Stichting Het Rijnlands Lyceum besteedt beheer van IT-infrastructuur uit aan PQR
26-09-2017 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Stichting Het Rijnlands Lyceum besteedt beheer van IT-infrastructuur uit aan PQR

Stichting Het Rijnlands Lyceum heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de inkoop van IT-beheer. De Stichting wilde één partij contracteren die tot 1 november 2021 de opdracht uitvoert. PQR heeft de aanbesteding gewonnen en is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de IT-infrastructuur binnen de Stichting.

Stichting Het Rijnlands Lyceum (SRL) telt meer dan 6500 voortgezet- en basisonderwijsleerlingen en bijna 1000 medewerkers waaronder in Wassenaar, Oegstgeest en Sassenheim. SRL verenigt een achttal scholen en biedt Nederlands, tweetalig en internationaal onderwijs aan. Het IT-beleid is niet alleen onderdeel van het schoolbeleid, maar heeft een eigen plek in het schoolplan. Scholen zijn immers intensiever gaan werken met elektronische leeromgevingen waarbij de leerling ook vanuit huis aan zijn schoolopdrachten kan werken. Met IT levert SRL een bijdrage aan het onderwijs, de ondersteunende bedrijfsprocessen en de communicatie.

Continuïteit en toekomstbestendigheid

De hoofddoelstelling van deze aanbesteding was het contracteren van één partij die tot 1 november 2021 (met tweemaal een optionele verlengingsmogelijkheid van 2 jaar) verantwoordelijk is voor de transitie naar en het beschikbaar houden van een betrouwbare, kostenefficiënte en toekomstvaste IT-infrastructuur. De eisen en doelstellingen van SRL richten zich op continuïteit en toekomstbestendigheid. Continuïteit omdat IT voor SRL, haar leerlingen en haar eigen bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt. Toekomstbestendigheid omdat onderwijs door de opkomst van mobiele devices op een andere wijze dan via desktopcomputers kan worden aangeboden en de vraag naar een flexibele werkplek, naar tijd- en plaatsonafhankelijk werken, toeneemt. De IT-omgeving moet dan ook altijd werken.

PQR heeft de aanbesteding gewonnen en zorgt de komende jaren voor het verhogen van de kwaliteit en de flexibiliteit van de dienstverlening. De aangeboden IT-infrastructuur is een Desktop-as-a-Service-omgeving, zodat gebruikers plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk hun workspace en alle applicaties zonder beperkingen kunnen gebruiken. PQR heeft bepaald hoe de achterliggende private en public cloud-infrastructuur is ingericht waarbij rekening is gehouden met het feit dat het beheer van de werkplekomgeving on-site minimaal is.

Nieuwe IT-omgeving

PQR heeft de nieuwe IT-omgeving ontworpen en is bezig met de implementatie. Voor iedere school en het bestuursbureau wordt een basistraining voor medewerkers voor het gebruik van de virtuele werkplek ontwikkeld en aangeboden. Voor de IT-ondersteuners en -coördinatoren wordt een tweedaagse training op locatie van het bestuursbureau verzorgd met betrekking tot de werking van de virtuele werkplek, de algehele IT-omgeving, hoe te handelen bij incidenten, problemen en wijzingen.
PQR gaat de back- en frontend-infrastructuur professioneel en op basis van ITIL beheren. De nieuwe IT-infrastructuur dient op uiterlijk 1 november 2017 operationeel en daarmee volledig opgeleverd en geaccepteerd te zijn.

Terug naar nieuws overzicht