Legacy-netwerken vormen obstakel voor digitale transformatie
24-09-2017 | door: Wouter Hoeffnagel

Legacy-netwerken vormen obstakel voor digitale transformatie

Het overgrote deel van de IT-beslissers (97%) stelt dat legacy-netwerkinfrastructuren er moeite mee zullen hebben om de veranderende eisen van de cloud en hybride netwerken bij te benen. 91% van de respondenten zegt dat het volledige potentieel van de cloudstrategie van hun organisatie alleen kan worden benut met behulp van een geavanceerd netwerk. 98% is het eens met de stelling dat een geavanceerd netwerk van cruciaal belang is om effectief te kunnen voorzien in de behoeften van hun onderneming en eindgebruikers.

Dit blijkt uit de Riverbed Future of Networking Global Survey 2017, waaronder duizend IT-besluitvormers uit negen landen hebben deelgenomen. De onderzoeksresultaten wijzen op een achterstand in het gebruik van geavanceerde technologie, zoals SD-WAN (software-defined wide area networking), die het gebruik van de cloud en digitale transformatie kan versnellen. Desondanks is een kentering nabij. 93% van de IT-besluitvormers die aan het onderzoek deelnamen, is van plan om binnen de komende vier jaar over te stappen op SD-WAN. Momenteel heeft slechts 4% van de respondenten dit gedaan.

Obstakel voor cloud computing

Bedrijven hebben overduidelijk te kampen met prestatieproblemen. 58% van de respondenten geeft aan dat ze minstens een paar keer per maand te maken hebben met cloudgerelateerde netwerkproblemen die specifiek door hun legacy-infrastructuur worden veroorzaakt. 93% zegt dat hun bedrijfsvoering minimaal maandelijks onder dergelijke problemen te lijden heeft. Helaas zegt 85% van dezelfde IT-besluitvomers dat ze nog altijd een paar jaar verwijderd zijn van de realisatie van het volledige potentieel van digitale transformatie. Dit is ten dele te wijten aan hun legacy-infrastructuur. Deze kloof tussen het besef van de noodzaak en de werkelijke implementatie geldt voor bedrijven in diverse verticale markten, zoals de financiële dienstverlening, maakindustrie, energie- en nutssector, detailhandel, communicatie- en mediasector en IT-dienstverlening. Dit kan een bedreiging vormen voor hun concurrentiepositie in hun respectievelijke markten.

Het onvermogen van netwerken om ondersteuning te bieden aan cloudgerelateerde applicaties en workloads en om een integraal overzicht te bieden van hun prestaties, wordt gezien als belangrijk obstakel voor een succesvolle inzet van de cloud. 69% van de respondenten zegt dat zowel hun legacy-netwerkinfrastructuur als een gebrek aan zicht op de cloud de verwezenlijking van het volledige potentieel van hun cloudstrategie in de weg zit.

Wat zijn betere netwerkprestaties waard?

Uit het onderzoek blijkt verder dat IT-besluitvormers er een hekel aan hebben om met de beperkingen van hun legacy-netwerken te moeten worstelen. Ze zijn bereid om een hoop op te offeren als dat ertoe leidt dat hun team minder tijd kwijt is aan het opkrikken van de netwerkprestaties. 54% van hen zou er een langere reis naar het werk voor over hebben, 53% zou bereid zijn om kortere lunchpauzes te nemen, 51% zou al hun e-mailcorrespondentie met de hand gaan schrijven en 42% zou permanent stoppen met koffiedrinken.

57% van de deelnemers aan het onderzoek zegt dat het realiseren van operationele flexibiliteit bepalend is voor het succes van een moderne onderneming. Geavanceerde netwerken en de technologie die daar ondersteuning voor biedt, zijn van essentieel belang om dit doel te bereiken. Andere belangrijke drijfveren achter de overstap naar geavanceerde netwerktechnologie zijn:

  • 56% – succesvolle tenuitvoerlegging van initiatieven voor digitale transformatie;
  • 55% – strategische overstap naar de cloud en hybride netwerken;
  • 51% – groeiende behoefte aan mobiliteit;
  • 51% – hogere verwachtingen van klanten en eindgebruikers;
  • 45% – ondersteuning voor IoT-apparatuur.

SD-WAN

Momenteel is er sprake van een achterstand in het gebruik van technologie ter ondersteuning van de cloud en digitale transformatie. Respondenten verwachten echter dat hier snel verandering in zal komen. 98% van de respondenten verwacht dat het gebruik van SD-WAN-technologie binnen geavanceerde netweken in twee jaar tijd van cruciaal belang zal zijn voor het beheer van de cloud en hybride omgevingen. Hoewel slechts 4% van de respondenten momenteel profiteert van de voordelen van SD-WAN, is 52% van hen van plan om binnen twee jaar tijd op SD-WAN over te stappen, en 93% binnen vier jaar tijd.

De volledige Riverbed Future of Networking Global Survey 2017, die ook inzichten per geografische regio en verticale markt biedt, is hier beschikbaar.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud