TMT-sector groeit dankzij gunstig economische klimaat
25-09-2017 | door: Redactie

TMT-sector groeit dankzij gunstig economische klimaat

Het gunstig economisch klimaat in Nederland stuwt de technologie-, media- en telecom-sector (TMT-sector), maar niet alle branches delen in groei. De Nederlandse economie groeit sterk en de meeste indicatoren staan op groen zo meldt ABN AMRO.

De TMT-sector blijft volgens ABM AMRO profiteren van het uitstekende economische klimaat:

  • Het ondernemersvertrouwen is op een hoog niveau
  • Het aantal faillissementen is zeer laag
  • Het aantal bedrijven met belangrijke groeibelemmeringen is afgenomen
  • De sector krijgt daarbij wel steeds meer last van een tekort aan (goed opgeleide) arbeidskrachten.
  • De sector als geheel presteert weliswaar sterk, maar de verschillen binnen de sector zijn groot. Branches als drukkerijen, uitgevers en telecom laten nog steeds omzetkrimp zien.

Gunstig economisch klimaat
Het huidige economische klimaat is gunstig voor de TMT-sector. De Nederlandse economie zal dit jaar met meer dan 3% groeien. Daarmee behoort Nederland tot de best presterende economieën van de Eurozone. De belangrijkste economische indicatoren zijn ook positief. Het producentenvertrouwen en consumentenvertrouwen zijn groot, de bezettingsgraad in de industrie is hoog en het aantal vacatures in Nederland blijft stijgen.

Tekort aan (goede) arbeidskrachten wordt een groter probleem
Het gunstige economische klimaat zorgt voor veel ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening. Deze indicator is iets afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal, maar staat met 17,1 nog steeds op een hoog niveau. Meer dan de helft van de ondernemers in de sector geeft bovendien aan weinig belemmeringen in de bedrijfsvoering te ervaren. Waar men wel steeds meer last van krijgt, is een tekort aan arbeidskrachten.

Grote verschillen tussen deelbranches van TMT
Het gunstige economische klimaat vertaalt zich in groei voor de IT-sector en TV-contentbedrijven. Ook voor 2017 en 2018 verwacht ABM AMRO sterke omzetgroei voor deze branches. De branches telecom, uitgevers en drukkerijen kunnen niet profiteren en zullen naar verwachting (blijven) krimpen in omzet.

 

 

Terug naar nieuws overzicht