Competitief blijven dankzij zelfsturende software

09-08-2017 | door: Blog
Deel dit artikel:

Competitief blijven dankzij zelfsturende software

Tesla heeft aangekondigd dat er voor eind 2017 een volledige zelf-sturende, autonome auto zal rijden van San Francisco naar New York; zonder interventie van een bestuurder. Deze auto’s zullen snel gevolgd worden door auto’s van andere traditionele autofabrikanten en technologiebedrijven zoals Uber en Google en zullen ook in staat zijn te navigeren zonder menselijke input. Het besturen is dan niet meer nodig, dankzij de intelligente software die de auto’s bedient. De auto kan van rijstrook veranderen en files vermijden, terwijl jij de krant leest of een presentatie afmaakt. Maar hij zal niet zelf beslissen om pauze of een omweg langs mooiere route te nemen. En daarmee toont de zelfsturende auto een belangrijk punt aan: mens en machine werken nauw samen om de meest soepele rijervaring te creëren.

We zien een soortgelijke revolutie in de markt voor bedrijfssoftware. Zelfsturende bedrijfssoftware zal mensen in de organisatie helpen om dagelijkse routineklussen over te nemen, zodat ze kunnen focussen op wat belangrijk is. De dag krijgt zo een nieuwe intelligente laag. Dit verandert fundamenteel de manier waarop we werken.

Wat is zelfsturende bedrijfssoftware?

Zelfsturende software levert intelligente automatisering. Met deze software worden mensen bevrijd van routinematige en administratieve taken, zodat ze hun tijd kunnen besteden aan het werk waar ze voor ingehuurd zijn: leraren die lesgeven, verplegers die patiënten verzorgen. Het gaat om software die niet alleen patronen herkent die niet meteen zichtbaar zijn voor mensen en maar die ook onzichtbare problemen detecteert die soms verborgen zitten tussen de grote hoeveelheid data. De software identificeert dan uitdagingen, kansen en taken, ver voordat dit normaal het geval zou zijn.

De meest belangrijke taken van werknemers worden automatisch voor ze geprioriteerd. Het gaat hierbij om het samensmelten van twee ‘breinen’, waarbij intelligente software het meeste werk doet en menselijke intelligentie toezicht houdt, leidt en beheert bij uitzondering. Door het innovatief verzamelen en gebruiken van kritische bedrijfsdata in ERP-systemen kunnen veel functies geautomatiseerd worden die werknemers normaal afhouden van hun primaire taken.

De term ‘zelfsturend’ impliceert dat software menselijke beslissingen minimaliseert en onafhankelijk actie onderneemt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat het voorspellend vermogen van de software toeneemt, gebaseerd op bestaande data, gebruikersschema’s, routines en slimme verbindingen tussen apparaten en de software.

Zelfsturende ERP-software:

-        Vermindert repetitieve, handmatige taken door automatisering

-        Gaat meteen over op actie in plaats van te wachten op benodigde input van de gebruiker

-        Komt sneller tot conculsies met lagere foutmarge door gebruik maken van meer feiten en datapunten

-        Detecteert potentiële problemen of knelpunten zodat ze kunnen worden vermeden

-        Zonder vertraging potentiële kansen zien en real-time zinvolle aanbevelingen voorstellen voor een gezonde bedrijfsvoering

In het verleden kon het dagen of weken duren om kritische data in te voeren in het systeem. Data die ergens lokaal werd bewaard in een spreadsheet kwam misschien zelfs wel nooit terecht in het systeem en speelde daardoor geen rol bij beslissingen. Beslissingen werden routinematig gemaakt, gebaseerd op verouderde data of zelfs op een onderbuikgevoel. Bij zelfsturende software worden beslissingen daarentegen enkel gebaseerd op actuele en complete informatie. Dit bespaart tijd, geld, taken die over moeten en af en toe zelfs ongemakkelijke situaties.

In een online onderzoek onder 1.505 kantoormedewerkers uit elf landen en markten in opdracht van Unit4, gaven de ondervraagden aan jaarlijks gemiddeld 552 uur bezig te zijn met taken die ook geautomatiseerd kunnen worden. Twee derde denkt dat automatisering hun productiviteit zou verbeteren. Meer dan tachtig procent zei dat ze nieuwe technologie zou verwelkomen en vertrouwen. Meer dan de helft is het er bovendien mee eens dat het implementeren van geautomatiseerde intelligente technologie dringend noodzakelijk is om competitief te blijven in de markt.

Waarom we vertrouwen moeten hebben in nieuwe technologie

Zelfsturende software verzamelt alle relevante informatie, waaronder die uit de gebruikers- en bedrijfshistorie met het gebruik van kunstmatige intelligentie. Zo hoeven onkostendeclaraties bijvoorbeeld alleen nog geaccepteerd te worden met één klik op de knop. Dit betekent dat een medewerker niet meer eindeloos bezig is met het verzamelen en invoeren van data, maar kan doen waarvoor hij is aangenomen. Dit levert niet alleen tijdwinst op, maar ook kwalitatief beter werk.

Niet alleen onkostendeclaraties kunnen worden geautomatiseerd, maar bijvoorbeeld ook het opstellen van projectvoorstellen. Stel, een potentiële klant vraagt om een complex projectvoorstel. Dankzij het gebruik van machine learning en zelfsturende software, kan er de volgende dag al een gedetailleerd en accuraat voorstel aangeboden worden. Daarmee lig je direct voor op je concurrentie, die hier pas een aantal dagen later in slaagt.

De essentie van het verschuiven van rollen en verantwoordelijkheden is dan ook dat mensen hun tijd besteden aan de taken met toegevoegde waarde, waardoor hogere marges en nieuwe inkomstenstromen worden gegenereerd. Met dit in ons achterhoofd kunnen we ervan uitgaan dat de ontwikkeling van zelfsturende software snel zal gaan. De beste organisaties zullen over de beste technologie beschikken die de beste mensen ondersteunt in het toevoegen van een grotere meerwaarde aan hun klanten dan dat de concurrentie kan.

Net zoals met de zelfrijdende auto’s, zal ook in de bedrijfsvoering meer tijd vrijkomen door opstoppingen tijdig op te merken en alternatieve en meer productieve routes voor te stellen. Zo kan er meer tijd aan creatieve projecten worden besteed. ‘Handsfree’ krijgt een nieuwe betekenis!

Door: Tom Dehouck, Managing Director Unit4 Benelux

Terug naar nieuws overzicht