaan naar een geschikte app.

Icologiq Universe is ontworpen met het oog op dit zelforganiserend vermogen van Generatie Y: het is in feite een organisatietool waarmee teams en afdelingen, de ‘werkvloer’, zelf bestaande processen kan veranderen als de praktijk daar om vraagt. Het geeft hen binnen gestelde grenzen autonomie om het werk uit te voeren zoals dat hen goed dunkt.

Bottom up

Deze nieuwe ‘bottom up’-trend is dus volstrekt tegengesteld aan hoe de afgelopen vijftig jaar innovatie tot stand kwamen, namelijk top-down. Daar is overigens op zichzelf niets mis mee. Risicomanagement bijvoorbeeld komt bij voorkeur top-down tot stand want als een bedrijf dat vanaf de werkvloer organiseert, is het einde zoek: iedereen ziet dan wel ergens een risico. Daarom moet de selectie en de prioriteit van de te managen risico’s aan de top worden genomen.

Maar vaak zijn processen door controlezucht nodeloos ingewikkeld gemaakt en houden ze mensen af van hun primaire taak. Iedereen kent de voorbeelden uit de thuiszorg waar rapportagesystemen om gemaakte declarabele uren en kosten te verantwoorden onevenredig veel tijd consumeren. Een belangrijke taak, maar het zou niet ten koste moeten gaan van het daadwerkelijke verlenen van zorg. Of anders wel de voorbeelden uit het onderwijs, waar de leerlingvolgsystemen ten koste gaan van de tijd voor het eigenlijke lesgeven. Ook dit is een belangrijke taak, maar wel een waar we een leraar niet graag veel tijd aan zien besteden.

Ontwikkelen in jouw tempo

Wij noemen al deze secundaire verplichtingen ‘complexiteit’: Voor die situaties wilde Icologiq een tool ontwikkelen waarmee de uitvoerende professionals zelf aan de slag kunnen. Dan hoeft er niet eerst een schaarse IT-er te worden bijgehaald die veel geld kost en vaak met een oplossing komt die men op de werkvloer ervaart als suboptimaal. Lange ontwikkeltrajecten leiden vaak tot halfbakken oplossingen. Met Universe kan dat hele ontwikkeltraject in een uurtje. Zonder kennis van coderen of programmeren: Dat past precies bij de tijdgeest. Jonge mensen zijn ‘digital savvy’ opgegroeid en willen dat ook in hun werk zijn.

Wij zien behoefte aan een code-vrije omgeving waarmee bedrijven de organisatie-innovatie een boost geven zonder dat dit meteen grote budgetten vereist, veel tijd kost of anderszins resources opsoupeert. Met Icologiq Universe krijgen organisaties een tool in handen om snel en risicoloos te innoveren. Aan het doorgaans top-down geïmplementeerde organisatiegeraamte wordt met Universe een bottom up-component toegevoegd die de gebruiker centraal stelt. Precies in lijn met de digitale zelfredzaamheid van de jonge professional.

Peer Reinhard, directeur Icologiq

Terug naar nieuws overzicht